Tháng Tư

 

 

Tháng tư này đến đă bao năm ?

Đất khách ngày đêm lệ ứa thầm

Căm lũ lưu manh dâng bán nước

Thù loài chồn cáo sính gian tham ! 

 

Anh hung chiến sĩ sao im tiếng

Chẳng chạnh long đau xót nước Nam?

Nuốt hận năm xưa, thề quyết tử

Trời chung chẳng đội, lũ xâm lăng !

 

Bốn chục năm rồi đă trôi qua

Thù cũ ngày nao đă nhạt nḥa

Nhục nhă cúi đầu, tay nắm bắt

Miệng mồm vồn vă nói ba hoa

 

Tháng tư này đến, phải làm chi ?

Hải ngoại vùng lên để được ǵ ?

CHẲNG LẼ CHÔN ĐỜI TRONG BÓNG TỐI ?

THEO NGƯỜI THỰC HIỆN CHỮ TỪ BI ???

 

Quốc hận , niềm đau chẳng nhạt phai

Người ơi xin nhớ phận làm trai

Tự do dân chủ bao người ngóng

Quang phục quê hương có một ngày !

 

 

Hà Lan Phương (Paris)

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính