Tháng Tư: Nỗi đau Quốc Hận


 

Tháng tư này nữa đă bao năm ?
Đất khách ngày đêm lệ ứa thầm
Căm lũ gian manh dâng bán nước
Thù loài chồn cáo SÍNH gian tham

 

Anh hùng chiến sĩ sao im tiếng ?
Chẳng chạnh ḷng đau xót nước Nam ?
NUỐT HẬN NĂM XƯA THỀ QUYẾT TỬ
Trời chung chẳng dội lũ xâm lăng

 

Ba tám năm rồi đă trôi qua
THÙ CŨ NGÀY NAO ĐĂ NHẠT NH̉A
Nhục nhă cúi đầu tay nắm bắt
Miệng mồm vồn vă nói ba hoa

 

Tháng Tư này đến phải làm chi ?
Hải ngoại vùng lên để được ǵ
CHẲNG LẼ CHÔN ĐỜI TRONG BÓNG TỐI ???
Theo NGƯỜI thực hiện chữ TỪ BI ?

 

QUỐC HẬN niềm đau chẳng nhạt phai
Người ơi xin nhớ phận làm trai
Tự do dân chủ bao người ngóng

Quang phục quê hương có một ngày !


Hà Lan Phương
Paris

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính