Làm sao phân biệt để viết “ḍng” và “gịng”?

 

 

Gs. Trần Huy Bích

 

 

Chúng ta cùng biết các nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn viết “gịng sông, gịng nước”:

Nhất Linh: Gịng Sông Thanh Thủy

Tú Mỡ: Gịng Nước Ngược

Thạch Lam: Theo Gịng

 

Các nhà văn, trí thức lớp sau viết “ḍng sông, ḍng nước”:

Doăn Quốc Sỹ: Ḍng Sông Định Mệnh (1959)

Nhật Tiến: Tặng Phẩm Của Ḍng Sông (1972)

Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy: Ḍng Nước Sông Hồng (viết 1945, in vào thi tập 1985) Ngô Thế Vinh: Mekong, Ḍng Sông Nghẽn Mạch (2007)

 

Vậy chúng ta nên theo các nhà văn lớp trước hay lớp sau?

 

1) Trước hết, ba cuốn tự điển Việt ngữ có thẩm quyền nhất của Việt Nam cho tới hiện nay: Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức (trang 155), Tự Điển Việt Nam của Lê Văn Đức & Lê Ngọc Trụ (quyển Thượng, trang 376), Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của (quyển I, trang 243) cùng viết là “ḍng”. Cuốn Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị do nhà ngữ học Lê Ngọc Trụ biên soạn cũng viết “ḍng” (trang 141).

 

2) Các tự điển do những học giả có uy tín khác biên soạn như Vietnamese-English Dictionary của giáo sư Nguyễn Đ́nh Ḥa cũng viết “ḍng” (trang126). Giúp đọc Nôm và Hán Việt của linh mục Trần Văn Kiệm (trang 388) cũng viết như thế. Hầu hết tự điển Việt ngữ xuất bản ở trong nước hiện nay và tự điển chữ Nôm (ở trong nước cũng như ở hải ngoại) cùng viết “ḍng”:

Tự điển chữ Nôm trích dẫn (Westminster, CA, 2009): Trang 299.

Tự điển chữ Nôm dẫn giải (Hà Nội, 2012): Trang 452.

 

3) Các nhà biên soạn tự điển có lư do để viết “ḍng” (với D). Trong chữ Nôm, chữ ấy được viết như sau:

 

Phía trước là bộ Thủy (nước) để cho biết có liên quan đến nước.

Phía sau là chữ Dụng  (dùng) để chỉ cách phát âm.


Vậy đó là một chữ “có liên quan đến nước” và phát âm giống chữ “dụng” (trong chữ Nôm đọc là “dùng”). V́ phát âm giống “dụng” và “dùng”, chúng ta cùng thấy âm “ḍng” gần và tự nhiên hơn. Khi phát âm là “ḍng” th́ viết với D là đúng.

 

V́ lẽ đó, những ai năng tra cứu tự điển hoặc biết qua chữ Nôm (các giáo sư Doăn Quốc Sỹ, Trần Trọng San… và những người tốt nghiệp Văn khoa sau các ông) có khuynh hướng viết là “ḍng”.

 

Giáo sư/nhà văn Doăn Quốc Sỹ là con rể nhà thơ Tú Mỡ. Là một giáo sư Quốc văn, dạy về Tự Lực Văn Đoàn, ông biết rất rơ nhạc phụ đă viết Gịng Nước Ngược (cũng như Nhất Linh, Thạch Lam đă viết Gịng Sông Thanh Thủy, Theo Gịng) nhưng ông không theo. Trong cương vị một nhà giáo, ông viết Ḍng Sông Định Mệnh, v́ nghĩ rằng như thế đúng hơn. Nhà văn Nhật Tiến có giao t́nh thân với văn hào Nhất Linh. Ông là người đọc lời vĩnh biệt khi hạ huyệt trong tang lễ Nhất Linh ở Sài G̣n ngày 13-7-1963. Tuy biết rất rơ Nhất Linh đặt tên cho tác phẩm cuối đời của ḿnh là Gịng Sông Thanh Thủy, năm 1972 Nhật Tiến vẫn đặt tên cho một tập truyện của ông là Tặng Phẩm của Ḍng Sông.

 

Trong Việt Nam thi văn hợp tuyển, khi cho in các tác phẩm văn học, giáo sư Dương Quảng Hàm cũng viết “ḍng”:

– Sông Lục đầu sáu khúc nước chảy xuôi một ḍng (Ca dao)

– B́nh bạc vỡ tuôn đầy ḍng nước (bản dịch Tỳ bà hành)

 

Khi phiên âm Truyện Kiều, các học giả Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh cũng đều viết “ḍng”:

– Nao nao ḍng nước uốn quanh (câu 55)

– Đem ḿnh gieo xuống giữa ḍng trường giang (câu 2636)

 

Các học giả của miền Nam trước 1975 như gtiáo sư Trần Trọng San trong cuốn Văn Học Trung Quốc Đời Chu Tần, cũng luôn luôn viết: “ngược ḍng, xuôi ḍng, ḍng dơi…”.

 

4) Tại sao các nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn viết “gịng”?

 

Khi các nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn viết Gịng Nước Ngược và Theo Gịng, tuy Tự Điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ; cùng Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị của Lê Ngọc Trụ chưa ra đời, nhưng hai bộ tự điển của Huỳnh Tịnh Của và Hội Khai Trí Tiến Đức đă xuất hiện (1895 và 1931). Rất có thể các vị không lưu tâm đúng mức đến bộ tự điển của Huỳnh Tịnh Của (xuất bản ở trong Nam), nhưng nhiều phần v́ các vị có thành kiến với Hội Khai Trí Tiến Đức. Báo Phong Hóa đă đăng rất nhiều thơ văn giễu cợt, châm biếm Hội này. Trong khung cảnh ấy, việc theo những đề nghị về phương diện chính tả do tự điển Khai Trí Tiến Đức đưa ra là điều khó xảy ra.

 

5) Tự Lực Văn Đoàn cũng có những sai lầm khác về phương diện chính tả.

 

Khi xuất bản lần đầu năm 1936, tập truyện ngắn của Khái Hưng mà nay chúng ta gọi là “Dọc Đường Gió Bụi” được in với nhan đề Giọc Đường Gió Bụi. Thời nay chúng ta cùng biết rằng viết như thế là sai. Câu đầu bài “Chí Làm Trai” của Nguyễn Công Trứ vẫn được phiên âm là: Ṿng trời đất dọc ngang, ngang dọc.

 

Tự Lực Văn Đoàn có những đóng góp rất quư giá về phương diện văn học và xă hội. Về văn học, đóng góp của Tự Lực Văn Đoàn cho nền văn xuôi Việt Nam (và cho cả Thơ Mới) rất đáng kể. Nhưng cách viết chữ quốc ngữ ở thời Tự Lực Văn Đoàn chưa hoàn hảo về phương diện chính tả. Đọc lại báo Phong Hóa, chúng ta thấy lỗi chính tả khá nhiều. V́ những lẽ ấy, tuy vẫn nên viết tên các tác phẩm của Nhất Linh, Tú Mỡ, Thạch Lam là Gịng Sông Thanh Thủy, Gịng Nước Ngược, Theo Gịng (đó là những danh từ riêng, tên các tác phẩm đă có địa vị trong văn học sử), chúng ta vẫn nên viết “ḍng” (ḍng nước, ḍng dơi, ḍng tu …) trong những trường hợp khác.

 

Góp ư của nhà văn Nhật Tiến, California:

 

Dĩ nhiên ta tôn trọng các tác phẩm đă in thành sách như của Nhất Linh (Gịng Sông Thanh Thủy), Tú Mỡ (Gịng Nước Ngược)…, và biết ơn công tŕnh làm mới văn chương của Tự Lực Văn Đoàn từ giữa thế kỷ trước, nhưng phải nói rằng trong hai cơ quan ngôn luận của văn đoàn này, tờ Phong Hóa và tờ Ngày Nay hăy c̣n chứa đầy rẫy lời văn thô sơ hay lỗi chính tả. Như một số mục chính trên tờ Phong Hóa đă dùng những từ mà cho đến nay không c̣n ai dùng nữa như “Chuyện Ngắn” thay v́ “Truyện Ngắn”, “Từ Nhỏ Đến Nhớn” thay v́ “Từ Nhỏ Đến Lớn”, “Hạt Đậu Dọn” thay v́ “Hạt Đậu Nhọn”, ṭa soạn quảng cáo: “Xem Phong Hóa số Tết, 20 trang. In mùi, có b́a giấy trắng” thay v́ “Xem Phong Hóa số Tết, 20 trang. In mầu, có b́a giấy trắng”…   Cho nên tôi hoàn toàn đồng ư với những nhận định xác đáng của anh Trần Huy Bích về việc viết chữ “ḍng sông,” thay v́ viết “gịng sông”.

 

Góp ư của bác sĩ Hà Ngọc Thuần, Brisbane, Úc:

 

Bài viết của Anh Trần Huy Bích có thể gọi là “tường-tận”: Tường là nói rơ ràng, và tận là đă nói tới cùng. Có hai hệ-luận như sau: một là trong tương-lai chúng ta nên cùng đồng ư viết “ḍng”, nhưng v́ Việt Nam không có Hàn Lâm Viện để quy định chính tả nên việc này tuy dễ mà khó. Vả lại trong văn chương chẳng nên có sự bức bách, bắt người viết phải theo ư kiến ḿnh, dù đó là ư kiến của số đông. Cũng không nên có sự chê trách vội vă đối với một bài văn v́ một vài “lỗi” chính tả mà quên đi ư tưởng của toàn thể bài viết. Việc này thường đưa đến những mối bất ḥa không cần thiết. Hai là sau này khi tái bản chúng ta có dám, hay có nên, thay đổi tựa đề của tác giả mà in là “Ḍng Sông Thanh Thủy” (Nhất Linh), “Theo Ḍng” (Thạch Lam) và “Ḍng Nước Ngược” (Tú Mỡ), hay là chúng ta bắt buộc phải tôn trọng các tác giả và giữ nguyên tựa đề như đă viết trong quá khứ.

 

Góp ư của nha sĩ Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Columbus, Ohio:

 

Bản thân tôi nhiều khi cũng lúng túng vì chữ “dòng sông” và “giòng sông”. Cám ơn anh Huy Bích đã tra cứu và giảng giải rất cặn kẽ. Từ nay tôi sẽ dùng chữ “dòng” mà không còn phải lưỡng lự gì nữa. Còn chữ “giòng” coi như chữ cổ, vì ngôn ngữ theo thời gian có thể đọc khác đi một chút, như “ông trời” ngày trước ta gọi là “ông giời” vậy.

 

Góp ư của nhà văn Huy Văn Trương, Bellflower, California:

 

Tôi thường viết “ḍng sông, ḍng dơi, ḍng họ” v́ tôi dựa theo tự điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ do nhà sách Khai Trí xuất bản năm 1970 tại Sài G̣n. Trong cuốn tự điển này không có chữ “gịng” nào hết. Tôi dùng cuốn tự điển này v́ tôi thấy nó tạm đủ so với nhiều cuốn khác. Tuy vậy trong đó cũng có nhiều chữ, theo tôi nghĩ vẫn c̣n trong ṿng tranh căi, như người ta thường viết là “chia sẻ” th́ trong Tự Điển Lê Văn Đức viết là “chia xẻ”… Từ trước tới giờ tôi viết “ḍng sông” v́ theo tự điển nhưng vẫn thấy lấn cấn thế nào đó. Đọc bài viết của anh xong, tôi không c̣n thấy lấn cấn nữa, mọi thắc mắc đă được giải tỏa. Đề nghị anh đăng bài này lên nhiều tờ báo để mọi người cùng được đọc.

 

Góp ư của cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, cựu giáo sư Trung Học Vơ Tánh, Nha Trang:

 

Xin cảm ơn anh đă gửi một câu chuyện thú vị về văn chương, ngôn ngữ Việt Nam, cách viết chữ “Gịng” hay “Ḍng”. Ngọc Dung cũng xin mạo muội chen vào, bày tỏ một vài ư kiến riêng, nho nhỏ: Ngọc Dung cũng quen với chữ “Ḍng” để chỉ “ḍng sông” hay “ḍng đời,” và chữ “gịng” để chỉ “gịng dơi”. Tuy nhiên, theo thiển ư, dù viết “gịng đời” hay “ḍng dơi” cũng vẫn được. Điều quan trọng là KHÔNG SAI về ư nghĩa. Riêng về chữ “ḍng” hay “gịng,” nếu suy từ chữ Nôm (dùng chữ “Dụng” thêm bộ “Thủy”) th́ “ḍng” nghe có lư hơn là “gịng”.

 

 

Gs. Trần Huy Bích

 (Việt Báo) 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính