Ư KIẾN ĐỘC GIẢ

 

(Qua các bài viết trên Hồn Việt UK online và Blogspot NB. Việt Thường)

 

 

 

----- Forwarded Message ----
From: TRONG DAN VO <votrongquocdan@googlemail.com>
To: Michael Do <md46usa@yahoo.com>
Cc: Tien Nhat Ha hatiennhat@yahoo.com...
Sent: Wed, 13 April, 2011 4:07:06
Subject: Re: Thư riêng thành chung

 

(Hồn Việt UK online mạn phép bỏ dấu) 

 

 

Kính gửi các Vị trên DD:

Tôi xin đóng góp ư kiến:

 

BÀI VIẾT NHẬN ĐỊNH – PHÂN TÍCH T̀NH H̀NH CHÍNH TRỊ - XĂ HỘI tại VN ngày nay của anh Hà Tiến Nhất RẤT CHÍNH XÁC!

 

Là người liên hệ nhiều trong nước trong công cuộc ĐẤU TRANH TỤ DO cho đồng bài VN trước nay, tôi có thể xác thực: Những lời nhận định  của anh Hà Tiến Nhất đúng gần 100%!

 

Bài viết ấy có lợi cho những ai ĐANG THAO THỨC CHO CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH  TD-DC tai VN, NHẤT LÀ NHỮNG AI CHƯA HIỂU BIẾT SỰ THẬT CỦA CĂN BỆNH… TH̀ NÊN T̀M HIỂU (BIẾT ĐỊCH BIẾT TA TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG).

 

Đừng v́ tính ĐỐ KỴ CÁ NHÂN mà dùng những lời lẽ thiếu nhă nhặn, GÂY ĐỊNH KIẾN rồi dẫn đến cuộc chiến PHE TA CHIẾN ĐẤU PHE M̀NH (NGHÊU S̉ TRANH NHAU - NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI). Dĩ nhiên chúng ta có quyền có Ư KIẾN, nếu anh ta hay bất cứ ai VIẾT – NÓI NHỮNG ĐIỀU CÓ LỢI CHO VC, ngoài ra nếu ḿnh không thích anh ta th́ đừng đọc. Tôi đọc nguyên bài viết này của anh Hà Tiến Nhất, chẳng thấy có ǵ hại cho công cuộc đấu tranh đối với những ai CHÂN CHÍNH. Tuy nhiên có va chạm đến một số cá nhân, mà phần lớn những cá nhân ấy là ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC ĐĂ BIẾT QUÁ RỒI!!!

 

Riêng đối với anh Hà Tiến Nhất tôi nghĩ rằng: RỒI ĐÂY SẼ C̉N NHIỀU BÀN TAY LÔNG LÁ ĐỐI CHỌI – KHIÊU KHÍCH VỚI ANH (luôn có kẻ đứng sau lưng CHỌT GẬY BÁNH XE), ĐÓ LÀ ÂM MƯU LY GIÁN MÀ BỌN GIAN THẦN ĐĂ THUỘC L̉NG!

 

Vậy tôi xin anh hăy b́nh tâm và tự nhủ: “KHÔNG CẦN MẤT TH̀ GIỜ ĐỐI VỚI NHỮNG AI DÙNG LỜI LẼ BẤT KHIẾM NHĂ!”

 

Hăy dùng mọi thời gian vào công việc CỨU DÂN – CỨU NƯỚC khỏi nanh vuốt của bọn độc tài khát máu vgcs là ưu tiên trước mắt.

 

Trọng kính

Vơ Đ́nh Chương

 

----------------------------------------------------

 

 

Kinh gui cac Vi tren DD :

Toi xin dong gop y kien :

 

BAI VIET NHAN DINH - PHAN TICH TINH HINH CHINH TRI - XA HOI tai VN ngay nay cua anh Ha Tien Nhat RAT CHINH XAC !

 

La nguoi lien he nhieu trong nuoc trong cong cuoc DAU TRANH TU DO cho dong bao VN truoc nay , toi co the xac thuc : Nhung loi nhan dinh cua anh Ha Tien Nhat dung gan 100%!

 

Bai viet ay co loi cho nhung ai DANG THAO THUC CHO CONG CUOC DAU TRANH TD-DC tai VN , NHAT LA NHUNG AI CHUA HIEU - CHUA BIET SU THAT CUA CAN BENH... THI NEN TIM HIEU ( BIET DICH - BIET TA TRAM TRAN TRAM THANG ).

 

Dung vi TINH DO KY CA NHAN ma dung nhung loi le thieu nha nhan , GAY DINH KIEN roi dan den cuoc chien PHE TA CHIEN DAU PHE MINH ( NGEU SO TRANH NHAU - NGU ONG DAC LOI ). Di nhien chung ta co quyen co Y KIEN, neu anh ta  hay bat cu ai VIET - NOI NHUNG DIEU CO LOI CHO VC, ngoai ra neu minh khong thich anh ta thi dung doc . Toi doc nguyen bai viet nay cua anh Ha Tien Nhat , chang thay co gi tac hai cho cong cuoc dau tranh doi voi nhung ai CHAN CHINH . Tuy nhien co va cham den mot so ca nhan , ma phan lon nhung ca nhan ay la DONG BAO TRONG NUOC DA BIET QUA ROI !!!

 

Rieng doi voi anh Ha Tien Nhat toi nghi rang : ROI DAY SE CON NHIEU BAN TAY LONG LA DOI CHOI - KHIEU KHICH VOI ANH ( luon co ke dung sau lung CHOT GAY BANH XE ), DO LA AM MUU LY GIAN MA BON GIAN THAN DA THUOC LONG !

 

Vay toi xin anh hay binh tam va tu nhu : " KHONG CAN MAT THI GIO DOI VOI NHUNG AI DUNG LOI LE BAT KHIEM NHA ! "

 

Hay dung moi thoi gian vao cong viec CUU DAN - CUU NUOC khoi nanh vuot cua bon doc tai khat mau vgcs la uu tien truoc mat  .

 

Trong kinh

Vo Dinh Chuong

 

 -------------------------------------------------

 

 

2011/4/12 Michael Do <md46usa@yahoo.com>

 

Xin phép góp thô thiển vài ư:

 

1.- Có lẽ người Việt Nam ta bị lừa nhiều lần qua gần 100 năm nay; nên phần lớn c̣n phân vân, chờ đợi sau những thử thách mới dám tin.

2.- Đối nghịch lại, cũng có những người mà quá vồn vă. Chưa đến đâu, mới nh́n sơ vài hiện tượng bên ngoài đă tâng bốc lên tận mây xanh. Rồi đến khi có vấn đề, lại đạp họ xuống trận bùn đen.

3.- Theo tôi, chúng ta vừa theo dơi công việc những nhà tranh đấu làm trong trường kư. Đối chiếu, suy xét cho thật kỹ những lời tuyên bố (v́ người che đậy giỏi đến đâu, có khi cũng sơ suất để lộ một chút cho chúng ta thấy rơ bộ mặt thật của họ)

4.- Trong hoàn cảnh đang chiến đấu chống CS, nên chấp nhận những người đồng hành v́ có cùng một mục tiêu. Nhưng chưa vội coi họ là đồng chí (có thể khác cái đích cuối cùng). Không cổ vơ, th́ cũng không nên đả phá kịch liệt. Nhưng phân tích dựa trên các yếu tố thật th́ OK. C̣n th́ để cho công luận đánh giá.

5.- Nhưng tôi cũng xin đồng cảm với bài viết của tác giả Song Chi về việc VN lại lỡ mất cơ hội. Dù sự thật đau ḷng, không nên nói ra. Nhưng đă trót viết ra, th́ cũng đành.

Kính

 

Michael Do (Do Van Phuc)
webpage: www.michaelpdo.com
Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives.

 

 


From: Tien Nhat Ha <hatiennhat@yahoo.com>
To: Thaoluan9@yahoogroups.com; ….

Sent: Tue, April 12, 2011 12:48:51 PM
Subject: Thư riêng thành chung

 

CHIA SẺ VỚI ANH VŨ HUYNH TRƯỞNG

    
Sau khi đăng bài "VN: Sự khác biệt giữa nhà cách mạng và người nông dân", tôi nhận được những lời phê b́nh của anh do một người bạn gởi đến cho đọc. Bài phê b́nh của anh nguyên văn dưới đây:

Anh HTN cũng là một nhà bàn luận chính trị nhưng không có đất dụng vơ.
Cuối cùng cũng chỉ là những lời bàn suông.Nếu không tin được bất cứ người nào cả th́ hóa ra dân VN là đồ vứt đi.Thiên hạ có Gorbachev,Yelsin,Lech Walsa...từ Cộng sản mà ra cả c̣n VN th́ theo anh HTN th́ có con số không.Từ nông dân đến trí thức chẳng thấy HTN chấm được bất cứ ai ! Kể cả các LM ở Thái Hà.Như vậy chúng ta đắp chăn ngủ cho rồi,hy vọng ǵ nữa mà đấu tranh ! Dâng đất cho Tầu cho được việc.


     Tôi chỉ trích thuật những ǵ anh viết về tôi. C̣n những ǵ anh viết về người khác tôi xin bỏ qua v́ không liên quan đến tôi.

     Tôi cũng xin miễn nêu danh tánh người bạn đă chuyển thư, bởi v́ tôi không xin phép anh ta trước. Thành thực xin lỗi anh bạn và xin lỗi bạn đọc.

     Việc nữa là v́ tôi không có email address của anh nên việc trả lời này có tính cách riêng tư buộc phải trở thành chung. Quí bạn đọc nào không thích đọc xin vui ḷng delete dùm. Xin đa tạ.

     Bây giờ tôi xin đi vào phần nội dung:

1.  Anh nói Hà Tiến Nhất tôi không có đất dụng vơ là đúng, nhưng chỉ đúng có một nửa. Quả thật là tôi không có lấy một mảnh đất riêng để gọi là "dụng vơ" thật. Nhưng, như anh biết về tôi, tôi đâu có biết vơ mà cần đến đất để sử dụng. Như anh, anh biết vơ mới cần đất, chứ tôi không biết vơ th́ có đất để làm ǵ? Vô ích! Đấy là nửa khác anh nói sai.

2.  Anh nói ông Gorbachev, Yelsin, Lech Walesa từ cộng sản mà ra cả. Không biết có phải anh muốn nói mấy ông này đều là cộng sản phản tỉnh? Nếu anh nói vậy th́ sai bét rồi.

-  Lech Walesa không hề là đảng viên đảng CS Balan. Ông ta chỉ là một công dân Balan sống trong đất nước Balan CS. Như thế là sao coi ông là từ CS mà ra? Là phản tỉnh?

-  Yelsin là người CS thừa hưởng cái "gia tài" do Gorbachev để lại. Sự việc đă rồi. Được cái là Yelsin mau giác ngộ, nhanh chóng có nhận thức đúng. Cũng chẳng có ǵ đáng nói là phản tỉnh cả.

-  Gorbachev cũng không bao giờ là một người CS phản tỉnh. Ông ta là lănh tụ Soviet. Đúng, nhưng đồng thời cũng là hội viên của "The Club of Rome." V́ là hội viên của cái Club này, nên ở vào cái vị trí có khả năng để điều chỉnh lại nền kinh tế chính trị của nước Nga theo chiều hướng của cái Club này, ông ta hành động mà thôi. Anh Vũ Huynh Trưởng nên t́m đọc để biết về The Club of Rome và các hội kín của các thế lực tư bản trên thế giới để biết và nói cho chính xác.

3.  Anh nói VN theo HTN này th́ có con số không, HTN chẳng chấm được bất cứ ai, kể cả các linh mục ở Thái Hà. Tôi viết trong bài mà anh không hiểu: đừng mua trâu về rồi mới đóng chồng. Cứ xuống đường "đ̣i nước chứ đừng đ̣i nhà, đ̣i đất" đi, rồi sẽ xuất hiện những người hiền tài, đức độ, yêu nước thực sự ra giúp nước. Biết đâu lúc đó dân chúng lại nhận ra quí tướng của ông VŨ HUYNH TRƯỞNG để bầu ông lên. Anh Trưởng hẳn đă có quá nhiều kinh nghiện các ông cha, cố nhẩy ra làm chính trị. Tôi chỉ bầy tỏ sự lo ngại như một "kinh cung chi điểu" thôi. Các ngài nên học hỏi vai tṛ của Lm Popueluszko trong cuộc cách mạng tại BaLan, và chỉ nên đóng vai tṛ đó thôi.

     Cuối cùng xin anh nhớ là bài viết "VN: Sự khác biệt ..... " chỉ đưa ra một giả thuyết. Giả thuyết được đặt trên những sự kiện lịch sử làm nền tảng. Ai muốn tin cũng được, ai không muốn tin cũng không sao.

     Cám ơn anh Vũ Huynh Trưởng.

Hà Tiến Nhất

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính