Muốn thắng Cộng sản để cứu nước: Phải Đoàn Kết!

 

 

 

 

 

Năm 2016, Tiên Tri Trần Dần đăng báo Người Việt  “chúc mừng Hillary Clinton đắc cử Tổng Thống Hoa Kư” báo đă phát hành ngày 8 tháng 11 năm 2016. Ngày hôm sau, kết quả Donald Trump đắc cử. Tối 8 tháng 11 năm 2016, khi Donald Trump được 270 phiếu cử tri đoàn, Hillary liền bỏ về nhà.

 

Cuối năm 2015, Nguyễn Lư-Tưởng bắt đầu trả lời phỏng vấn của đài Phát Thanh Việt Nam (Oklahoma) do Mai Ly Đỗ làm Tổng Giám Đốc... Chương tŕnh “Những Vấn Đề Hôm Nay” do Nguyễn Lư-Tưởng phụ trách - mỗi tuần một lần, Nguyễn Lư-Tưởng đưa ra những lư do khẳng định Bà Hillary Clinton không thể trở thành Nữ Tổng Thống Hoa Kỳ được. Các chương tŕnh NVDHN  tiếp tục cho đến khi Ông Donald Trump được tuyên bố “Đắc cử Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ”...

 

Năm 2020 này, Nguyễn Lư-Tưởng vẫn nói “Donald Trump sẽ đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ thứ II vào ngày 03 tháng 11 năm  2020.” Chỉ c̣n chưa đầy hai tháng nữa, hăy b́nh tĩnh chờ đợi kết quả - Đừng chưởi nhau cạn tàu ráo máng làm ǵ - thêm chia rẽ và càng làm cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hoa Kỳ thêm suy yếu.

 

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2020

Gs. Nguyễn Lư-Tưởng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính