Tác giả “Sám Hối” đă bị csvn bắt ngày 23/04/2020 ở tuổi 70 với nhiều bịnh của tuổi già...

 

 

 

(Nhà thơ Trần Đức Thạch)

 

 

Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.

Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?

Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu

Nh́n con cháu ḷng muôn hổ thẹn...

Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.

Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.

Thắng lợi mang về là làm khổ dân ḿnh.

Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.

Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc.

Quên dân tộc ḿnh theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.

Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nh́n.

Gieo thù hận trong ḷng con cháu.

Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu.

Chẳng ư nghĩa ǵ khi dân tộc điêu linh.

Chẳng ư nghĩa ǵ khi đất nước tanh bành.

Lănh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.

Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm.

Mất chính ḿnh mang tội ác với tương lai.

Gần đất xa trời mới thấy được cái sai.

Không phải thơ mà những lời sám hối...

Xin ngàn lần triệu lần chịu tội.

Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu???

ĐẤT NƯỚC ĐĂ BỊ TÀU XÂM LĂNG!

ƠN THẰNG HỒ ĐĂ DẮT TOÀN DÂN SỤP HỐ!

TOÀN DÂN VIỆT TRỞ THÀNH NÔ LỆ CHO TÀU!

ÔI ĐAU ĐỚN BIẾT BAO!

 

 

Fb Phuong Thao

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính