CHẲNG NGẠI GI

 

 Dzon Thường

 

Một thng tư đen đến nữa m

Đớn đau tủi nhục vẫn chưa qua

Tc xanh miễn cưỡng dời qu mẹ

Đầu bạc mong chờ về đất cha

Tr lớn no ai tỏ kh phch

Mưu cao mong kẻ ph ti ba

V dn cứu nước xin đừng quản

Lo t xung phong chẳng ngại gi.

 

Dzon Thường

Pasadena, Ngy 5-4-2014

 

 

Trang Chnh     Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo