Tưởng niệm Anh Hùng Nguyễn Thanh Quang


KQ Dương B́nh Phê 


Cuối hè năm 1974, khi chiến-truờng trở nên sôi-động trở lại, các mặt trận diễn-biến theo một chiều hướng mới, nhưng không ai biết được đây là một chiều hướng bất-lợi cho Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà. Trong thời-điểm này, một số hoa-tiêu quan-sát vừa măn-khoá được bổ-sung về Phi-Đoàn 110, Sư-Đoàn 1 Không- Quân - Đà nẵng. Đây là những hoa-tiêu trẻ, hăng-say, đầy nhiệt- huyết, thầm-ước mơ thực-hiện hoài-băo của ḿnh bằng những chiến-công hiển-hách trong công-cuộc bảo-vệ miền Nam thân yêu trước hoạ xâm-lăng của Cộng-Sản. Thiếu-Uư Nguyễn-Thanh-Quang là một trong số các hoa-tiêu trẻ đó. Thiếu-Uư Nguyễn-Thanh-Quang sinh năm 1953, gia-nhập Không-Quân khoá 72, tốt-nghiệp khoá Hoa-Tiêu Quan-Sát tại Trung-Tâm Huấn-Luyện Không-Quân - Nha Trang. Sau khi miền Trung lọt vào tay Cộng-sản, Thiếu-Uư Nguyễn-Thanh-Quang theo đơn-vị di-tản vào Sài-G̣n và tiếp-tục chiến-đấu.

 

       


Ngày 30-04-75, Tổng-Thống Dương-văn-Minh, (nhân danh) Tổng-Tư-Lệnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà ra lệnh buông súng. Quá uất-ức trước sự-kiện bi-thảm này, cảm thấy ḿnh không hoàn-thành nhiệm-vụ thiêng-liêng bảo-vệ đất-nước của người trai trong thời chiến và nhất là không muốn lọt vào tay Cộng-sản với những bộ mặt sát máu và man-rợ khi tiến vào Thủ-đô Sài-G̣n Thiếu-Uư Nguyễn-Thanh-Quang, với khẩu súng P 38 của ḿnh Anh đă tự sát tại nhà với một phát đạn ngay tim vào lúc 3giờ15 cùng ngày.


Một đám tang được cử hành lặng-lẽ trong một gia-đ́nh đơn ch́ếc. Mải về sau các bạn cùng khoá đă t́m về và góp sức xây dựng cho Anh một ngôi mộ tươm tất. Hiện nay gia-đ́nh Anh Quang chẳng c̣n ai ngoài một người chị đang tu xuất.


Một Anh-Hùng Vị-Quốc Vong-Thân trong số hàng trăm ngàn Anh- Hùng Vị-Quốc Vong-Thân của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà, góp phần tô-điểm cho lịch-sử vẻ-vang của dân-tộc vốn có từ ngàn xưa.


Khi không giữ được thành, các Vị tướng-lănh, các Sĩ-quan và cả binh-sĩ đă tự-sát theo thành. Đây là một hành-động hào-hùng, một sự-kiện trọng-đại và hiếm-hoi trong lịch-sử Việt-Nam và cả Thế-giới.


Sau ngày 30-04-75, đơn-vị tan-tác, kẻ ra nước ngoài người bị vào trại tù "cải tạo", ngậm-ngùi cho số phận đất-nuớc, khóc thương cho bạn bè đồng-đội. Phải hơn 30 năm sau mới biết trong đơn-vị có ngườ́ đă tự sát để giữ tṛn tiết-tháo. Đau thương thay, cảm phục thay và cũng xót xa thay, vị anh-hùng vị-quốc vong-thân này lại là đứa em út của đơn-vị.


Chúng ta hăy kính cẩn nghiêng ḿnh trước vong-linh của Anh-Hùng Vị-Quốc Vong-Thân Nguyễn-Thanh-Quang. Chúng ta tự-hào v́ các Anh-Hùng Vị-Quốc Vong-Thân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà đă góp phần tô-điểm tinh-thần hào-hùng, bất-khuất và vẻ-vang cho chiều dày trang sử của dân Việt.


Chúng ta đừng quên rằng, chính những Anh-Hùng Vị-Quốc Vong- Thân đă vinh-danh cho Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà mà những người c̣n sống đang thừa hưởng.


Chúng ta tự-hào nhưng không quên căm-phẫn về những hành- động phá hoại dân-tộc, hành-vi bán nước trước sau như một của Đảng Cộng-sản Việt-Nam hiện nay. Nhân ngày quốc-hận 30-04, một phút mặc niệm cho Anh-hùng Vị-Quốc Vong-Thân Nguyễn- Thanh-Quang, đồng-thời tưởng nhớ đến các Ch́ến-sĩ Việt-Nam Cộng-Hoà đă Vị-Quốc Vong-Thân, tưởng nhớ đến các bằng-hữu và đồng-bào đă bỏ ḿnh trong trại "cải-tạo" và trên những con đường t́m tự-do!


Tưởng niệm Quốc-Hận 30 tháng Tư


KQ Dương B́nh Phê

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo