H.O.: Một sự Lộng Giả Thành Chân

 

Đỗ Ngọc Uyển

 

 

Ngày 25-2-2010, trên báo Người Việt Online có một bài báo với tựa đề “20 Năm Chương Tŕnh H.O.: Mọi Người Viết Về Hát Ô”. Nguyên văn đoạn mở đầu của bài báo như sau: “Kể từ số báo hôm nay, Người Việt bắt đầu đăng các tác phẩm liên quan đến đề tài Hát Ô. Chương tŕnh này sẽ kéo dài ba tháng từ nay đến ngày 1 tháng 6, 2010.”

 

Hưởng ứng chương tŕnh nói trên,  ngày 26-2-2010, Ông Vũ Quư Hạo Nhiên đă viết một bài báo có tựa đề “Cha đẻ chương tŕnh H.O. không dùng chữ H.O.” được phổ biến  trên Người Việt Online có đoạn mở đầu như sau:

 

“Ông Robert Funseth, nhà ngoại giao Hoa Kỳ được coi là cha đẻ của chương tŕnh định cư cho cựu tù nhân chính trị Việt Nam, giật ḿnh ngạc nhiên khi được hỏi, Ông có biết người Việt chúng tôi gọi chương tŕnh đó là H.O. không?”

 

Ông Robert Funseth giật ḿnh ngạc nhiên là đúng bởi v́:

 

a/ Tại sao người Việt lại đặt tên là H.O. cho một chương tŕnh do người Mỹ chủ trương, vận động và thực hiện? Người Mỹ đă đặt tên cho chương tŕnh của họ là Tái Định Cư Những Người Tù Chính Trị qua câu nói khẳng định sau đây của Ông Robert Funseth được trích trong bài báo trên tờ New York Times ngày 15/10/1989 của kư giả Seth Mydans có tựa đề: “The Nation; The Next Wave from Vietnam: A New Disability.”

 

“…Resettling this group will be a step toward closing out this nation’s debt to its Indochinese wartime allies. These people have been detained because of their close association with us during the war, said Robert Funseth, the senior deputy assistant secretary of state, who has spent most of this decade negotiating their resettlement…”  (…Tái định cư nhóm người này, (những người tù chính trị), là một bước tiến tới việc khép lại món nợ của quốc gia Hoa Kỳ đối với những đồng minh trong cuộc chiến Đông Dương. Những người này đă bị giam cầm v́ đă cộng tác mật thiết với chúng ta trong cuộc chiến, trên đây là lời phát biểu của ông Robert Funseth, phụ tá cao cấp của bộ trưởng ngoại  giao, người đă bỏ ra gần một thập kỷ để điều đ́nh về việc tái định cư những người tù chính trị...)

 

b/ Ông Robert Funseth không phải là cha đẻ của chương tŕnh H.O. như Ông Vũ Quư Hạo Nhiên viết. Ông Funseth chỉ là người được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao trách nhiệm điều đ́nh với Việt Cộng để mang những người tù chính trị, cựu đồng minh của Hoa Kỳ, sang định cư tại Mỹ.

 

Ngày 30/4/05, đúng 30 năm sau ngày 30/4/1975, trả lời cuộc phỏng vấn của RFA do phóng viên Nguyễn Khanh thực hiện, Ông Funseth đă nói những câu nguyên văn như sau:

 

“Khi tôi được cử về làm việc cho Văn Pḥng Đặc Trách Tỵ Nạn của Bộ Ngoại Giao (năm 1982), kế hoạch cứu tù chính trị được đặt trong khuôn khổ của Chương Tŕnh Ra Đi Có Trật Tự và nằm dưới sự hỗ trợ của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc.” Trong một đoạn khác của bài phỏng vấn, Ông Funseth nói:  “Riêng cá nhân tôi, tôi không thể nào nghĩ rằng 7 năm sau ngày khó quên đó (30/4/1975), tôi lại được trao trách nhiệm đàm phán với giới lănh đạo Hà Nội để yêu cầu thả tù chính trị và cho họ cùng với gia đ́nh sang Hoa Kỳ định cư…”

 

Những câu nói và  trả lời trên đây của Ông Funseth chứng tỏ rằng “kế hoạch cứu tù chính trị” để trả món nợ quốc gia của Hoa Kỳ đối với đồng minh của họ đă được hoạch định trước khi Ông Funseth được bổ nhiệm làm việc tại Văn Pḥng Đặc Trách Tỵ Nạn của Bộ Ngoại Giao. Chương tŕnh tái định cư những người tù chính trị Việt Nam tại Mỹ nằm trong chính sách ngoại giao của Tổng Thống Hoa Kỳ nhằm phục vụ quyền lợi của Hoa Kỳ mà bộ ngoại giao có nhiệm vụ thi hành. Ông Funseth không phải là thẩm quyền làm chính sách (policymaker) để có thể hoạch định chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Do đó, Ông Funseth không phải là cha đẻ của cái gọi là chương tŕnh “H.O.” như Ông Vũ Quư Hạo Nhiên đă viết. Ông Funseth chỉ là một phụ tá cao cấp của bộ trưởng ngoại giao đă kiên tŕ trong tám năm với 25 cuộc họp để hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ chính trị và ngoại giao khó khăn được giao phó. Và như Ông Funseth đă phát biểu trong bài phỏng vấn nói trên: “Ngày kư kết cũng là ngày mà tôi hănh diện nhất trong 40 năm làm ngoại giao.” Một nhà ngoại giao được kính trọng như Ông Robert Funseth chắc cũng không muốn được tung hô quá mức vai tṛ thừa hành nhiệm vụ được giao phó mà bất cứ ai ở địa vị của ông Funseth cũng làm như Ông Funseth đă làm.

 

Những điều tŕnh bày trên đây cũng gạt bỏ những luận điệu tung hô của một số người tâng bốc cho rằng nhờ có Bà Khúc Minh Thơ, Chủ Tịch Hội Gia Đ́nh Tù Nhân Chính Trị, vận động nên Ông Robert Funseth mới đẻ ra cái gọi là Chương Tŕnh H.O. để mang những người cựu tù chính trị sang định cư tại Mỹ, và Bà Khúc Minh Thơ là ân nhân của tập thể hàng trăm ngàn người tù chính trị. Câu chuyện hoang tưởng, mờ ám này tưởng đă ch́m xuống nhưng mới đây lại được hâm nóng lại qua báo chí và truyền h́nh. Để làm sáng tỏ “công ơn” của Bà Khúc Minh Thơ đối với tập thể người cựu tù chính trị, cách đây hơn một năm, vào dịp Bà Khúc Minh Thơ đứng ra tổ chức cái gọi là “Ngày Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị” tại Dallas vào ba ngày đầu tháng 10/2008, tôi đă viết hai bài có tựa đề: “Người Tù Chính Trị Việt Nam: Món Nợ của Hoa Kỳ Đối Với Đồng Minh và Dự Luật H.O. của Ông Nguyễn Ngọc Bích và Bà Khúc Minh Thơ.” Hai bài viết này hiện c̣n lưu trữ trên một số Websites.

 

Trong đoạn cuối của bài báo nói trên, Ông Vũ Quư Hạo Nhiên đă viết:

 

“Vậy chữ “H.O.” ở đâu ra? Có tác giả cho rằng khi người cựu tù cải tạo nộp đơn xuất cảnh qua diện này, phía Sở Ngoại Vụ đánh số hồ sơ bắt đầu bằng chữ “H”. Hồ sơ số 5987, chẳng hạn, sẽ mang số “HO5987” trong đó có số không (số zero) dẫn đầu. Nhưng người nộp đơn lại đọc số không thành chữ O và từ đó đẻ ra huyền thoại “Humanitarian Operation” là một chữ mà theo Ông Funseth không có trong vụ này.” Điều này chứng tỏ rằng Ông Vũ Quư Hạo Nhiên cũng chỉ viết lại những suy đoán mơ hồ của người khác chứ không truy nguyên rơ lai lịch của cái nguỵ danh H.O..

 

Một cách chính thức, không có cái gọi là Chương Tŕnh H.O. nào cả. H.O. không phải là hai chữ viết tắt của “Humanitarian Operation” mà chỉ là sự suy đoán từ các con số thứ tự của các danh sách những người cựu tù chính trị đă được Việt Cộng cấp sổ thông hành (passport) và trao cho phía Hoa Kỳ phỏng vấn để đi tỵ nạn tại Mỹ. Ví dụ như các danh sách đầu tiên mang các số thứ tự H 01, H 02, H 03… gồm có hai phần: phần mẫu tự là H và phần các con số hàng đơn vị là 01, 02, 03…, và khi đến con số hàng chục th́ không c̣n số không (zero) nữa mà trở thành  H 10, H 11, H 12….

 

Sau đây là một trích đoạn trong “Giấy Báo Tin” của Cục Quản Lư Xuất Nhập Cảnh của nguỵ quyền Việt Cộng tại Hà Nội gửi cho một người cựu tù chính trị.

 

GIẤY BÁO TIN

……………………………………………………    ……………………………………

 

1/ Chúng tôi đồng ư cho ông cùng 03 người trong gia đ́nh được phép xuất cảnh đến nước Mỹ.

 

2/ Về việc cấp hộ chiếu: chúng tôi đă cấp 04 hộ chiếu số: 28273, 28275, 28277, 28279 gửi kèm theo.

 

3/ Chúng tôi đă lên danh sách số H 10, số thứ tự 796, chuyển Bộ Ngoại Giao để chuyển chính phủ Mỹ bố trí tiếp xúc phỏng vấn xét nhập cảnh.

 

Nếu gia đ́nh cần biết thời gian phỏng vấn tiếp xúc và kết quả duyệt xét nhập cảnh xin liên hệ chính phủ Mỹ.

 

Xin thông báo để ông yên tâm.

 

(Hiện phía Mỹ đang phỏng vấn danh sách H 05) Hà Nội, ngày 10 tháng 7 / 1990

TRƯỞNG PH̉NG X.N.C

Trần Thành

(Kư tên và ấn dấu)

 

Những điều tŕnh bày trên đây đă chứng minh rằng không có cái ǵ chính thức gọi là “H.O.” cả.  “H.O.” chỉ là một nguỵ danh đă được sử dụng một cách lập lờ để chỉ một người “tù cải tạo” nhằm xoá đi cái chính danh là người tù chính trị.  Đây là tṛ chơi chữ đểu giả của lũ Việt Cộng  bởi v́ không bao giờ chúng nh́n nhận rằng chúng đă giam giữ những người tù chính trị mà chỉ đưa đi “cải tạo” những kẻ phạm tội h́nh sự đối với chúng. Cho nên chính danh là điều quan trọng, và phải xoá bỏ cái nguỵ danh “H.O.” trong từ vựng tiếng Việt.

 

Nếu dịch sang tiếng Việt, những cái tên nửa Việt nửa Mỹ như: Chương Tŕnh H.O., các ông H.O., ông H.O. 1, bà H.O. 5, con ông H.O. 8…sẽ thành những cái tên ngô nghê, vô nghĩa như: Chương Tŕnh Chiến Dịch Nhân Đạo, các ông Chiến Dịch Nhân Đạo, ông Chiến Dịch Nhân Đạo 1, bà Chiến Dịch Nhân Đạo 5, con ông Chiến Dịch Nhân Đạo 8….

 

Cái nguỵ danh H.O. đă bị lộng giả thành chân từ 35 năm nay. Trong ngôn ngữ nói hàng ngày, người ta thường tự bào chữa rằng v́ “quen miệng” nên sử dụng những cái ngụy danh như: “các ông H.O., chương tŕnh H.O., ngày giải phóng, học tập cải tạo, người tù cải tạo…”. Nhưng khi đă viết ra trên giấy trắng mực đen lại là chuyện khác, người viết phải tôn trọng độc giả và có nhiệm vụ phải truy nguyên, điều tra cho rơ sự thật và sử dụng đúng chính danh chứ không thể sử dụng cái ngụy danh lập lờ “H.O.” nếu không muốn bị coi là có âm mưu bất chánh hoặc thiếu lương tâm nghề nghiệp.

 

Trước đây, trên một diễn đàn điện tử, có một ông nhà văn nhà báo đă viết: “Tên H.O. thực ra như chúng ta đă biết xuất xứ từ cách đánh số của cộng sản bắt đầu từ H 01 cho đến H 09 th́ trở thành H 10. Nhưng bây giờ đă thành danh th́ ta cứ gọi là H.O.”. Đây là kiểu ăn nói lấy được, bất chấp lương tâm nghề nghiệp của nhà văn nhà báo là phải tôn trọng sự thật, đặc biệt là sự thật đối với lịch sử.

 

Việt Cộng và tay sai có thể lợi dụng cái danh xưng H.O. không chính, không thực và lập lờ này cho âm mưu đen tối của chúng để bôi đen chân dung người chiến binh QLVNCH. Cách gọi bằng những cái tên tỏ vẻ giễu cợt như: “các Ông Hát Ô, các Ông Ếch Ô” là xúc phạm đến danh dự của tập thể người tù chính trị, người lính VNCH.

 

Băng đảng Việt Cộng không bao giờ nh́n nhận rằng những người đă bị chúng giam cầm phi pháp là tù nhân chính trị và chúng luôn luôn tuyên bố rằng những người này là tội phạm chiến tranh v́ đă cầm súng chiến đấu chống lại chúng, và chúng thả những người này ra và để họ đi định cư tại ngoại quốc là v́ lư do nhân đạo chứ không phải v́ lư do chính trị. Do đó, Việt Cộng và tay sai có thể tuyên truyền lếu láo rằng đảng của chúng đă tổ chức cả một chiến dịch nhân đạo (H.O., Humanitarian Operation)) để cho những người tù chính trị và gia đ́nh họ đi định cư tại ngoại quốc. Nhưng thực tế và lịch sử đă chứng minh rằng Việt Cộng là một lũ vô nhân tính làm sao chúng có nhân ái để làm chuyện nhân đạo.

 

Trước đây vài năm, một tờ nhật báo tại San Jose đă đăng một loạt bài phỏng vấn với tựa đề “Cuộc Chiến Nh́n Từ Hai Phía”, trong đó có bài phỏng vấn tên Tổng Lănh Sự Việt Cộng Nguyễn Xuân Phong tại San Francisco. Tên cộng sản này đă lợi dụng cuộc phỏng vấn để mạt sát các anh em cựu tù chính trị là vô ơn đối với đảng và nhà nước của y. Cũng tờ báo này đă xấc xược gọi Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California là Hội Tù với ư đồ bôi đen chân dung người tù chính trị Việt Nam.

 

Sự kiện hàng trăm ngàn người tù chính trị Việt Nam đi định cư tỵ nạn tại Hoa Kỳ là một sự kiện chính trị mang dấu ấn lịch sử. Sử dụng những cái nguỵ danh như “Hát Ô hay Ếch Ô” khi nói hay viết là thái độ cợt nhả đối với một sự kiện lịch sử. Để bảo vệ danh dự và chỗ đứng trong lịch sử của tập thể hàng trăm ngàn người tù chính trị, những người đă hy sinh xương máu để bảo vệ quê hương Miền Nam thân yêu suốt 20 năm, phải loại bỏ cái ngụy danh “Chương Tŕnh H.O.” và thay bằng cái chính danh là  “Chương Tŕnh Tái Định Cư Những Cựu Tù Nhân Chính Trị”. Đây là một chương tŕnh do chính phủ Hoa Kỳ hoạch định và thực hiện với sự hỗ trợ của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc để trả một món nợ quốc gia của Hoa Kỳ đối với đồng minh của họ trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương và Việt Nam.

 

Viết để đánh dấu 20 năm một sự kiện lịch sử là điều rất nên làm. Nhưng chính danh là điều quan trọng để hậu thế biết và hiểu đúng sự thật lịch sử. Dùng cái nguỵ danh H.O. - một ám số của Việt Cộng - đă bị lộng giả thành chân để xuyên tạc một sự thật lịch sử là có tội đối với lịch sử.

 

 

Đỗ Ngọc Uyển

(Khoá 4 Thủ Đức)

Tháng 4 năm 2010

Morgan Hill, California

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính