Tên việt-gian Vơ Nguyên Giáp đă bị đầy xuống hỏa ngục

 

 

Chúng tôi nhận được một email của một thân hữu báo tin cho biết, tên việt gian ngụy quân việt-gian cộng-sản Vơ Nguyên Giáp đă bị quỷ sứ kéo xuống địa ngục, họp mặt cùng các tên chóp bu khác trong cái đảng việt-gian-cộng-sản của chúng, như tên đại việt-gian Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng… đă mấy ngày qua.

 

Chúng tôi xin thận trọng loan báo đến quư độc giả khắp nơi.

 

Hiện nay, bọn việt-gian-cộng-sản đang âm mưu đẩy mạnh việc khôi phục lại cái tín ngưỡng việt-gian của chúng nhằm  thoái hóa  mọi tín ngưỡng khác thành mê tín dị đoan.

 

Tên việt-gian Vơ Nguyên-Giáp đă chết mấy ngày qua, nhưng chúng chờ đến ngày rằm tháng Giêng âm lịch này mới công bố: Tên đồ tể Vơ Nguyên Giáp chết vào “giờ linh”.

 

Đây là bổn cũ bịp, sửa của chúng đă từng thực hiện đủ mọi chuyện từ ngày, giờ sinh cho tới ngày giờ bọn chúng bị quỷ sứ c̣ng đầu lôi xuống hỏa ngục cũng vẫn bịp nốt.

 

Chúng nhằm tuyên truyền cùng dư luận trong ngoài, là những tên việt-gian chóp bu của chúng đều như thần thánh cả, được người khuất mặt độ tŕ, hợp với ư Trời… nên chết “trùng” vào “giờ linh”.

 

Cho dù bọn chúng có chết vào “giờ linh, giờ trùng hoặc giờ chết tiệt” nào đi nữa, th́ thân làm việt-gian, giết hại đồng bào, bán nước, hại dân, chắc chắn bọn chúng sẽ bị quỷ sứ kéo thẳng xuống đáy tầng hỏa ngục mà chịu h́nh phạt muôn đời cho các tội lỗi chúng đă gây ra khi c̣n sống.

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]