Đừng qun nh

                    

 

Anh đừng qun nh, Thng Tư đen

Quốc Hận năm no, chẳng thể qun

Ti cn nhớ mi trưa hm ấy

 Php lịnh ĐẦU HNG , đ vang ln

 

Bao nhiu người khc trong đau đớn

Chiến sĩ, đồng bo qu hoang mang

Một bầy quỷ đỏ vo xm chiếm

Miền Nam đất Việt, đ tan hoang !

 

Uất hận trn ln khắp mọi miền

Qun dn cn chnh, khổ triền min

Nuốt bao cay đắng, m gắng sống ..

Để đợi ngy mai .  bứt xch xiềng !

 

Bốn chục năm rồi, nhớ nghe anh

Đừng v cảm qu ho v tnh !

THNG TƯ CN Đ CN ĐAU ĐỚN

Vui g cuộc sống mi điu linh ?

 

Bốn chục năm rồi, vẫn cn đy

Niềm đau QUỐC HẬN phải phơi by

Lm sao qun được ngy MẤT NƯỚC ?

Ngy mất  TỰ DO mất QUỐC KỲ ?????

 

Tờ lịch trn tường vẫn cn kia

Thng tư oan nghiệt của chia la

Anh đừng qun nh NGY QUỐC HẬN

V ai non nước phải la xa ???

 

 

H Lan Phương  (Paris 2015 )

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh