LTS.- Chúng tôi xin giới thiệu đến quư độc giả và thính giả bài trả lời phỏng vấn của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo với Hồn Việt UK online, các ư kiến của bà Hoàng Dược Thảo về việc ra đời tờ Nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Ḥa và Hậu Duệ là nội dung chính của cuộc phỏng vấn.

Trân trọng giới thiệu cùng quư bạn đọc để rộng đường dư luận.

 

Phỏng vấn bà Hoàng Dược Thảo

ngày 1 tháng 11 năm 2009

 

 

 

   Download this file

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]