LẠ G̅

 

Lạ g thủ đoạn của cn đồ

Sỏ l lưu manh hệt bc Hồ    

Bạc nghĩa thủ tiu che miệng tiếng    

V ơn hạ st trnh nghi ngờ   

Chối bay chối biến chối như vẹm

Lấp liếm lấp la liếm sạch b

Miệng lưỡi hnh vi l thế đ

V bay chnh hiệu bọn vong n!

 

Dzon Thường

Pasadena, Ngy 10-4-2014

 

 

 

 

Trang Chnh     Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo