Geneva và những kinh nghiệm chưa được rút tỉa

 

Giáo sư Phạm Cao Dương

 

 

Đã 50 năm trôi qua từ sau hiệp định Genève 1954, nhưng vẫn còn những kinh nghiệm không được những người trong cuộc rút tỉa.

 

Trong lịch sử Việt Nam hiện đại nói chung và lịch sử Người Việt Hải Ngoại nói riêng, hai thời điểm 1954 và 1975 là hai thời điểm căn bản, hai khúc quanh lớn của lịch sử có liên hệ chặt chẽ với nhau trong những quan hệ nhân quả.

 

Năm 1954 là năm Hiệp Định Genève được kư kết, chia lănh thổ Việt Nam thành hai miền Nam, Bắc, mở đầu cho cuộc di cư của non một triệu người từ Bắc vô Nam.

 

Năm 1975 là năm miền Nam sụp đổ trước sự xâm lăng bằng vơ lực của miền Bắc, mở đầu cho phong trào rời bỏ đất nước ra đi của hơn hai triệu người Việt ngày nay sống rải rắc ở khắp nơi trên thế giới.

 

Hoàn cảnh triệu tập

 

Trong hoàn cảnh nào Hội Nghị Genève đă được triệu tập và Hiệp Định Genève đă được thông qua?

 

Để trả lời câu hỏi này, nhiều người thường nghĩ ngay tới Trận Điện Biên Phủ và cho rằng Hội Nghị Genève đă được triệu tập một ngày sau khi người Pháp bị bại trận, tức ngày 8 tháng 5 năm 1954.

 

Điều này không hoàn toàn đúng.

 

Ngày 8 /5/1954 chỉ mở đầu cho giai đoạn thứ hai của một hội nghị Genève lớn hơn, có mục tiêu là cả vùng Đông Á với Chiến Tranh Cao Ly là chính, bắt đầu họp từ ngày 26/4/1954 trước đó.

 

Tất cả bắt nguồn từ sự thất bại của Hội Nghị Tứ Cường, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, để bàn về các vấn đề Âu Châu, trọng tâm là sự thống nhất nước Đức vào đầu năm này.

 

Đây là thời kỳ Chiến Tranh Lạnh bao trùm thế giới.

 

Hội Nghị Genève được triệu tập là do Nga đề nghị.

 

Thành phần là các ngoại trưởng của Tứ Cường, thêm Châu Ân Lai của Trung Cộng, cũng do Nga đề nghị.

 

Vào thời điểm này Trung Cộng mới vừa làm chủ được Trung Hoa lục địa được ít năm và chưa có một vai tṛ quốc tế nào.

 

Mục tiêu của Nga là tạo dịp để đồng minh Á Châu của nước này được gián tiếp công nhận.

 

Hoa Kỳ buổi đầu rất ngần ngại.

 

Nhưng sau những giải thích của Nga và những mặc cả qua lại, hội nghị đă được triệu tập với mỗi nước mỗi chủ trương khác nhau và những mục tiêu khác nhau.

 

Chủ trương của các nước tham dự

 

Anh Quốc:

 

Anh Quốc tin tưởng vào đường lối ḥa hoăn, đồng thời e ngại chiến tranh ở Việt Nam có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho các thuộc địa của nước này, đặc biệt là Hương Cảng nằm trong nội địa của Trung Quốc, sau đó là những vùng Anh có ảnh hưởng và quyền lợi nằm ở phía tây và tây nam bán đảo Đông Dương với Mă Lai và Singapore là chính.

 

Liên Xô:

 

Liên Xô từ sau khi Stalin chết (5/3/1953) chủ trương mềm dẻo và muốn sống chung ḥa b́nh với các nước Âu Châu chống lại Hoa Kỳ, từ đó t́m cách thuyết phục Pháp không tham gia Cộng Đồng Pḥng Thủ Chung Âu Châu.

 

Khởi đầu, ngày 28 tháng 9, Liên Xô đề nghị tứ cường họp để giải quyết vấn đề thống nhất nước Đức.

 

Đến tháng Giêng năm 1954 trước khi Hội Nghị Berlin nhóm họp, Ngoại Trưởng Vyacheslav Molotov thông báo cho Pháp biết là Nga sẽ giúp Pháp giải quyết vấn đề chiến tranh Đông Dương nếu bù lại Pháp từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ không tham gia Cộng Đồng Pḥng Thủ Âu Châu.

 

Người ta không rơ người Pháp đă trả lời ra sao nhưng chỉ hơn một tuần sau Hội Nghị Genève Hạ Nghị Viện Pháp đã bác bỏ dự án tham gia tổ chức này, vào ngày 30/8/1954.

 

Đối với Á Châu, Nga cũng chủ trương bành trướng chủ nghĩa cộng sản ra khắp châu này, nhưng lại dành cho Á Châu một ưu tiên thấp hơn Âu Châu.

 

Không những thế, Nga tự coi như không có khả năng kiểm soát mọi chuyện ở Á Châu nếu Mỹ cố ư leo thang ở Á Châu với sự thỏa thuận của Anh trong khi Nga không chủ trương leo thang.

 

Đồng thời Nga cho rằng một khi chuyện này xảy ra, các nước Tây Phương sẽ sáp lại gần nhau hơn trong một thế chống Cộng mới từ đó bó buộc Nga phải tham chiến để bênh vực Trung Quốc.

 

Trong khi đó, vai tṛ đem lại ḥa b́nh ở Đông Dương sẽ tạo cho Nga một h́nh ảnh đẹp của một quốc gia mưu cầu ḥa b́nh cho thế giới.

 

Với chủ trương kể trên, ngay khi Hội Nghị Genève bắt đầu, khi câu hỏi là đ́nh chiến và giải pháp chính trị nên được thảo luận chung hay tách rời thành hai vấn đề riêng biệt th́ Nga đă ủng hộ Pháp là nên tách biệt với ưu tiên dành cho ngưng chiến trước.

 

Molotov tỏ ra không lưu tâm tới vấn đề bảo đảm sự thống nhất của Việt Nam.

 

Nước Pháp:

 

Nước Pháp th́ không c̣n hy vọng có thể thắng được Việt Minh Cộng Sản giành lại cả những thuộc địa cũ của ḿnh ở Đông Dương như trước được nữa, đồng thời nội bộ bị chia rẽ trầm trọng nên nhất thời chỉ muốn giải quyết cuộc chiến mà thôi.

 

Vấn đề chính trị sẽ giải quyết sau.

 

Có hai lư do.

 

Một mặt Pháp bị kẹt với chính phủ Quốc Gia Việt Nam của Cựu Hoàng Bảo Đại v́ ngày 4 tháng 6 năm 1954, Pháp đă kư với chính phủ này hai thỏa ước công nhận nền độc lập hoàn toàn và chủ quyền về mọi phương diện của Việt Nam.

 

Với tư cách này Việt Nam đă gia nhập khối các quốc gia liên kết với Pháp, đồng thời ngoại trưởng Bidault đă hứa bằng lời nói và bằng văn thư với Bảo Đại là sẽ không có chuyện chia đôi lănh thổ.

 

Mặt khác là vấn đề chính trị có liên quan đến những giải pháp cho Miên và Lào và quyền lợi trong tương lai của Pháp ở cả ba xứ Đông Dương.

 

Hoa Kỳ:

 

Hoa Kỳ th́ muốn can thiệp hơn vào Việt Nam để ngăn chặn sự bành trướng của thế giới Cộng Sản nhưng vẫn do dự và bất măn với Pháp v́ cho rằng Pháp không cho Hoa Kỳ biết rơ những ǵ đă xảy ra và Pháp chủ trương những ǵ trong giai đoạn tới.

 

Khi hội nghị được triệu tập, Hoa Kỳ chỉ tham dự như một quốc gia thân hữu với một vai tṛ phụ thuộc đối với các nước không cộng sản, tức các quốc gia liên kết và Pháp.

 

Do đó vào cuối tháng Tư, Ngoại Trưởng Dulles chỉ lưu lại Genève có một tuần và chỉ để lại một phái bộ cấp thấp hơn sau đó với vai tṛ quan sát nhiều hơn là tham dự.

 

Chúng ta cũng cần phải lưu ư là trước đó Washington đă rất quan tâm đến t́nh h́nh Đông Dương và Ngoại Trưởng Dulles vào hạ tuần tháng 4 năm 1954 khi đến Paris họp Hội Đồng Bắc Đại Tây Dương đă nhận được lời cầu cứu khẩn cấp của ngoại trưởng Pháp Bidault để cứu văn t́nh trạng nguy ngập của quân dội Pháp ở Điện Biên Phủ.

 

Dulles đă hoạt động rất tích cực để có sự hỗ trợ của ngoại trưởng Anh Eden nhưng không thành công.

 

Không những thế, những đề nghị của ông nhằm thiết lập một hiệp ước an ninh Á Châu và về các hành động chung cũng bị chính phủ Anh bác bỏ.

 

Tổng Thống Eisenhower cuối cùng đă loan báo là Mỹ sẽ không làm ǵ trong khi chờ kết quả của hội nghị Genève.

 

Không chấp nhận nhượng bộ lại không dám tham chiến khi không có sự thỏa thuận của đồng minh, thái độ lơ lửng này của Washington đă làm cho sứ mạng của Dulles trở thành bất khả thực hiện.

 

Trung Cộng:

 

Trường hợp của Trung Cộng th́ phức tạp hơn nhiều.

 

Trước hết Trung Cộng vào năm 1954 mới làm chủ được Trung Hoa Lục Địa được ít năm, chưa có được một vai tṛ quốc tế nào nên muốn có vai tṛ này, đồng thời v́ nước này vừa mất khoảng một triệu quân ở chiến trận Cao Ly nên t́m cách ngăn chặn không cho Hoa Kỳ có cớ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam.

 

Chưa hết, Trung Cộng c̣n muốn chứng tỏ cho Ấn Độ, Nam Dương và các nước không liên kết một thái độ ôn ḥa, không bành trướng của ḿnh, đồng thời thực thi chủ trương cố hữu của Trung Quốc là không muốn thấy một nước Việt Nam quá mạnh và muốn chia vụn khu vực Đông Nam Á.

 

Đối với Nga, Trung Cộng rất cần viện trợ kinh tế của Nga nên phải hỗ trợ Nga trên chính trường quốc tế.

 

Hội Nghị Genève là một dịp hiếm có để Trung Cộng thực hiện những chủ trương này.

 

Trong hoàn cảnh đó, ngày 20 tháng 5, theo sự khởi xướng của Nga, Châu Ân Lai đă đồng ư tách rời hai khía cạnh quân sự và chánh trị của vấn đề Đông Dương thành hai đề tài thảo luận riêng biệt.

 

Sau đó, sang tháng 6, sau khi Pháp công nhận Quốc gia Việt Nam là một nước hoàn toàn độc lập và có chủ quyền với tất cả những tính chất và những quyền hạn theo quốc tế công pháp th́ Châu Ân Lai đă tuyên bố ngay là ông thừa nhận sự tồn tại của hai chính phủ tại Việt Nam và thỏa hiệp cuối cùng về một giải pháp chính trị cho Việt Nam sẽ do sự điều đ́nh trực tiếp giữa hai chính phủ này.

 

Châu Ân Lai cũng tỏ ra có ảnh hưởng mạnh mẽ với phái đoàn Việt Minh.

 

Bằng chứng là khi bàn về sự hiện diện của quân đội Việt Minh ở Lào và Miên, lúc đầu Việt Minh chối bỏ là không hề có bộ đội xâm nhập vào Lào và Miên, sau đó, theo các nhà quan sát đương thời, dưới áp lực của Châu Ân Lai, họ sửa lại là có một ít t́nh nguyện quân nhưng đă rút rồi, sau đó lại điều chỉnh là nếu c̣n có phần nào bộ đội của họ ở những nơi này th́ các bộ đội này sẽ rút.

 

Nhưng đóng góp lớn nhất của Châu Ân Lai vào sự thành công của Pháp và Nga ở Hội Nghị Genève là sự bay về Á Châu của ông để gặp và áp lực với Hồ Chí Minh để ông này chấp nhận những ǵ đă được các nước này thỏa thuận.

 

Việt Minh:

 

Việt Minh, hay dùng danh xưng chính thức của chính phủ do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, là Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, th́ tỏ ra rất và ngay cả quá tự tin: tự tin vào thế chiến thắng của ḿnh, tự tin vào kinh nghiệm học được từ các nước Cộng Sản khác trong chiến thuật vừa đánh vừa đàm, rồi sau này là những xảo thuật vận động quần chúng một khi có tổng tuyển cử.

 

Họ muốn dựa theo đà chiến thắng quân sự của ḿnh đ̣i một giải pháp chính trị trước và để cho người Việt tự giải quyết những mâu thuẫn riêng với nhau.

 

Họ cũng đ̣i cho những nhóm Pathet Lào và Khmer Issarak là những nhóm Cộng Sản ở Lào và Miên mà họ nâng đỡ được công nhận.

 

Theo nhận xét của một tác giả Mỹ, trong suốt 25 năm trước đó, Cộng Sản Việt Nam đă trung thành theo những chỉ thị đến từ Mạc Tư Khoa th́ ở Genève họ đă không đi ra ngoài khuôn phép ấy.

 

Các tác giả của Pentagon Papers th́ dẫn lời của Jean Chauvel, đại sứ Pháp ở Berne và là người trực tiếp điều đ́nh trong phái đoàn Pháp ở Genève là ông này linh cảm rằng sau những buổi tiếp xúc riêng với phái bộ Trung Quốc th́ phe Việt Minh đă thực sự ở đầu cuối sợi dây được những bàn tay từ Mạc Tư Khoa hay Bắc Kinh nắm giật.

 

Điều này không có ǵ là khó hiểu v́ Hồ Chí Minh là người của Cộng Sản Quốc Tế và v́ Việt Nam không hề có thực lực để theo đuổi cuộc chiến.

 

Tất cả tùy thuộc vào Liên Xô và Trung Quốc.

 

Quốc Gia Việt Nam:

 

Quốc Gia Việt Nam với Cựu Hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng th́ tham gia với tư cách một chính phủ quốc gia độc lập trong Liên Hiệp Pháp bên cạnh các phái đoàn chính thức của Lào và Miên.

 

Tuy nhiên, để củng cố thêm cho tính cách độc lập và uy thế của ḿnh, trong thời gian này, phía Quốc Gia sau một thời gian dài tranh đấu và đ̣i hỏi, đă đạt được hai thỏa ước mới và riêng rẽ do hai thủ tướng Joseph Laniel và Bửu Lộc kư kết vào ngày 4/6/1954 về nền độc lập của Việt Nam và sự liên kết giữa hai nước.

 

Hai thỏa ước này đă bổ khuyết và kiện toàn nền độc lập của Việt Nam trước đó đă được công nhận bằng hiệp định Elysée giữa Cựu Hoàng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Auriol, với tư cách hai quốc trưởng.

 

Khi Mendès France thay thế Laniel làm thủ tướng, Mandès France lại hứa tôn trọng những thỏa ước này mặc dầu nó chưa được Quốc Hội Pháp thông qua.

 

Đây là những thỏa ước ít được mọi người biết đến mặc dầu nó vô cùng quan trọng v́ theo đó Việt Nam được Pháp công nhận là hoàn toàn độc lập và có chủ quyền với những tư cách và quyền hạn theo quốc tế công pháp (thỏa hiệp thứ nhất) và với tư cách một nước hoàn toàn độc lập và có chủ quyền theo đó Việt Nam gia nhập khối các quốc gia liên kết của Pháp (thỏa hiệp thứ hai).

 

Chúng ta cần phải nhớ là lúc đầu Pháp đề nghị một thỏa ước cho cả hai vấn đề nhưng phái đoàn Việt Nam đ̣i hai thỏa ước riêng biệt và Pháp đă nhượng bộ.

 

Rất tiếc là thời gian hai thỏa ước này được kư kết là quá muộn nên không ai nói tới về sau này nữa.

 

Tuy nhiên chúng đă phản ảnh lập trường của phái đoàn Quốc Gia Việt Nam trong suốt thời gian Hội Nghị Genève nhóm họp.

 

Quốc Trưởng Bảo Đại ngay từ đầu đă luôn luôn đ̣i hỏi người Pháp phải tôn trọng sự thống nhất lănh thổ của Việt Nam và chống lại mọi sự chia cắt.

 

Ông đă thành công trong việc đ̣i hỏi Ngoại Trưởng Bidault phải hứa bằng lời nói và bằng văn kiện là sẽ không bao giờ chia cắt Việt Nam coi như điều kiện để ông cử phái đoàn của Quốc Gia Việt Nam tới dự hội nghị.

 

Về tư thế của phái đoàn Việt Minh khi phái đoàn này được mời tham dự hội nghị th́ qua sự đ̣i hỏi của Ngoại Trưởng Nguyễn Quốc Định sự hiện diện của phái đoàn này phải được coi là không có nghĩa là Việt Minh được công nhận.

 

Lập trường của Bảo Đại và của phái đoàn Quốc Gia Việt Nam đă gây rất nhiều khó khăn cho người Pháp.

 

Người Pháp đă phải mất rất nhiều thời giờ qua lại giữa Paris và Berne với Cannes rồi sau này là Evian để thuyết phục Bảo Đại.

 

Sau đó, trong thời gian điều đ́nh, người Pháp đă luôn luôn tránh gặp Bảo Đại và phái đoàn Quốc Gia Việt Nam mà nhờ người Mỹ làm trung gian thông báo tin tức.

 

Điều này giải thích tại sao theo lời kể của Cựu Hoàng Bảo Đại trong thời gian này có nhiều người Mỹ đă tới gặp ông trước và trong thời gian hội nghị để rồi sau đó không tới gặp ông như trước nữa.

 

Người Pháp sợ bị Bảo Đại và phái đoàn Việt Nam chất vấn và làm cản trở cuộc điều đ́nh của họ.

 

Một phần cũng v́ vậy người Pháp chủ trương tách rời giải pháp chánh trị ra khỏi giải Pháp quân sự.

 

Với giải pháp quân sự thuần túy, người Pháp có thể đại diện cho các nước liên kết thỏa hiệp được.

 

Chúng ta cũng cần để ư là vào thời điểm này quân đội Quốc Gia mới được thành lập không được bao lâu và c̣n bị phụ thuộc nhiều vào quân dội Pháp, đồng thời sự chia rẽ giữa những người Việt Nam không Cộng Sản rất trầm trọng.

 

Bảo Đại và phái đoàn của Quốc Gia Việt Nam do đó không ở vào một vị thế thuận lợi để nói lên và bảo vệ lập trường của ḿnh.

 

Diễn tiến của các cuộc điều đ́nh

 

Với những chủ trương rơ rệt kể trên, các phái đoàn Nga và Trung Cộng đă đóng những vai tṛ chủ động và tích cực trong những khóa họp khoáng đại hay những cuộc họp giới hạn của hội nghị cũng như trong các hoạt động ngoại vi, đúng hơn những cuộc điều đ́nh mật.

 

Tất cả là nhằm vào những quyền lợi riêng của họ.

 

Trong t́nh trạng sinh hoạt phức tạp và không được qui định bằng những nguyên tắc rơ ràng này, người ta khó mà biết được một cách thật rơ ràng thứ tự của các cuộc mặc cả qua lại, nhưng mục tiêu giành quyền lợi riêng cho ḿnh và hy sinh quyền lợi của đồng minh đă được phía Trung Cộng biểu lộ rất sớm.

 

Chỉ mười ngày sau buổi họp đầu tiên, ngày 18/5/1954, một phụ tá của Châu Ân Lai đă tŕnh bày với một nhân viên của phái bộ Pháp trong một bữa ăn tối là phái bộ của ông ta tới họp là để t́m kiếm ḥa b́nh chứ không phải để làm hậu thuẫn cho Việt Minh.

 

Không lâu sau đó họ Chu c̣n nói riêng với Anthony Eden, trưởng phái đoàn Anh, và Georges Bidault, trưởng phái đoàn Pháp, rằng ông chống lại chủ trương của Việt Minh nhằm kiểm soát Miên và Lào.

 

Đến ngày 23/6, ông đă dàn xếp để bí mật gặp riêng Mendès France ở ṭa đại sứ Pháp ở Bern, thủ đô của Thụy Sĩ thay v́ ở Genève trong một bộ Âu phục thay vị chiếc áo lănh tụ thường mặc nhằm gián tiếp bày tỏ ư muốn nói chuyện để điều đ́nh thực sự theo sinh hoạt quốc tế chứ không phải theo lối đấu tranh cách mạng.

 

Trong cuộc gặp gỡ này, Châu Ân Lai đă nói rơ là ông chấp nhận đ́nh chiến trước rồi sau mới bàn việc chính trị, đồng thời sẽ thúc đẩy Việt Minh chấm dứt can thiệp vào nội t́nh ở Miên và Lào, xa hơn là giải pháp chia đôi Việt Nam, đồng thới nhấn mạnh rằng Trung Cộng chỉ có mục tiêu duy nhất là ḥa b́nh, ḥa b́nh không điều kiện và không có tham vọng nào khác.

 

Sau đó vào cuối tháng Sáu ông đă bay trở lại Á Châu thăm Ấn Độ và Miến Điện là hai nước không công nhận chính phủ của Hồ Chí Minh để tŕnh bày quan điểm sống chung ḥa b́nh của Trung Cộng, và đầu tháng Bảy, trong ba ngày từ 3 đến 5, sau đó mới trở lại Liễu Châu gặp Hồ Chí Minh và Vơ Nguyên Giáp.

 

Những chuyến công du này không có mục tiêu nào khác hơn là quảng bá và giải thích chủ trương của Trung Cộng và thuyết phục Hồ Chí Minh chấp nhận lập trường ấy.

 

Riêng với Hồ Chí Minh, đây phải là cuộc họp gay go và là một sự bắt ép rất nặng v́ theo Vơ Nguyên Giáp cuộc họp này kéo dài hai ngày trong đó, trong khi bài thuyết tŕnh của Vơ Nguyên Giáp nhấn mạnh đến thế chủ động của quân đội Việt Minh với trên bản đồ "cả miền Bắc và miền Trung Việt Nam hầu như toàn màu đỏ" th́ Châu Ân Lai chỉ nói tới t́nh h́nh Hội Nghị Genève với những dữ kiện làm cho "chúng tôi (Hồ Chí Minh và Vơ Nguyên Giáp) đều ngỡ ngàng".

 

Hồi kư của Vơ Nguyên Giáp cho người ta thấy ngay từ thời điểm gặp Hồ Chí Minh và Vơ Nguyên Giáp, vào đầu tháng 7/1954 này, Châu Ân Lai đă nghĩ tới vĩ tuyến 17 trong khi sự lựa chọn chính thức chỉ xảy ra về sau này, vào ngày 20/7, ở biệt thự tạm trú của trưởng phái đoàn Nga Vyacheslav Molotov với sự hiện diện của Mendès France, Anthony Eden, Châu Ân Lai và Phạm Văn Đồng.

 

Cuộc mặc cả bắt đầu với sự nhượng bộ của Phạm Văn Đồng, từ vĩ tuyến 13 chuyển lên vĩ tuyến 16, trong khi Mendès France vẫn giữ vĩ tuyến 18.

 

Cuối cùng do sự đưa đẩy của Molotov vĩ tuyến 17 đă được lựa chọn.

 

Sang phần chính trị

 

Mendès France đề nghị bỏ ngỏ không ấn định thời hạn cho cuộc tổng tuyển cử.

 

Phạm Văn Đồng lúc đầu đề nghị sáu tháng, sau sửa lại thành một năm và có thể mười tám tháng.

 

Cuối cùng Molotov đề nghị hai năm và đương nhiên là được đa số hiện diện chấp thuận.

 

Hiệp Định Genève

 

Hội Nghị Genève kết thúc với hiệp định đ́nh chiến gồm 47 điều được kư kết và một bản tuyên ngôn cuối cùng đă được thông qua bằng miệng.

 

Ḥa b́nh được tái lập nhưng đất nước bị chia đôi với vĩ tuyến 17 trở thành ranh giới giữa hai miền Nam Bắc, dân chúng được tùy nghi lựa chọn miền cư ngụ.

 

Một Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đ́nh Chiến đă được thành lập với đại diện của Ấn Độ làm chủ tịch, của Gia Nă Đại và Ba Lan làm hội viên.

 

Bản tuyên ngôn cuối cùng đă đề cập đến vấn đề tổng tuyển cử để thống nhất đất nước sau hai năm dưới sự giám sát của Ủy Hội Quốc Tế.

 

Quốc Gia Việt Nam đă không chấp nhận tham gia sự thông qua bản tuyên ngôn này và đă ra một bản tuyên ngôn riêng xác nhận sự tôn trọng ḥa b́nh của ḿnh nhưng đ̣i hỏi tổng tuyển cử phải do Liên Hiệp Quốc giám sát.

 

Hoa Kỳ cũng vậy, cũng bầy tỏ thái độ yêu chuộng ḥa b́nh nhưng nhấn mạnh là sẽ nghiêm trọng cứu xét nếu có sự vi phạm thỏa hiệp đ́nh chiến.

 

Ngày quốc hận

 

Đối với rất đông người Việt, sự chấp nhận chia đôi lănh thổ quốc gia là một điều không thể chấp nhận được và là một sự phản bội v́ đây là một mục tiêu quan trọng hàng đầu của cuộc tranh đấu từ những ngày đầu của dân tộc bên cạnh nền độc lập.

 

Ngày 20 tháng 7 từ đó đă trở thành Ngày Quốc Hận và được cử hành hàng năm ở miền Nam cho măi đến năm 1975 mới chấm dứt.

 

Riêng ở hải ngoại ngày này đă được thay thế bằng ngày 30 tháng 4, ngày miền Nam sụp đổ vào năm 1975.

 

Đối với chế độ Cộng Sản, cái nh́n về ngày 20 tháng 7 có thể khác.

 

Có điều họ đă không thành công ở Hội Nghị Genève như họ đă mong đợi.

 

Hai nước đồng minh và là đàn anh của họ không những đă không ủng hộ họ, lại c̣n bắt ép họ phải nhượng bộ.

 

Rút cuộc, Vơ Nguyên Giáp thắng ở Điện Biên Phủ, nhưng Phạm Văn Đồng đă thua ở Genève, dù cho ông này đă toát mồ hôi để bảo vệ lập trường của ḿnh.

 

Điều này giải thích tại sao nhà cầm quyền Hà Nội sau đó đă không cho phổ biến những chi tiết về Hội Nghị Genève cũng như Hiệp Định Genève và đă mập mờ không nói rơ bản chất thực sự của các văn kiện.

 

Nói cách khác, chánh quyền Cộng Sản Hà Nội trong thời gian điều đ́nh cũng như sau khi Hiệp Định Đ́nh Chiến đă được thông qua đă không cho quần chúng, kể cả các cán bộ trung cấp biết Hội Nghị đă diễn tiến ra sao, lập trường các phe như thề nào, và nội dung gồm có những khoản ǵ.

 

Nhưng dù sao, từ những căn cứ ở sâu trong rừng núi, sau ngót chín năm chiến đấu bằng súng đạn và bằng mạng sống của trên dưới một trăm ngàn vừa bộ đội, vừa dân công, Hồ Chí Minh và những người theo ông đă về được Hà Nội, chính thức được kiểm soát một nửa lănh thổ của quốc gia.

 

Đây cũng đă là một thắng lợi lớn cho những người Cộng Sản rồi.

 

C̣n Pháp th́ ngược lại.

 

Được Nga và Trung Cộng ủng hộ, Pháp đă đạt gần hết những ǵ Pháp muốn, từ việc tách rời ngưng bắn ra khỏi chánh trị, loại Việt Minh và phe Cộng Sản Miên, Lào ra khỏi những quốc gia này, đến việc nâng đường ranh chia cắt từ vĩ tuyến 13 lên vĩ tuyến 17, bảo vệ được hải cảng Đà Nẵng rất cần thiết cho Lào và Cố Đô Huế cho miền Nam sau này.

 

Những kinh nghiệm không được những người trong cuộc rút tỉa

 

Thái độ của hai nước Nga và Trung Cộng ở Hội Nghị Genève cho người ta thấy rất rơ một sự thực đơn giản là trong liên hệ giữa các quốc gia, quyền lợi mỗi quốc gia riêng lẻ luôn luôn được đặt lên trên hết dù là giữa các quốc gia Cộng Sản.

 

Cũng vậy giữa những nước lớn và những nước nhỏ, giữa những nước mạnh và những nước yếu.

 

Kinh nghiệm này dường như đă không được những người Cộng Sản Việt Nam, mà đại diện trong một thời gian dài là Phạm Văn Đồng, chú ư tới.

 

Giữa những người Việt không Cộng Sản và người Tàu, người Nga, trong những năm sau đó, họ đă lựa chọn người Tàu, người Nga, không để ư tới yếu tố đồng bào ruột thịt.

 

Họ đă cố t́nh vi phạm hiệp định mà họ đă chấp nhận ngay từ đầu bằng cách không cho tập kết hết cán bộ, quân lính của họ ra Bắc, trong đó có cả Lê Duẩn, người sau này đă trở thành bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, dùng vơ lực chiếu cố miền Nam và đă tạo cơ hội cho nước Mỹ can thiệp sau đó, khiến cho chiến tranh bùng nổ trở lại.

 

Hậu quả là hơn ba triệu người bị chết một cách oan uổng và thù hận giữa những người dân cùng một nước đă mỗi ngày một dày, mỗi ngày một sâu hơn.

 

Con số người chết này mang rất nhiều ư nghĩa nếu người ta để ư tới con số tử vong chưa tới một trăm ngàn của Chiến Tranh Việt Pháp, 1946-1954, trước đó và những nạn dân gián tiếp v́ là thân nhân, bạn bè của họ.

 

Con số nạn nhân của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai do đó phải nhân lên từ năm tới mười lần.

 

Điều này giải thích tại sao phong cảnh Việt Nam từ sau năm 1975 lại mang quá nhiều màu trắng của những nghĩa trang liệt sĩ và tại cứ gần tết ở các làng miền Bắc người ta lại giỗ đồng lúc các chồng con tử sĩ.

 

Cũng vậy thay v́ hỗ trợ cho miền Nam trong nỗ lực bảo vệ các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa th́ Phạm Văn Đồng lại công nhận hải phận mới do Trung Cộng vẽ lại vào năm 1958 rồi hoàn toàn yên lặng vào năm 1974 khi Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa.

 

Nguyên nhân chính không ngoài sự tùy thuộc, hay trung thành của đảng Cộng Sản Việt Nam vào Cộng Sản quốc tế lănh đạo bởi Nga và Trung Cộng để đổi lấy viện trợ của Nga và Trung Cộng.

 

Giữa người dân và Cộng Sản Quốc Tế, Cộng Sản Việt Nam đă lựa chọn Cộng Sản Quốc Tế và đă trở thành nước duy nhất trong số bốn nước bị phân chia v́ chủ trương Quốc - Cộng đă dùng vơ lực để thống nhất lănh thổ.

 

Đó là điểm then chốt của vấn đề và là kinh nghiệm mà lẽ ra ngay từ năm 1954 họ phải rút tỉa.

 

Hậu quả ra sao, bây giờ mọi người đă thấy rơ.

 

Riêng đối với người Việt Quốc Gia, mặc dầu không cản được sự chia đôi đất nước, họ vẫn có được một nửa thay v́ chỉ có một phần ba lănh thổ, từ vĩ tuyến 13 trở xuống, nhờ người Pháp, dầu cho thua trận, sớm muộn cũng phải ra đi, nhưng vẫn từng bước giữ lại những ǵ có thể giữ được cho đồng minh đă liên kết với ḿnh.

 

Đây là một mảnh đất tạm dung cho những ngưới Việt không cộng sản trong 20 năm sau đó, trước khi giông tố lại đổ ập tới.

 

Chính trên mảnh đất này, họ đă tom góp, tu bổ lại những di sản của cha ông, đă nuôi dưỡng hay sanh thêm những thế hệ mới, đă có dịp tiếp xúc, học hỏi từ thế giới bên ngoài.

 

Bỏ qua một bên những ǵ thuộc giới lănh đạo mà nhiều người không hănh diện, những ǵ họ đă tom góp rồi bồi bổ thêm trong mọi lănh vực, kể cả trong những lănh vực sáng tạo như văn chương, âm nhạc, và nghệ thuật, đă trở thành những vốn liếng vô cùng quí giá và độc đáo để họ mang theo khi dời bỏ đất nước ra đi trong phần tư cuối cùng của thế kỷ hai mươi vừa mới chấm dứt.

 

Những vốn liếng này, kèm theo những kinh nghiệm họ đă thâu lượm được về đủ mọi phương diện trước đó phải được nh́n như những dữ kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam hiện đại, nói chung, và lịch sử Người Việt Hải Ngoại, nói riêng, trong một công tŕnh nghiên cứu mà người viết nghĩ rằng rất nên và có thể thực hiện được.

 

Riêng về những kinh nghiệm người Việt Quốc gia đă không rút tỉa được v́ lư do này hay lư do khác là kinh nghiệm thiết lập ngoại giao với các nước trên thế giới.

 

Trong thời gian họp Hội Nghị ở Genève, Ngoại Trưởng Trung Cộng Châu Ân Lai đă bày tỏ sự công nhận cả hai chánh phủ Việt Nam, sau đó trong buổi tiếp tân từ giă, họ Châu lại mời bào đệ của Tổng Thống Diệm là ông Ngô Đ́nh Luyện với những lời ngỏ có tính cách mở đường, bất chấp phản ứng của Phạm Văn Đồng và phái đoàn của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa.

 

Chưa hết, sau này Châu Ân Lai c̣n gửi thư cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm muốn gợi ư cho một sự thiết lập bang giao giữa hai nước một lần nữa.

 

Tất cả đều không được hồi âm.

 

Vào những năm này, sự lơ là của các nhà cầm quyền ở miền Nam dù sao vẫn c̣n có thể hiểu được.

 

Trên đây là ý kiến của GS sử học Phạm Cao Dương, quí vị độc giả có nhận định gì khác xin mời sử dụng Hộp tiện ích đặt bên góc phải, phía trên, để gửi ý kiến tranh luận, xin viết bằng phông chữ Unicode.

 

GS Phạm Cao Dương là tiến sĩ Sử học, năm nay 68 tuổi. Trước 1975 làm việc tại đại học Văn Khoa và Sư Phạm, thuộc Viện đại học Sài Gòn. Năm 1975 tiếp tục làm việc trong ngành giáo dục, là chuyên viên nghiên cứu hay giảng dạy ở các đại học của California như UC Berkeley, UCLA, UC Irvine. Ông là tác giả của nhiều sách và bài khảo cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam, hiện đang tiếp tục soạn bộ Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam.

 

 

Giáo sư Phạm Cao Dương

California, 20-7-2004

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính