Lửa trong tôi

 

Thân tặng Lệ Tuyền (Paris)

 

 

Lửa trong tôi chẳng thể nào dập tắt

Chí đấu tranh luôn ngùn ngụt sục sôi

Dù bạo quyền đem súng đạn vây tôi

Dù thảo khấu đem đ̣n thù áp bức

 

Tội Cộng Sản tôi hoài ghi kư ức

Không bao giờ, tôi chấp nhận ngồi chung

Quyết một ḷng xin tranh đấu đến cùng

Diệt quỷ đỏ t́m thanh b́nh, dân chủ

 

Bao Chiến thắng đă lừng danh Quốc sử

Bao tấm ḷng nhiệt huyết chẳng phôi phai

Gương anh hùng hào khí ngất trời mây

Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Khoa Nam c̣n đó

 

Lửa trong tôi vẫn hoài luôn rực đỏ

Trái tim tôi chỉ TỔ QUỐC VIỆT NAM

Bạo quyền kia, muôn thuở chẳng thể làm

ĐÀN ÁP NỔI D̉NG ĐẤU TRANH HỒNG LẠC !!!

 

Lửa trong tôi chẳng thể nào dập tắt

Khi Cộng nô c̣n hiện diện trên quê

Vẫn quyết tâm mơ ước một ngày về

Cùng xứ Việt, quê hương tôi yêu dấu

 

 

Hà Lan Phương (Paris

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính