Tưởng nhớ ngày Quốc Hận 30/4

 

Dương Văn Lợi

 

 

Để tưởng nhớ, kỷ niệm ngày Quốc Hận 30/4 sắp đến, trùng hợp với tin Quân Đội Mỹ trở lại VN. Tôi thành thật xin gợi lại những điều tan tát mà toàn thể Quân-Dân-Cán-Chính Miền Nam VN phải lănh trọn do chủ trương “bức tử” nền Cộng Ḥa Miền Nam VN đưa đến một cách bất ngờ vào ngày 30/4/1975. Sử sách cận đại ghi chép biến cố ấy vào lịch sử Việt Nam là  “QUỐC HẬN 30/4”. Kể từ ngày đó đến nay (30/4/1975 – 30/42015), người Việt tỵ nạn, người Việt Quốc Gia lưu vong trên khắp thế giới tự do đều tưởng nhớ, đồng loạt trân trọng tổ chức ngày Quốc Lễ  kỷ niệm “QUỐC HẬN 30/4” hằng năm trong suốt bốn thập niên qua.

 

Hôm nay, sắp đến ngày Quốc Lễ kỷ niệm Quốc Hận 30/4, bỗng dưng được tin quân đội mỹ trở lại VN. Có nghĩa rằng Mỹ trở lại bắt tay với kẻ thù từng nguyền rủa, từng tuyên bố đă “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”.

 

 Mỹ trở lại VN, tôi nghĩ rằng chưa hẳn là điềm lành nếu, 90 triệu đồng bào trong nước do vọng ngoại, luôn luôn thờ ơ, tin tưởng phó thác vào Mỹ mà buông xuôi trách nhiệm cứu nước và giữ nước của ḿnh, để cho đảng và nhà nước CSVN tiếp tục nhượng bộ cho TC gặm ṃn lănh thổ lănh hải, đặc biệt nắm trọn hầu bao kinh tế của 90 triệu đồng bào VN như bọn chúng đang thực hiện. Quả thật, đó là triệu chứng cho thấy mạt vận của đất nước và dân tộc VN sắp đến !

 

Nếu, tin tưởng vào đồng minh mà thờ ơ với trách nhiệm cứu nước, giữ nước theo chủ trương lường gạt của CS. Không sớm th́ muộn, đất nước VN cũng sẽ bị xoá tên trên bản đồ thế giới.  Dân tộc VN sẽ đời đời làm nô lệ cho giặc Tàu (TC) khi mà quyền lợi giữa Mỹ và CS (TC) đă được giải quyết thỏa đáng cho cả đôi bên!!!. Bài Học “QUỐC HẬN 30/4” vẫn chưa nguôi, c̣n lơ lững trong con tim và khối óc của người Việt Quốc Gia !

 

Đối với tôi, bài học lịch sử để đời (QUỐC HẬN 30/4/75), đưa đến thảm trạng vô cùng tan tác. V́ cuối cùng do quyền lợi nhất thời, đồng minh Mỹ cũng phải nhanh chóng trao đổi (bán đứng) đất nước Miền Nam VN cho CS. Hành động đồng minh  phản bội bất ngờ của Mỹ đối với chế độ VN Cộng Hoà và nhân dân MNVN, đưa đến đại thảm họa tiêu diệt toàn bộ 25 triệu đồng đồng bào miền Nam Nam VN một cách oan ức và cực nhanh, không trở tay kịp. Ngay cả hơn ba triệu Quân Nhân, Công Chức, nhân viên VN làm cho Mỹ, đảng phái quốc gia, v.v... từng được Mỹ xem như đồng minh chân thành nhất của Mỹ cũng bị chúng bỏ rơi một cách phũ phàng, để cho CSVN có cơ hội thẳng tay trả thù vô cùng man rợ đầy thú tính rừng rú. Mặc dầu trước đó họ đều là thành phần từng sát cánh với Mỹ trong mọi công tác, cũng như đă từng kiên cường chiến đấu suốt 20 năm trong cuộc chiến ư thức hệ, để cùng đồng minh bảo vệ “Thành Tŕ Chống Cộng” tại vùng Đông-Nam-Á .

 

Bây giờ, nghe Mỹ trở lại VN, qủa thật, ḷng người se thắt, cảm thấy vô cùng tê tái. Không chỉ tê tái v́ đến nay đă tṛn 40 năm mất nước, nhà tan, tài sản tiêu tùng mà gia đ́nh vẫn c̣n ly tán! Vẫn chưa biết rơ ai c̣n, ai mất trong cuộc chạy lọan v́ ngày “QUỐC HẬN 30/4/75”! Ngoài ra, c̣n ngậm ngùi, vô vàn thương xót cho hơn nửa triệu đồng bào ruột thịt cùng lư tưỏng, đă bỏ ḿnh một cách vô cùng đau đớn trên đường vượt rừng, vượt biển để lánh nạn cộng sản v́ bị đồng minh (Mỹ) bỏ rơi quá chớp nhoáng.

 

 Để biết ơn sự hỗ trợ của Mỹ, hoặc bất cứ đồng minh nào đến VN cứu nguy cho đất nước và dân tộc ḿnh. Vẫn phải nhớ rằng, chúng ta là người VN. Chín chục (90) triệu đồng bào trong nước phải nhanh chóng, kịp thời bắt tay vào trách nhiệm cứu nước trước khi đồng minh đến hỗ trợ. Đồng minh đến để cứu dân tộc VN, không phải đến hỗ trợ cho đảng CSVN bán nước. Tuy nhiên, trước hết vẫn là quyền lợi của từng đồng minh. Dứt khoát,  dân tộc VN không bao giờ phản bội đồng minh nhưng, cũng đừng quá tin và vọng ngoại. 

 

Đất nước VN do dân tộc VN lănh trách nhiệm bảo vệ trước khi có sự trực tiếp hỗ trợ của đồng minh.

 

Hiện nay, CSVN đang bán nước cho TC qua hội nghị Thành Đô. Vậy truớc hết, 90 triệu đồng bào VN hăy nhân cơ hội này tự chuyển ḿnh đứng lên dành lại quyền lănh đạo đất nước cho dân tộc ḿnh càng sớm càng tốt. Nếu không, sẽ quá muộn !  V́ kết qủa đương nhiên theo quy luật tất yếu: “có CS không có Quốc Gia Dân Tộc; Có Quốc Gia Dân Tộc, không có CS”.

 

Đôi lời thành thật góp ư với đồng bào quốc nội qua kinh nghiệm về đề tài “Quân Đội Mỹ trở lại VN” nhân mùa QUỐC HẬN 30/4.

 

 

Trân Trọng

Dương Văn Lợi

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính