Tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính cần phải ngồi lại với nhau

  

Đồng Viết Tâm

 

 

Ngồi lại với nhau. Quả thật, đúng như thế, v́ đứng trước những t́nh huống vô cùng khẩn thiết như hiện nay, th́ tất cả chúng ta, những người Việt Quốc Gia chống cộng, cần phải bỏ qua những dị biệt, bất đồng, để ngồi lại với nhau, để cùng nhau mưu t́m một phương pháp hữu hiệu, cùng sát cánh, kề vai để đấu tranh và giành lại quyền tự quyết cho dân tộc.

 

Ba mươi bảy năm qua rồi, đă quá đủ, để chúng ta nh́n nhận rằng, những cách đấu tranh rời rạc, những sự chia rẽ do những dị biệt, bất đồng, mà trong đó, đă do đảng cộng sản Hà Nội tạo ra. Có lẽ nào chúng ta không biết, ngay từ những ngày tháng đầu tiên, khi Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa đă bị buộc phải rời tay súng, th́ đảng cộng sản đă đưa một số tên gián điệp trà trộn với những người di tản - vượt biên - vượt biển và sau này kể cả trà trộn đi theo các chương tŕnh đoàn tụ để đi định cư ở nhiều quốc gia ở khắp các nước Âu-Mỹ,  ngay diện tù “cải tạo” nữa. Và trong số này, đă có một thiểu số đă mang tên, họ, số quân của người tù “cải tạo” đă chết...

 

Những kẻ này, hiện đang sống ở khắp năm châu trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Bọn gián điệp, tay sai này, chúng thường tung hỏa mù, với những nguồn tin  thất thiệt, gây rối, chúng đă và đang tận dụng hết cả “tam thập lục kế”,  mà mục đích chính của chúng, là không cho những người Việt Quốc Gia chống cộng thực sự ngồi lại với nhau, để đảng cộng sản Hà Nội cứ tiếp tục thống trị đất nước lâu dài, mặc cho đồng bào ta tại quốc nội đă và đang phải chịu những khốn khổ trăm bề.

 

Chúng ta cần phải hiểu rơ những mưu đồ đen tối của bọn gián điệp cộng sản, đang trà trộn trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản của chúng ta, bọn này chúng luôn luôn t́m hết cách này, sang cách khác để lũng đoạn tinh thần chống cộng, để chia rẽ chúng ta, không để cho chúng ta hợp quần, để có đủ sức mạnh đối đầu với cả đảng cộng sản vô cùng gian manh, xảo quyệt.

 

Tuy nhiên, bọn gián điệp này, không đông đảo lắm, chúng thường phải t́m cách để núp dưới bóng của các tổ chức của người Quốc Gia, và cũng dễ nhận ra, dù bọn chúng đă và đang ở bất cứ những nơi đâu. Chúng ta chỉ cần nghe, thấy, biết qua những lời nói và hành vi bất nhất của chúng, dù có tinh vi tới đâu, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ, th́ tất sẽ hiểu ra mọi thứ... để rồi chúng ta khỏi phải rơi vào những chiếc bẫy ngầm của chúng đă âm thầm giăng ra tại hải ngoại. Nhưng không v́ thế, mà chúng ta phải sợ, mà không dám ngồi lại với nhau; bởi v́ chúng ta có Chính Nghĩa. Chính Nghĩa như ánh mặt trời luôn luôn ngời sáng và ấm áp; v́ thế, mọi sinh vật đều không thể sống trong đêm đen, lạnh lẽo, mà cần phải có ánh mặt trời.

 

Xin tất cả, những người Việt Nam yêu nước chân chính hăy b́nh tâm để suy nghĩ ra những điều này, dù rằng trước đây, quư vị có những suy nghĩ khác biệt, nhưng bây giờ, đứng trước những biến chuyển đáng mừng đă và đang xảy ra tại quốc nội, th́ xin quư vị hăy v́ một nước Việt Nam Tự Do, v́ tất cả đồng bào ruột thịt tại quê nhà, mà hăy bỏ qua những bị biệt bất đồng trong quá khứ, để cùng nhau ngồi lại bên nhau với tinh thần Đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên hết; được như thế, th́ chúng ta mới mong khôi phục lại giang san đang nằm trong tay của đảng cộng sản hung tàn dưới sự bảo trợ của bọn giặc Tầu bạo ngược.

 

Như chúng ta đă biết, cả đảng cộng sản Hà Nội, trong bộ máy cầm quyền đang rất lo sợ và hốt hoảng lên tiếng kêu gọi “Đoàn Kết” để chế độ khỏi phải bị sụp đổ, mà một trong những tên ấy, là Tổng bí... thế Nguyễn Phú Trọng đă phải lên tiếng kêu gọi “đảng ta và quân đội nhân dân” phải “quyết tâm bảo vệ đảng”.

 

Người viết bài này, chỉ trích đoạn lại những lời của Nguyễn Phú Trọng đă phát biểu như sau đây:

 

“Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đă chỉ rơ cách thức và những yêu cầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết, bắt đầu từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cụ thể... không tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, làm giảm uy tín đội ngũ cán bộ.

 

... Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến ḥa b́nh” của các thế lực thù địch. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

 

 Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đă áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác... sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xă hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ sự lănh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đă áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên tŕ, kiên quyết, xảo quyệt. “Diễn biến ḥa b́nh” là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn ḥa b́nh để giành thắng lợi”. Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây c̣n gọi đây là phương pháp “chuyển hóa ḥa b́nh”, “biến đổi ḥa b́nh”, “cách mạng ḥa b́nh” và gần đây là “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”... nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố... kiên quyết khẳng định vai tṛ lănh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.

 

Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng - văn hóa được họ coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan ră niềm tin, gây hỗn loạn về lư luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xă hội chủ nghĩa. Chính các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đă tổng kết: “Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh cũng có thể b́nh định xong một đất nước”. Ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người”; “một đô-la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô-la chi cho quốc pḥng”; “kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đ̣n đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị....

... Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị nói trên tuy không có ǵ mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động ḥng làm đội ngũ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Đọc qua những lời “phát biểu” của Nguyễn Phú Trọng, th́ chúng ta phải hiểu rằng, với những biến chuyển ở trong nước, đảng cộng sản đă nhiều lần cứ nói đi, rồi lập lại đến cái gọi là “thế lực thù địch” “hết sức độc hại, nguy hiểm” lên đến mức báo động hàng đầu; để kêu gọi toàn đảng, toàn quân (cộng sản), phải thẳng tay đàn áp, nếu có những cuộc nổi dậy đ̣i tự do, dân chủ, đ̣i lại tất cả những đất đai, tài sản của đồng bào, kể cả đ̣i lại sự công bằng cho những người thân của họ đă bị đảng cộng sản tước đoạt.

 

Kế đến, Nguyễn Phú Trọng đă lo sợ đối với sức mạnh của “cơ quan truyền thông”; mà đặc biệt, là những bài viết, những bài phát thanh, đă và đang được truyền tải trên các hệ thống toàn cầu như sau:

 

“100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh cũng có thể b́nh định xong một đất nước”. Ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người”.

 

Quả đúng, vô cùng chính xác, khi nói đến sức mạnh của truyền thông, mà ngày xưa người ta thường nói đến “sức mạnh tuyên truyền”.

 

Là con dân nước Việt, th́ ít có ai, mà không biết đến Hịch Tướng Sĩ của Đức thánh Trần Hưng Đạo, với những lời bi hùng, thống thiết, mà khi các tướng sĩ nghe qua đă đều rơi lệ, và đă tự rạch da của ḿnh, để khắc lên lời thế Sát Thát.

 

Trong lịch sử cận đại, khi Tưởng Giới Thạch đem quân vây đánh và thắng lúc đầu trong trận Thụy Kim; nhưng sau đó, Mao Trạch Đông dù không có chính nghĩa, nhưng đă thành công và đánh bại họ Tưởng cũng bởi do mặt trận tuyên truyền.

 

Năm 1923, Hitler thất bại vào tù, ông ta gặp Goebels th́ mới hiểu được sức mạnh tuyên truyền. Sau đó, khi ra tù, có Goering đem về cho Hitler sự ủng hộ của giới quư tộc Đức. Nhờ vậy, Hitler mới cướp được đảng Quốc-Xă và quyền lực.

 

Đại đế Napoléon đă từng nói:

 

"Một ng̣i bút có thể phá tan cả vạn quân"

 

 Mặt khác, chúng ta cũng đừng quên những đồng bào thuộc nhiều tầng lớp từ hàng trí thức, cho đến những bần dân đă và đang bị đảng cộng sản Hà Nội khủng bố, áp bức, cướp đoạt mọi thứ quyền căn bản của con người; v́ thế, chính những người cùng đường, khốn khổ này, mới là những người dám đứng lên làm nên lịch sử. Chúng ta cần phải biết, ngày xưa, tại Pháp, những người dân bị áp bức, bần cùng đă xông vào cướp ngục Bastille tại Kinh Đô Paris của nước Pháp, mà sau đó ngục Bastille đă trở thành l'Opéra de la Bastille Paris, một trung tâm giải trí to lớn như hiện nay.

 

Ngày nay, chúng ta, những người Việt Nam yêu nước chân chính, với đức tính nhân ái, vị tha, lúc nào cũng muốn vươn cao, thăng tiến theo đà tiến hóa của nhân loại, th́ không bao giờ thi hành những chính sách như Mao Trạch Đông, như Hitler. Nhưng, chúng ta cần phải ghi nhớ đến những bài học lịch sử ấy, bài học của sức mạnh tuyên truyền như những lời của Đại đế Napoléon, để cất giữ vào hành trang trên con đường cứu nước!

 

Trở lại với những lời của Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, đảng cộng sản Hà Nội đă và đang kêu gọi “đoàn kết” với nhau để sẵn sàng thẳng tay đàn áp bất cứ một cuộc nổi dậy nào của đồng bào ta ở trong nước. Như thế, th́ tại sao, chúng ta, tất cả mọi người Việt Nam không cộng sản, có ḷng nhiệt thành yêu nước chân chính ở trong cũng như ngoài nước, lại không chịu bỏ qua những dị biệt, bất đồng để cùng ngồi lại bên nhau, để nối kết lại thành một khối, hầu có đủ sức mạnh để cứu lấy giang san, và cứu lấy đồng bào ruột thịt của chúng ta đang bị đảng cộng sản áp bức tại quê nhà ?!

 

Nhưng có một điều, mà Nguyễn Phú Trọng không thể lường trước được. Đó là, không phải tất cả những đảng viên cộng sản và “quân đội nhân dân”, họ đều sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của “đảng”. Bởi v́, trong con số triệu người ấy, đă có rất nhiều người đă v́ lẽ này hay lẽ khác, nên phải "vào đảng”, lại cũng có đa số thanh niên đă bị bắt buộc phải di làm “quân đội nhân dân”, chứ không phải là do hoàn toàn tự nguyện. Và họ đều có những thân nhân, ruột thịt trong số những người dân đă và đang bị áp bức. Chính v́ thế, nếu một ngày, có những cuộc nổi dậy của đồng bào để đ̣i lại những quyền lợi chính đáng của họ đă bị tước đoạt, th́ thử hỏi, những người này, họ có dám tàn nhẫn, vô cảm, và vô luân mà nỡ tâm xuống tay để giết hại những người thân, ruột thịt của ḿnh hay không ???

 

Vậy, một lần nữa, xin tất cả mọi người, hăy quên đi “cái tôi” của mỗi người, chúng ta không v́ quyền lợi của cá nhân hoặc của riêng một tổ chức, hay phe nhóm của ḿnh, mà hăy cùng nhau ngồi lại dưới một mái nhà Việt Nam, mỗi người hăy tự nguyện gánh vác lấy mỗi việc theo khả năng của ḿnh. Đặc biệt, là những người đấu tranh chống cộng thực sự, đă và đang cầm bút, xin quư vị hăy viết những bài "có thể phá tan cả vạn quân", và quư vị đang giữ những những cơ quan truyền thông chống cộng,  nhất là hệ thống toàn cầu, đảng cộng sản rất lo sợ hệ thống Internet, v́ hệ thống này sẽ vượt không gian để xuyên thủng những bức tường lửa, tường sắt do đảng cộng sản Hà Nội thiết lập để bưng bít, không cho đồng bào tại quốc nội được biết đến  những tin tức, những bài viết có tính thuyết phục, có giá trị đích thực, cũng như những biến cố đă và đang xảy ra trên khắp thế giới. Xin quư vị đang nắm giữ những cơ quan truyền thông và các diễn đàn chống cộng, quư vị đang đóng những vai tṛ rất quan trọng và cấp thiết trong công cuộc cứu dân, và cứu nước hiện nay.

 

Hăy ngồi lại bên nhau. Ngồi lại bên nhau, cùng đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc lên hàng Tối Thượng, sát cánh bên nhau trên con đường đấu tranh, để đi đến mục đích chung, là giành lại quyền tự quyết của dân tộc, cho toàn dân Việt sẽ được hát khúc Hoan Ca để đón mừng một “Mùa Xuân Ả Rập”.

 

01/03/2012

Hiệu đính Mùa Quốc Hận: Tháng Tư 2015

 

Đồng Viết Tâm

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính