Thánh Giá Đồng Chiêm

 

(Qua Thông Báo đề ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Ṭa Tổng Giám Mục Hà Nội, tác giả viết bài  thơ này trong tinh thần hiệp thông của Giáo-Hôi)    

         

                             *

 

Cây Thánh Giá Đồng Chiêm bị triệt hạ

Trên núi Thờ, chúng đập phá tan hoang

Bọn côn đồ, chó nghiệp vụ, công an

Lộ nguyên h́nh qủi Satan hung dữ

 

Ngoài miệng hô hào, tự do, dân chủ

Độc lập dân tộc, hạnh phúc ấm no

Nhưng dân nghèo vẫn khốn khó, ốm o

Xâm lược Bắc Kinh, chúng sợ co rúm

 

Bản giốc, Hoàng sa, ngoại bang làm chủ

Rước voi dầy mồ. tủi nhục cha ông

Bô-xít Tây Nguyên triều cống Tầu cộng

Hối lộ, gian tham, bóc lột dân lành

 

Chủ nghĩa vô thần, tàn ác bất nhân

Tán tận lương tâm, bút sao kể siết

Tất cả mọi người c̣n yêu nước Việt

Nắm tay đoàn kết, cương quyết đấu tranh

 

Thánh Giá Đồng Chiêm, niềm tin sức mạnh

Phù hộ cho ta chiến thắng giặc thù

Tiến về núi Thờ, xin Chúa Giêsu

Xóa tan ngục tù.Ngôi Hai vạn tuế!

 

Hạnh Nguyên

 

 

 

[Văn Học - Nghệ Thuật]     [Tin Tức & BL]     [Trang chính]