THÁNG TƯ ĐEN

 

 

Đau ḷng nghĩ đến tháng tư đen

Oán hận dù là thân tốt đen

Tán tận lương tâm phường mặt trắng 

Vô ơn bạc nghĩa lũ tim đen

Mánh mung xuông xẻ khen rằng đỏ

Tính toán không xong trách quá đen

Bần cố ba đời làm …cách miệng

Buôn dân bán nước bọn khoang, đen

 

 

Dzoăn Thường

Pasadena, Ngày 2-4-2014

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo