Ư KIẾN ĐỘC GIẢ

 

(Qua các bài viết trên Hồn Việt UK online và Blogspot NB. Việt Thường)

 

 

 

----- Forwarded Message ----
From: Voua nguyen <noname001no1@yahoo.no>
To: hon_viet@yahoo.com
Sent: Thu, 14 April, 2011 12:22:21
Subject: Thu ban doc gui ban doc

 

(Hồn Việt UK online mạn phép bỏ dấu)

 

 

Nhân đọc mục trả lời bạn đọc của nhà báo Hà Tiến Nhất trả lời ông Nguyễn Nguyên Côn. Trong email ông Nguyễn Nguyên Côn nói cái người đặt câu hỏi “anh Phát” (Anh Phát c̣n nhỏ chưa hiểu cái label...) Cái vấn đề cháu xin góp ư ở đây không phải là vấn đề “anh Phát” đó hiểu hay không hiểu. Nhưng cái cháu muốn ư kiến ở đây là câu hỏi 2 và 3 của anh Phát. Cháu xin xác định là: khôn gpha3i giới trẻ nào cũng lả không hiểu. Mà ngược lại chúng cháu bàn luận rất nhiều về những vấn đề dc nêu ra trong câu hỏi 2 và 3. Giới trẻ (những người cháu có tham gia thảo luận). Không thảo luận ai chống ai, hoặc ai chỉ trích ai. Mà là chứng cớ chỉ trích. Đă nhiều lần chúng cháu lầm lẫn, như chuyện gần đây nhất là chuyện ‘thánh nữ Công Nhân). Giới trẻ đă lầm lẫn. Chuyện Công Nhân có chứng cứ hẳn hoi (do chính cô ta nói ra), tuy vậy nhưng trong giới trẻ có người binh có người chống. Nhưng có điều quan trọng là trong giới trẻ không ai nói ai là Việt Gian cả. Cho dù chống hay binh. Nếu nói như chú/bác Nguyễn Nguyên Côn chỉ là chỉ trích, chống đối người hoạt động trong nước th́ đều là tay sai th́ cháu không đồng ư. Cháu thiết nghĩ chú/bác Nguyễn Nguyên Côn nên tham gia vào các diễn đàn trẻ, để có phần hiểu cái đám trẻ nghĩ ǵ và làm ǵ?

 

Theo chú/bác Nguyễn Nguyên Côn th́ những cây bút trong Hồn Việt UK đều là tay sai và đă làm lũng đoạn đoàn thể người Việt hải ngoại… Theo cháu chỉ có cái gọi lả mấy ông nhà nước hiện tại, nên gọi bác Việt Thường (và đồng bọn) về nước thăng chức và tưởng thưởng hậu hĩnh. Đúng chính xác là bác Việt Tường (cùng đồng bọn) đă thành công trong việc làm lũng đoạn cuộc cách mạng của những nhà phản tỉnh  như ông Bùi Tín, và của người Quốc Gia chân chính (xin viết nguyên văn lời nói của) I'm not a South Vietnamese commando (c̣n ǵ nhục hơn?).  Nhưng có lẽ bác Việt Thường (và đồng bọn) không để ư đến là bác và đồng bọn có những dẫn chứng, có những bài viết làm chúng cháu (cháu) hiểu hơn thế nào là người quốc gia, thế nào là dân tộc. Cộng sản là ǵ?... Xem ra công tác vận của bác Việt Thường và đồng bọn chẳng may là thành công như chú/bác Nguyễn Nguyên Côn nói.

 

Cái đám trẻ chúng cháu gần đây lọt vào nhiều cái hố sâu, cũng do những vị đi trước dẫn đầu bị mê tín, tin vào thánh sống. Nên giờ chúng cháu (cháu) chỉ tin vào chứng minh cụ thể.

 

V́ thấy chú/bác Nguyễn Nguyên Côn giải thích thắc mắc của anh Phát thật tận t́nh và bác cũng rất dân giă, ḥa đồng (xin ngồi ké xe đi chùa) điều này không có ǵ xấu cả, ngược lại đáng khích lệ, v́ biết tiết kiệm cho môi trường, và hơn n ữa người lớn tuổi nên hạn chế chạy xe. Nhưng cháu cũng dùng làm dẫn chứng điều cháu nói, xin đừng hiểu lầm ở điều này.)), cháu cũng có câu hỏi xin hỏi chú/bác.

 

Theo cách giải thích (chỉ bảo) của chú/bác Nguyễn Nguyên Côn th́ chú hoặc bác muốn anh Phát rút ra kế luận rút ra kết luận, hay chú hoặc bác đă nói (chỉ bảo) kết luận cho anh Phát? Xin chú/bác cứ trả ời trên diễn đàn Hồn Việt UK.

 

 

Kính gửi diễn đàn Hồn Việt UK

Nguyễn Duy

-----------------------------------------

 

Nhan doc muc tra loi ban doc cua nha bao Ha Tien Nhat tra loi ong Nguyen Nguyen Con. Trong email ong Nguyen Nguyen Con noi cai nguoi dat cau hoi ''anh Phat'' (Anh Phát c̣n nhỏ chưa hiểu cái label...) Cai van de chau xin gop y o day khong phai la van de ''anh Phat'' do hieu hay khong hieu. Nhung cai chau muon y kien o day la cau hoi 2 va 3 cua anh Phat. Chau xin xac dinh la: khong phai gioi tre nao cung la khong hieu. Ma nguoc lai chung chau ban luan rat nhieu ve nhung van de dc neu ra trong cau hoi 2 va 3. Gioi tre ( nhung nguoi chau co tham gia thao luan). Khong thao luan ai chong ai, hoac ai chi trich ai. Ma la chung cu chi trich. Da nhieu lan chung chau lam lan, nhu chuyen gan day nhat la chuyen 'thanh nu Cong Nhan'. Gioi tre da lam lan. Chuyen Cong Nhan co chung cu han hoi ( do chinh co ta noi ra), tuy vay nhung trong gioi tre co nguoi binh co nguoi chong. Nhung co dieu quan trong la trong gioi tre khong ai noi ai la Viet Gian ca. Cho du chong hay binh. Neu noi nhu chu/bac Nguyen Nguyen Con la chi trich, chong doi nguoi hoat dong trong nuoc thi deu la tay sai thi chau khong dong y. Chau thiet nghi chu/bac Nguyen Nguyen Con nen tham gia nhieu vao cac dien dan tre, de co phan hieu cai dam tre nghi gi va lam gi?

 

Theo chu/bac Nguyen Nguyen Con thi nhung cay but trong Hon Viet UK deu la tay sai va da lam lung doan doan the nguoi viet hai ngoai...Theo chau thi cai goi la may ong nha nuoc hien tai, nen goi bac Viet Thuong ( va dong bon) ve nuoc  thang chuc va tuong thuong hau hinh. Dung chinh xac la bac Viet Thuong (cung dong bon) da thanh cong trong viec lam lung doan cuoc cach mang cua nhung nha phan tinh nhu ong Bui Tin, va cua nguoi Quoc Gia chan chinh ( xin viet nguyen van loi noi cua) I'm not a South Vietnamese commando ( con gi nhuc hon?). Nhung co le bac Viet Thuong ( va dong bon) khong de y den la bac va dong bon co nhung dan chung, co nhung bai viet lam chung chau (chau) hieu hon the nao la quoc gia, the nao la dan toc. Cong san la gi?.... Xem ra cong tac van cua bac Viet Thuong va dong bon chang may la thanh cong nhu chu/bac Nguyen Nguyen Con noi.

 

Cai dam tre chung chau gan day lot vao nhieu ho sau, cung do nhung vi di truoc dan dau bi me tin, tin vao thanh song. Nen gio chung chau (chau) chi tin vao chung minh cu the.

 

 Vi thay chu/bac Nguyen Nguyen Con giai thich thac mac cua anh Phat that tan tinh va bac cung rat dan gia ,  hoa dong (xin ngoi ke xe di chua) dieu nay khong co gi xau ca, nguoc lai dang khich le, vi biet tiet kiem cho moi truong, va hon nua nguoi lon tuoi nen han che chay xe. Nhung chau xin dung lam dan chung dieu chau noi, xin dung hieu lam o dieu nay.)), chau cung co cau hoi xin hoi chu/bac.

 

Theo cach giai thich (chi bao) cua chu/bac Nguyen Nguyen Con thi chu hoac bac muon anh Phat tu rut ra ket luan, hay chu hoac bac da noi (chi bao) ket luan cho anh Phat? Xin chu/bac cu tra loi tren dien dan Hon Viet UK.

 

Kinh gui dien dan Hon Viet UK

Nguyen Duy

----------------------------------------

 

Re: [ChinhNghiaViet] Re: [GoiDan] HCT_Việt Thường "sát thân" cứu Đảng!

From:

Tien Nhat Ha <hatiennhat@yahoo.com> http://mail.yimg.com/a/i/us/pim/dclient/img/spacer_1.gif

To:

GoiDan@yahoogroups.com; Thaoluan9@yahoogroups.com; ChinhNghiaViet@yahoogroups.com; Diendancongluan@yahoogroups.com; nuoc_VIET@yahoogroups.com

 


 

 

Kính ông Nguyễn Nguyên Côn,


     Tôi được đọc cái thư ông gởi cho ông Phát nào đó, trong đó có đoạn nói về tôi. Tôi xin có đôi điều với ông như sau:


     Qua văn phong cho thấy, có lẽ ông là người đă luống tuổi. Rất tiếc rằng một ngựi lớn tuổi như ông rồi mà suy nghĩ và ăn nói c̣n hồ đồ:


1.  Ông nói tôi là "thuộc hạ" của ông trung tá Nguyễn Đạt Thịnh. Ông Thịnh và tôi xưa kia làm việc tại hai cơ quan khác nhau. Tôi chưa bao giờ làm việc chung với ông Nguyễn Đạt Thịnh, chứ chưa nói ǵ đến chuyện là thuộc hạ. Một người biết suy nghĩ th́ họ cùng lắm chỉ nên nói là "nhân viên" hay "thuộc cấp" ǵ đó. Ông dùng chữ "thuộc hạ" là ông hạ nhục tôi lắm đấy. Nếu ông không muốn ḿnh bị nhục th́ xin đừng lăng nhục người khác, nhất là người ông không quen biết. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, ông ạ.


2.  Ông Nguyễn Đạt Thịnh có là Việt Tân hay không, tôi không cần biết. Ông cho rằng tôi, DLHTN, đang thi hành công tác của Việt Tân là vô cùng ... (tôi vô cùng phẫn nộ và không biết phải dùng chữ ǵ cho thích hợp. Xin ông giữ lại cho tôi một chút sự kính trọng đối với tuổi già của ông). Già rồi, ông Nguyễn Nguyên Côn ạ: tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Ông nên nói những ǵ ông biết về người khác. Không nên đoán ṃ nói bậy làm mất thanh danh của người ta. Ông có thanh danh, c̣n người ta không cần có sao?


3.  Rất tiếc ông bênh vực cho một số người (tôi không nói tất cả) mà tư tưởng và hành động của họ đă tự tố cáo họ rồi, chẳng cần phải người khác tố cáo nữa. Thí dụ ông Nguyễn Xuân Vinh. Cái tội lớn nhất của ông Vinh là đem giao Tập Thể Chiến Sĩ cho Việt Tân và làm tan ră tổ chức này. Tội thứ hai là hơn tám chục tuổi đầu c̣n đi cướp đoạt người đàn bà đă có con đang là vợ của người khác. Giả sử con ông làm như thế, ông có để nó yên trong nhà làm bại hoại gia phong, mất thanh danh gia đ́nh không. Một người có học như ông Vinh, lại là người lănh đạo của một tập thể lớn, làm như thế th́ c̣n ǵ là lễ giáo, là đạo đức?


    Có lẽ tinh thần chốnmg cộng của ông cao. Điều đó rất đáng quí. Nhưng không chống cộng bằng cái đầu mà bằng cảm tính không được đâu. Có bao giờ ông để tâm suy nghĩ, dân ta càng chống, VGCS càng lấn tới và càng thắng lợi không?

     Kính chào ông.


Hà Tiến Nhất

 

 -----------------------------------------

 


--- On Tue, 4/12/11, Patrick Truong <pat404040@gmail.com> wrote:

  

From: Patrick Truong <pat404040@gmail.com>
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: [GoiDan] HCT_Việt Thường "sát thân" cứu Đảng!
To: GoiDan@yahoogroups.com, Thaoluan9@yahoogroups.com, ChinhNghiaViet@yahoogroups.com, Diendancongluan@yahoogroups.com, nuoc_VIET@yahoogroups.com
Date: Tuesday, April 12, 2011, 8:31 AM

 

Xin chuyển thư của Bác Nguyễn Nguyên Côn

 

 

Thư gửi anh Phát.

 

X́n lỗi anh thư anh gửi đă mấy ngày mà tôi chưa hồi âm kịp. Thôi th́ xin cho khỏi nói lư do.

 

Để trả lời anh tại sao NHÓM VIỆT THƯỜNG LẠI LỘ MẶT QUÁ SỚM?

 

TRẢ LỜI:

 

Bất cứ một công tác nào cũng phải đến hồi kết thúc. Công tác của NHÓM VIỆT THƯỜNG LÀ GÂY LŨNG ĐOẠN TRÊN NHỮNG TỔ CHỨC CHỐNG CỘNG TẠI HẢI NGOẠI. AI NGÂY THƠ TIN TH̀ SẼ HỐI HẬN

 

2. Tại sao NHÓM VIỆT THƯỜNG CHỬI BỚI TẤT CẢ NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ NHƯ CHA LƯ HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ VÀ TẤT CẢ NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ TRONG NƯỚC

 

TRẢ LỜI:

Công tác của Việt Thường là gây lũng đoạn. Những nhà phản tĩnh Cộng sản hiện ở hải ngoại như Nguyễn Chí Thiện Bùi tín Đoản Viết Hoạt  là họ thật sự phản tĩnh nhưng họ vẫn sợ thủ tiêu khủng bố của VIỆT CỘNG nên họ dè sẽn. NHÓM VIỆT THƯỜNG SỢ HỌ CÓ UY TÍN Ở HẢI NGOẠI NÊN GÂY HOANG MANG LÀM NGƯỜI NHẸ DẠ TIN THEO.

NHẤT LÀ HOÀ THƯỢNG TtHÍCH QUẢNG đỘ VÀ CHA LƯ RẤT ĐƯỢC HẢI NGOẠI HỔ TRỢ NÊN CÔNG TÁC CỦA nhóm việt thường phải tạo hoang mang, bôi bẩn bằng loại văn răng đen mă tấu, cố tạo ra cảnh cứt trâu lâu ngày hóa bùn.

 

3. Tại sao NHÓM VIỆT THƯỜNG lại tấn công bất cứ một nhà dân chủ đấu tranh trong nước:

 

Đó là công tác của nhóm VIỆT THƯỜNG THEO LỆNH T̀NH BÁO TẠO HOANG MANG V̀ NGƯỜI VIỆT Ở HẢI NGOẠI KHÔNG NH̀N RƠ VIỆC XẢY RA TRONG NƯỚC/ NHÓM vIỆT T

THƯỜNG BÔI BẨN TẤT CẢ CÁC NHÀ DÂN CHỦ TRONG NƯỚC.

 

4. Nhưng NHÓM VIỆT THƯỜNG lại ca ngợi VNCH

 

Anh Phát c̣n nhỏ chưa hiểu cái label của chung. NHÓM VIỆT THƯỜNG CA NGỢI QUÂN LỰC VNCH THẾ TH̀ TẠI SAO LẠI ĐÁNH PHÁ GS NGUYỄN XUÂN VINH.? Nếu không mượn danh VNCH th́ có MA nào tin NHÓM VIỆT THƯỜNG.

 

Bây giờ th́ bị người QG vạch mặt  NHÓM VIỆT THƯỜNG LỘ CÁI BẢN CHẤT VIỆT GIAN. Tôi chỉ tiếc ông DUYÊN LĂNG HÀ TIẾN NHẤT LÀ MỘT NGƯỜI VNCH. Tôi biết DLHTN là thuộc hạ của nhà văn TRUNG TÁ NGUYỄN ĐẠT THỊNH. Ông này hồi ở Hạ Uy Di hoạt động cho VIỆT TÂN RẤT MẠNH MẼ. Có lẽ v́ vậy mà DLHTN đang thi hành công tác của Việt Tân theo NHÓM VIỆT THƯỜNG. CẢ HAI VIẾT TẮT CŨNG LÀ VT CÓ CHUNG một mục đich THAM GIA VÀO QUỐC HỘI CỦA VIỆT CỘNG

Hôn nào anh đi chùa Viên Ngự nhớ cho tôi quá giang.

 

Tạm dừng

 

Nguyễn Nguyên Côn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính