Chào mừng Đại Hội Cán Bộ Áo Đen

 

Hồ Đắc Huân

 

 

Chúng tôi nhận được thiệp mời của Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ Linh Sơn Lĩnh (Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Quốc Gia Vũng Tàu) và Xây Dựng Nông Thôn phối hợp tổ chức hai ngày gặp nhau: 1 và 2 tháng 9 năm 2018 sẽ diễn ra tại nhà hàng Seafood Palace, số 6731 Westminster Blvd., #122, Westminster, CA 92683.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 30/4/1975 anh chị em thuộc Tổng Bộ Xây Dựng ră ngũ xa rời quê hương. Măi đến nay đa số anh chị em ở tuổi xế chiều đă cố gắng tổ chức gặp mặt lần đầu tiên để có cơ hội biết nhau về sức khỏe, hàn huyên trao đổi tin tức ai c̣n, ai mất, tạo thêm t́nh thân ái tương thân, tương trợ.

 

Cùng nhắc nhớ đến một tập thể một thời khoác áo màu đen tạo nên sự quyết thắng của Cán Bộ Quân Chính và nhân dân trong chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn Việt Nam Cộng Ḥa.

 

 

Cơ duyên đến với chúng tôi là sưu tầm được sách tài liệu: Thành Tích Hoạt Động Của Nội Các Chiến Tranh (1966), trong đó có tài liệu về Bộ Xây Dựng.

 

Nhân dịp ngày họp mặt của anh chị em Áo Đen, tôi xin trích đăng nguyên văn tài liệu về tổ chức và kết quả công tác của Bộ Xây Dựng từ trang 95-105 trong sách.

 

I. Nguyên do thành lập.

II. Quan niệm của Bộ Xây Dựng.

III. Mục tiêu và phương châm.

IV. Kết quả công tác.

Kết luận

 

Xin bắt đầu trích đăng nguyên văn tài liệu như sau:

 

 

BỘ XÂY DỰNG

 

I. Nguyên do thành lập

Bộ Xây Dựng được thành lập theo sắc lệnh số 158-XDNT ngày 30/7/1965, để tiếp tục thực hiện chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn, nhằm góp phần đem lại an ninh, tự do, dân chủ và cải thiện đời sống cho đồng bào.

 

Khi Nội các Chiến Tranh được thành lập, do Sắc Lệnh số 216-XDNT ngày 5/11/1965 của Phủ Chủ Tịch Ùy Ban Hành Pháp Trung Ương, Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn đă được thành lập, trong đó Bộ Xây Dựng được giao phó trách nhiệm trực tiếp quán xuyến và kiểm soát theo dơi việc thực thi chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn của chính phủ.

 

II. Quan niệm của Bộ Xây Dựng

Ngày 1/12/1965, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ùy Ban Hành Pháp Trung Ương kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương đă ban hành một huấn thị về đường lối Xây Dựng Nông Thôn, trong đó minh định là:

a. Mục tiêu tối hậu của toàn dân và toàn quân là một Tổ Quốc Việt Nam thống nhất, dân chủ và hùng cường.

 

b. Mục tiêu ngắn tầm, thực tế và trọng yếu nhất của chúng ta là an ninh, tự do, dân chủ và hạnh phúc cho toàn thể nhân dân miền Nam.

 

Để đạt tới mục tiêu trên, Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đă đề ra 3 đường lối chính yếu là tấn công quân sự để chiến thắng Cộng Sản, xây dựng nông thôn và tạo lập dân chủ.

 

Huấn thị cũng định nghĩa: "Xây dựng một khu vực là văn hóa an ninh công cộng và thực thi chính sách của chính phủ nhằm cải thiện sinh hoạt của nhân dân cư trú trong khu vực đó về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, xă hội..." và đề ra ba điểm căn bản sau đây:

 

- Điểm căn bản 1: Công tác Xây Dựng Nông Thôn là công tác mà Quân Dân Chính phải thực sự đoàn kết mới làm nổi.

 

Thành phần tối quan trọng và quyết định sự thành công là Dân. Nhiệm vụ Quân và Chính Phủ chỉ là giúp đỡ là hướng dẫn Dân, vận động Dân để Dân nhận thức thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của công cuộc Xây Dựng Nông Thôn, đứng dậy đảm trách lấy công cuộc này  và coi công cuộc này là công cuộc của dân, ích cho dân và do dân chù động.

 

- Điểm căn bản 2: Chính phủ hoạch định một chính sách xây dựng đời sống mới tại nông thôn thật rơ ràng và thực tế rồi mang quảng bá chính sách đó cho đại chúng rơ. Khi mang chính sách này áp dụng tại địa phương, cán bộ c̣n phải biết nghe các ước vọng thành khẩn của nhân dân để công tác không những phù hợp với chính sách của chính phủ mà c̣n thỏa măn các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

- Điểm căn bản 3: Công cuộc Xây Dựng Nông Thôn chỉ có kết quả lâu dài nếu hạ tầng cơ sở của địch bị phá vỡ và bị thường xuyên theo dơi, hạ tầng cơ sở của ta, nghĩa là chính quyền địa phương và các đoàn thế nhân dân tự vệ, chính do dân mà ra, được dân ủng hộ và cũng được thường xuyên nuôi dưỡng và kiểm soát. Công tác theo dơi hạ tầng cơ sở ta và địch phải được theo đuổi tới tương lai vô tận.

 

Nói một cách khác, công cuộc xây dựng nông thôn sẽ chỉ có hiệu quả lâu dài nếu diệt được nạn Cộng Sản nằm vùng và nạn cường hào ác bá, đồng thời thiết lập được một Chính Quyền thực sự dân chủ, lành mạnh và hữu hiệu tại địa phương.

 

 

III. Mục tiêu và phương châm

 

Đối với phương châm "Nông thôn quyết định toàn bộ chiến trường", trọng tâm công tác của Bộ Xây Dựng trong năm 1966 nhằm các mục tiêu chính yếu sau đây:

a. Một quan niệm XDNT thống nhất và thích hợp.

b. Một đoàn thể cán bộ XDNT hữu hiệu.

c. Một tổ chức điều khiển nông thôn chặt chẽ.

d. Một chương tŕnh XDNT khiêm nhường nhưng thực tế.

 

IV. Kết quả công tác

a. Một quan niệm XDNT thống nhất và thích hợp

 

Để quảng bá sâu rộng quan niệm Xây Dựng Nông Thôn từ Trung Ương tới địa phương, Bộ Xây Dựng đă phổ biến sơ khởi quan niệm trên của Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương tại:

 

- Trường Bộ Binh Thủ Đức, trên Đài Phát Thanh Quốc Gia và trong các dịp phái đoàn đi thanh tra, thăm viếng toàn thể các tỉnh, thị xă toàn quốc.

 

- Xuất bản và phổ biến khoảng 11.000 cuốn sách về đường lối và chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn .

 

- Phối hợp với Bộ Nội Vụ tổ chức hai cuộc Đại Hội Hành Chánh toàn quốc ngày 11, 12/10/1965 và 23, 24, 25/3/1966, đồng thời đề nghị lên chính phủ giải quyết các đề nghị của Đại Hội (thuộc phần hành Hội Thảo Đoàn B́nh Định).

 

b. Một đoàn thể cán bộ XDNT hữu hiệu

 

1. Trong chương tŕnh B́nh Định Nông Thôn

 

Trước đây có ba loại Cán Bộ cùng đảm trách một nhiệm vụ và đều lấy nông thôn làm địa bàn hoạt động nhưng quy chế lại khác biệt. Trước khi được thống nhất, hiện trạng 3 loại Cán Bộ trên như sau:

- 770 Cán Bộ CTNT lương từ 1.650$ đến 4.950$

- 1.125 Cán Bộ HCLĐ lương từ 3.150$ đến 8.100$

- 4.208 Cán Bộ ATS lương từ 1.650$ đến 2.200$

 

2. Để tổ chức ba loại Cán Bộ thành một hệ thống duy nhất, Bộ Xây Dựng đă nghiên cứu và hoàn thành một quy chế riêng cho ngành Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn với những đặc điểm:

a. Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn có bốn nhiệm vụ: Vơ trang tuyên truyền, Dân sự vụ, Dân vận và Phát triển đời mới.

b. Đơn vị hoạt động là Đoàn 59 người gồm các thành phần:

- Trưởng Đoàn.

- Ban Chỉ Huy Đoàn (VP).

Phụ Tá Trưởng Đoàn kiêm Tâm Lư Chiến.

1 phụ trách T́nh Báo.

1 phụ trách Liên Lạc.

2 phụ trách Y Tế.

- 2 Liên Toán

 

Liên Toán A 34 người, phụ trách vơ trang tuyên truyền.

 

Liên Toán B 19 người phụ trách xây dựng.

 

3. Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn có một cấp duy nhất với lương căn bản là 2.500 với 6 chức vụ chỉ huy:

- Toán Phó với phụ cấp 500$

- Toán Trưởng với phụ cấp 800$

- Liên Toán Phó với phụ cấp 1.000$

- Liên Toán Trưởng với phụ cấp 1.200$

- Đoàn Phó với phụ cấp 1.500$

- Đoàn Trưởng với phụ cấp 2.000$

 

4. Thi hành kế hoạch thống nhất Cán Bộ, Bộ Xây Dựng đă:

a. Phổ biến cho địa phương rơ thành phần và nhiệm vụ các Đoàn.

b. Tổ chức khóa hội thảo các Trưởng Đoàn Cán Bộ tại Trung Ương để giải thích về đường lối thống nhất Cán Bộ.

c. Đến tại các tỉnh để kiểm điểm nhân số Cán Bộ hiện hữu và điều tra về nhu cầu Cán Bộ của Tỉnh.

d. Về việc quản trị Cán Bộ:

- Phổ biến thể thức xin chuyển ngành Cán Bộ.

- Tiếp nhận và sắp xếp các hồ sơ trên.

 

5. Xây dựng và củng cố các Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương

a. Tiếp nhận Trung Tâm Huấn Luyện Trung Ương tại Vũng Tàu.

b. Đang thực hiện Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Trung Cấp tại Thủ Đức.

 

6. Huấn luyện tổ chức

a. Hiện nay các Tỉnh đă thành lập khoảng 300 Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn và đă hoàn thành:

161 Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn.

69 Liên Toán Xây Dựng.

147 Toán Vơ Trang Tuyên Truyền.

404 Cán Bộ làm việc ở Tỉnh Đoàn.

b. Huấn luyện khoảng 130 đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn.

c. Huấn luyện xong 82 Đoàn (Khóa I ngày 21/5/1966) gồm:

2.230 Vơ Trang Tuyên Truyền.

503 Dân Sự Vụ.

492 Dân vận.

494 Phát Triển Đời Mới.

507 Chỉ Huy.

78 T́nh Báo.

228 Y Tế.

d. Chuẩn bị huấn luyện Khóa II ngày 13/6/1966 gổm 33 Đoàn, 133 Liên Toán Xây Dựng và 7 Liên Toán vơ Trang.

e. Ngoài ra Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương đă đào tạo được 71 giảng viên chuyên môn về: Dân vận, Dân sự vụ, Phát triển đời mới.

 

7. Thành tích hoạt động của cán Bộ:

a. Công tác thường xuyên:

- Tham gia 3 chiến dịch "Tám Thơm" và "Ngũ Hành Sơn" (Quảng Nam) và Hoàng Hoa Thám (Gia Định).

- Khám phá 38 hầm bí mật Việt Cộng.

- Tiêu diệt 100 tên địch.

- Tịch thu 2 Trung Liên, 17 súng cá nhân, 39 lựu đạn và tài liệu.

- Lập 52 Ấp Tân Sinh.

- Lập 144 Chi Đoàn Nhân Dân

- Tổ chức Pḥng Vệ Dân Sự tại 20 xă.

- Tổ chức Hậu Bị Quân tại Quận 3 (Đô Thành) và 5 xă.

- Tham gia 6 lớp Huấn Luyện Chính Trị cho 600 nông dân.

 

b. Công tác đặc biệt:

- Thuộc khu chỉnh trang Quận 8 (Đô Thành).

- Bầu 3 Hội Đồng Khóm.

- Lấp 100m2 śnh lầy.

- Đặt 80 thước cống.

- Thuộc Khu Phát Triển Phú Thọ Ḥa (Gia Định).

- Kiểm tra 2.705 gia đ́nh.

- Tạm thay thế Ban trị Sự Ấp.

- Lập danh sách cử tri các cấp.

 

c. Một tổ chức điều khiển công cuộc XDNT chặt chẽ từ Trung Ương tới địa phương.

- Ngày 6/11/1965, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đă ban hành Huấn Thị số 1382-UBHP-CT-M, ấn định thành phần, nhiệm vụ , Ban Thường Vụ, sinh hoạt của các Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn Trung Ương, Vùng Chiến Thuật, Quân Khu Thủ Đô, Khu Chiến Thuật, Biệt Khu, Tỉnh, Thị Xă, Quận.

