Xuân về, nhớ Bản Giốc - Nam Quan,
 Lệ đắng chia ly măi ngập tràn.
 Ngọn ải mây trôi, in sắc oán,
 Đầu ghềnh thác đổ vẳng lời than!
  Phi Khanh - Nguyễn Trăi vinh sông núi,
 Tầu quỷ - ma Hồ nhục thế gian.
 Thác nước c̣n đây, đâu ải cũ?
 Đục ngầu, bọt trắng khóc tường tan!

 
 
Hàn Giang Trần 
Lệ Tuyền

 

 

 

Họa bài: Xuân về nhớ Nam Quan và Bản Giốc

 

 

XUÂN VỀ VỚI QUYẾT TÂM

 

 

Xuân về đất nước chẳng vinh quang

Dân chúng khổ đau, máu lệ tràn

Đất tổ nhường dần: thác, ải, đảo

Tài nguyên bán hết: sắt, nhôm, than

Nhân dân yêu nước lâm tù tội

Quốc hội, cộng quyền, làm Việt gian

Năm mới quyết tâm nung chí lớn

Đánh cho Cộng sản phải tiêu tan

 

 

BS Phùng văn Hạnh

 

 

Họa:

 

Đồng Tâm!

 

 

Tết đến, khơi nguồn nhớ Ải Quan

Giận quân bán nước hận dâng tràn

Tha phương khắc cốt hờn vong quốc

Viễn xứ ghi tâm oán ngất than

Hào kiệt thuở xưa bao chính trực

“Anh hùng” thời đại lắm mưu gian

Đông tàn, thoắt biến trôi năm cũ

Năm mới, đồng tâm, Cộng sản tan!

 

 

Dân Nam

 

 

 

Họa:

Xuân Về Nhớ Quê

 

Bạo quyền Việt cộng bọn tham quan,

Châu báu bạc vàng chất chứa tràn.

Nhà cửa khang trang nhờ cướp giựt,

Dân t́nh khốn khổ oán hờn than!.

Biên thùy đem bán cho Tàu khựa,

Biển đảo mất dần bởi kẻ gian.

Tết đến Xuân về thương cố quốc,

Quê cha đất mẹ loạn ly tan.

 

 

Ngô Văn Giai

Virginia

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính