LTS.- Bằng chứng việt-gian Hồ chí Minh vâng lệnh Nga sô đem súng đạn của ngoại bang về giết dân hại nước. Trân trọng mời quư bạn đọc cùng theo dơi phóng ảnh hai bức thư mà chính tên đại việt-gian Hồ đă viết gửi cho Stalin để chờ nhận lệnh tiến hành giết hại bao vạn người dân lành vô tội.

 

Hai bức thư Hồ gửi Stalin về cải cách ruộng đất

 

 

----- Forwarded Message ----
From: "RAMBOPHAM@aol. com" <RAMBOPHAM@aol. com>
Subject: [Thaoluan9] 2 bức thư ông HCM gởi Stalin......

 

 

Bức thư thứ 1
 


Bức thư thứ 2


 


 


Nguồn: Cục lưu trữ (Văn khố) quốc gia Nga: http://www.rusarchi ves.ru/evants/ exh...tnam1/ 22.shtml

Nội dung tạm dịch:
Bức thư thứ 1
Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi ngài chương tŕnh cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương tŕnh hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952

 

Bản dịch 2:

Đồng chí Stalin kính mến

Tôi đă bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và t́m hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.

2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với tŕnh độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừoi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.

3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét-thanhnam) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm

4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau

(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng pḥng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc túc đẹp nhất

Hồ Chí Minh
30-10-1952
đă kí

 

Quí vị để ư trong bức thư thứ 2, Hồ việt gian kư tên Tàu.

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]