- Tăng cường nhân sự, phương tiện hoạt động cho các Ban Thường Vụ Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn địa phương. Tới nay Trung Ương đă:

1. Mở 4 Khóa huấn luyện về đường lối Xây Dựng Nông Thôn dành cho 381 quân nhân các cấp, được biệt phái bổ sung cho các Ban Thường Vụ Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn, các Vùng Chiến Thuật, Quân Khu Thủ Đô, Khu Chiến Thuật, Biệt Khu, Tỉnh, Thị Xă, Quận.

2. Về phương tiện, các Ban Thường Vụ cũng lần lượt tiếp nhận vật liệu, dụng cụ do quân đội cung cấp.

- Thành lập một đoàn Thanh Tra Xây Dựng Nông Thôn hùng hậu và hữu hiệu, đặc biệt là Trung Ương và cấp Vùng Chiến Thuật:

a. Đă hoàn thánh Khối Thanh Tra Trung Ương gồm 8 sĩ quan và dân chính.

b. Và mỗi Vùng Chiến Thuật đều có một Toán gồm 4 người.

c. Thành lập 43 Tỉnh Đoàn và 3 Thị Đoàn Xây Dựng Nông Thôn.

 

d. Một chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn khiêm nhường và thực tế:

- Đôn đốc và yểm trợ việc thi hành chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn của các Tỉnh.

- Đă duyệt xét và liên tục tu chỉnh 46 chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn của các Tỉnh và Thị Xă.

- Công tác lập Ấp Dân Sinh.

+ Hoàn thành 3.600 ấp quy tụ 5.405.639 dân

+ Đang củng cố 250 ấp quy tụ 427.478 dân.

- Phát triển Đời mới.

+ Hoàn thành khu phát triển mẫu Phú Thọ Ḥa và Quận 8 Saigon.

+ Đôn đốc công tác thiết lập 30 địa điểm phát hiện tại các khu vực ưu tiên b́nh định Quốc Gia.

+ Định cư 45.541 gia đ́nh đồng bào tị nạn Cộng Sản.

+ Hoàn thành 2.760 dự án.

+ Hoàn thành 1.642 lớp học.

+ Tuyển dụng và huấn luyện 3.295 giáo viên ấp.

+ Cấp phát 4.210.000$ lúa giống, hoa màu phụ và 635 tấn bắp giống, 207.00 cây giống ăn trái, 14.000 kư lô hạt cải, 4.000.000 hom khoai lang, 1.700.000 hom mía giống.

+ Huấn luyện 36.454 nông dân về các kỹ thuật nông nghiệp.

+ Thiết lập 3.891 địa điểm tŕnh diễn về nông vụ.

+ Cấp phát 17.805 heo giống, 48.759 gà vịt.

+ Thiết lập 4.178 địa điểm tŕnh diễn.

+ Huấn luyện 21.605 nông dân về mục súc.

+ Cấp phát 2.707.162$ ngư cụ.

+ Huấn luyện 5.953 ngư dân.

+ Xây dựng 485 km đường.

+ Xây dựng 4.454m cầu.

+ Vét hay đào 89km kinh.

 

e. Các công tác khác

- Để duyệt xét kế hoạch, chuẩn cấp ngân khoản, đôn đốc công tác, theo dơi kết quả các chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn, Thiếu Tướng Ủy Viên Xây Dựng đă đích thân hướng dẫn phái đoàn Thanh Tra đến mỗi Tỉnh, Thị Xă toàn quốc trong các thời gian:

+ Từ 16/2/1965 đến 28/12/1965.

+ Từ 22/2/1966 đến 16/3/1966.

+ Từ 8/6/1966 và hiện đang trên đường công tác.

Ngoài ra Thiếu Tướng Ủy Viên và phái đoàn c̣n kinh lư hoặc thăm viếng các Tỉnh trong các dịp cần thiết.

- Duyệt lại thủ tục hành chính.

+ Thể lệ thi hành ngân sách 1966.

Thủ tục nặng về tiền kiểm trong năm 1965 không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu khẩn cấp cho chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn. Trong tài khóa 1966, do Nghị Định số 138-NĐ-XDNT và Thông Tư số 18-TT-XDNT ngày 21/1/1966, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương đă chấp thuận cho thực hiện thể thức "Nặng về hậu kiểm" và "Phân quyền" như sau:

1. Trung Ương miễn duyệt y về phương diện tài chánh các dự án trên 1.000.000$. Như vậy thời gian thực hiện mỗi công tác được rút ngắn hơn lối 1 tháng.

2. Tại Tỉnh, Thị, các Ty chuyên môn có quyền quyết định về phần kỹ thuật các dự án dưới 1 triệu. Các dự án trên 1 triệu do Khu Chuyên Môn tại địa phương (thay v́ phải tŕnh Trung Ương duyệt phê).

3. Tỉnh, Thị được áp dụng rộng răi thể thức lập Phiếu Đặt Hàng và chứng minh bằng hóa đơn hay chứng thư hành chánh.

4. Để tránh lạm quỹ, mỗi Bộ (Tổng Nha Ngân Sách Ngoại Viện) tăng cường nhân viên tại địa phương để kiểm soát và thanh tra chuyên môn. Ngoài ra, hệ thống Xây Dựng Nông Thôn cũng xúc tiến, tăng cường tổ chức và thi hành công tác thanh tra thường xuyên tại chỗ.

- Tiếp liệu.

+ 1965

- Đă thực hiện 187 kho, sức chứa 115.175 tấn, 74 kho (18 kho dân sự và 56 kho quân sự).

+ 1966

- Đă chuẩn cấp ngân khoản xây cất 121 kho (26 cấp Tỉnh và 95 cấp Quận).

- Đang xúc tiến việc thành lập thêm chi nhánh kho Vùng tại Pleiku, Ban Mê Thuộc, Cần Thơ.

- Đă lập xong: Kho Trung Ương tiếp liệu cơ phận thay thế cho các loại xe.

- Đang xúc tiến việc cấp thêm phương tiện cho các Tỉnh: 100 xe vận tải loại 5T, 140 xe pick-up 3-4 tấn, 50 xe jeep, 73 móc hậu, 5 tàu LCM.

 

 

Kết luận

 

Chính sách quốc gia về Xây Dựng Nông Thôn đă được minh định, chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn đă được giản dị, hợp lư và Cán Bộ được cải tiến có thể thực hiện 75% các dự án.

Như vậy, các điểm công tác khẩn cấp của Nội Các Chiến Tranh được thi hành hữu hiệu trên những căn bản sau đây:

- Một quan niệm Xây Dựng Nông Thôn thống nhất và thích hợp.

- Một đoàn thể Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn hữu hiệu.

- Một tổ chức điều khiển Xây Dựng Nông Thôn chặt chẽ từ Trung Ương tới địa phương.

- Một chương tŕnh Xây Dựng Nông Thôn khiêm nhượng nhưng thực tế.

Tất cả sự kiện trên đă đưa đến kết quả SỰ TIN TƯỞNG VÀ QUYẾT THẮNG CỦA CÁN BỘ QUÂN CHÍNH VÀ NHÂN DÂN TRONG CHƯƠNG TR̀NH Xây Dựng Nông Thôn.

 

Trên đây là tài liệu về tổ chức và hoạt động năm đầu tiên từ khi thành lập Bộ Xây Dựng. Sau đó cho đến năm 1975 về tổ chức cũng như thành tích hoạt động có phần lớn mạnh hơn.

 

Bộ Xây Dựng đă quy định về trang phục của anh chị em Xây Dựng Nông Thôn trong khi thi hành nhiệm vụ là quần áo và mũ đều là màu đen.

 

Sau ngày thành lập Bộ Xây Dựng, qua những cuộc diễn binh tại Thủ Đô Sàig̣n luôn có sự hiện diện của đoàn quân Xây Dựng Nông Thôn với trang phục quần áo và mũ màu đen tham dự với Quốc Kỳ VNCH hùng dũng rập bước được Tổng Thống, các cấp lănh đạo, quan khách và dân chúng tham dự vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

 

Hy vọng qua bài viết này anh chị em Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn hồi tưởng lại sự đóng góp trong công tác qua thời gian 1965-1966. Bài viết cũng được hân hạnh gởi đến bạn đọc trẻ chưa hiểu rơ về Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn của Việt Nam Cộng Ḥa, đọc qua sẽ rơ.

Kính chào mừng Đại Hội Áo Đen thành công tốt đẹp.

 

 

Westminster ngày 30 tháng 8 năm 2018

Hồ Đắc Huân

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính