CỜ Vàng: Di sản truyền thống của Quốc Gia

 

 

 

Đỗ Ngọc Uyển

 

 

Quốc Gia Việt Nam là thành quả của bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Tại một thời điểm nào đó trong ḍng lịch sử, quốc kỳ được h́nh thành để xác định chủ quyền và chính nghĩa của quốc gia dân tộc. Quốc kỳ Việt Nam được h́nh thành vào năm 40 DL, khi Hai Bà Trưng – lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc – dựng Cờ  Vàng khởi nghĩa – đầu voi phất ngọn Cờ Vàng –  đánh đuổi giặc Hán thống trị ra khỏi đất nước để giành lại quyền độc lập và tự chủ cho quốc gia.

 

Màu vàng trên Quốc Kỳ Việt Nam, kể từ năm 40 DL cho đến nay, là màu cờ truyền thống của quốc gia. Theo ngũ hành, màu vàng là màu của đất – hoàng thuộc hành thổ – và đất tượng trưng cho đất-nước tức quốc-gia.  Quốc Kỳ Màu Vàng đầu tiên do Hai Bà Trưng dựng lên là cờ đại nghĩa, là biểu tượng chính thống của chủ quyền và chính nghĩa quốc gia trong suốt hai ngàn năm qua. Trái lại, cờ đỏ sao vàng của Mặt Trận Việt Minh là cờ máu – “cờ in máu chiến thắng… thề ăn xương uống máu quân thù…” – của một thứ chủ nghĩa đấu tranh giai cấp sắt máu, phi nhân tính do Hồ Chí Minh – một tên Bolshevik thâm căn, Việt gian, phản quốc – du nhập vào VN để phá hoại đất nước. Cờ đỏ sao vàng là lá cờ của một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, của một đảng tay sai của Liên Xô và Trung Cộng.

 

Lá Cờ Vàng do hai Bà Trưng dựng lên lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc cách đây 2000 năm chưa hẳn đă mang ư nghĩa quốc kỳ như ngày nay chúng ta quan niệm mà chỉ mang ư nghĩa của một Đế Kỳ hay Hoàng Kỳ (cờ của hoàng gia). Tuy nhiên, theo quan điểm “Trung Quân Ái Quốc” của các nhà tư tưởng thời quân chủ th́ Vua là biểu tượng của Quốc Gia và Chính Nghĩa của Dân Tộc: “NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ”.  Do đó, Đế Kỳ hay Hoàng Kỳ cũng chính là Quốc Kỳ.

 

Trong suốt ḍng lịch sử hai ngàn năm, dưới lá Cờ Vàng Truyền Thống, tổ tiên chúng ta như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lư Thường Kiệt, Trần B́nh Trọng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ … đă liên tiếp đánh bại quân xâm lược Đại Hán phương bắc một cách thần kỳ. Và gần đây nhất, cũng dưới lá Cờ Vàng truyền thống này, QLVNCH đă chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của khối Đệ Tam Quốc Tế được uỷ nhiệm cho lũ tay sai là Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Đất Nước Việt Nam và Quốc Kỳ Nền Vàng là những di sản của lịch sử, của những hy sinh xương máu của tổ tiên qua nhiều thế hệ và truyền lại cho con cháu ngày hôm nay. Trong giai đoạn lịch sử hiện nay, ba triệu người Việt hải ngoại có bổn phận phải bảo vệ và giữ vững lá Cờ Vàng để truyền lại cho hậu thế. Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiện nay không phải là tác phẩm của một triều đại hay một chính quyền nào mà là một di sản được thừa kế từ lá Cờ Vàng Đại Nghĩa của Hai Bà Trưng – lá Quốc Kỳ Chính Thống đầu tiên trong lịch sử dân tộc cách đây hai ngàn năm – Lá Cờ Vàng là biểu tượng của hồn thiêng sống núi, là ngọn đuốc chính nghĩa đă hướng dẫn dân tộc vượt qua những thăng trầm của đất nước trong suốt hai ngàn năm nay.  Đây là chân lư của lịch sử. Không một thế lực phản động nào có thể xuyên tạc được sự thật lịch sử.

 

Như đă tŕnh bày ở trên, Đế Kỳ Màu Vàng đầu tiên của triều đại Trưng Vương cũng chính Quốc Kỳ. H́nh thức Đế Kỳ cũng là Quốc Kỳ  đă tồn tại trong suốt thời đại quân chủ cho tới giữa thế kỷ 19.  Lần đầu tiên trong lịch sử ngọai giao, Đế Kỳ đă chính thức được sử dụng như Quốc Kỳ khi Sứ Thần Phan Thanh Giản phụng mệnh triều đ́nh sang Pháp năm 1863 để điều đ́nh   chuộc lại ba tỉnh miền đông đă bị thực dân Pháp chiếm đóng.  Trong một nghi thức ngoại giao, Sứ Thần Phan Thanh Giản đă sử dụng Đế Kỳ Long Tinh Màu Vàng như Quốc Kỳ Việt Nam bên cạnh Quốc Kỳ Pháp trong buổi lễ khai mạc cuộc đàm phán.

 

Thừa kế di sản Cờ Vàng  Đại Nghĩa của Hai Bà Trưng, trong suốt ḍng lịch sử 2000 năm,  những lá Cờ Vàng  Truyền Thống sau đây đă được tiếp nối h́nh thành:

 

 

 

Trải qua thời gian 2000 năm, những lá Đế Kỳ và Quốc Kỳ trên đây dù có một vài cải biến về h́nh thức, nhưng màu cờ vẫn là màu vàng truyền thống.  Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà người Việt quốc gia tại hải ngoại đang giương cao và tung bay trên các bầu trời khắp thế giới luôn luôn là biểu tượng của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam từ thời Hai Bà Trưng cho tới ngày nay. Le Drapeau jaune a toujour été le symbole du nationalisme vietnamien, depuis l’époque des Soeurs Trung Trac et Trung Nhi vers l’an 40 de notre ère”.

 (www.imperialvietnam.net/frenchdrapeau.htmlLe drapeau sacré du Viet-Nam libre). Đây là chân lư của lịch sử. Chính v́ lư do này mà lũ phản quốc CSVN và bọn tay sai đă điên cuồng đánh phá và bôi nhọ lá Cờ Vàng – một di sản lịch sử thiêng liêng của dân tộc và là biểu tượng của chính nghĩa quốc gia Việt Nam – Chống báng Quốc Kỳ là chống lại quốc gia, tức phản quốc.

 

Cũng như lá Cờ Vàng truyền thống, Đất Nước Việt Nam là di sản của tổ tiên để lại cho 90 triệu con dân, nhưng đă bị Băng Đảng CSVN chiếm hữu làm của riêng của chúng bằng cái tṛ lưu manh của điều 4 trong cái hiến pháp do chúng tự biên tự diễn một cách phi pháp. Chúng cướp quyền làm chủ đất nước của toàn dân. Chúng tự cho chúng cái độc quyền thống trị đất nước và coi toàn dân như một bầy nô lệ. Chúng là bọn lính đánh thuê cho ngoại bang Trung Cộng và Liên Xô, là bọn giặc xâm lược cũng giống như bọn giặc xâm lược Tầu và Pháp trước đây. Chúng chính là kẻ thù của dân tộc.

 

 

CỜ ĐỎ SAO VÀNG: LÁ CỜ của BĂNG ĐẢNG VIỆT GIAN PHẢN QUỐC

 

Theo một định nghĩa được lưu truyền trong dân gian th́ kẻ phản quốc là kẻ “rước voi về dày mả tổ”. Hiểu một cách chính xác th́ kẻ phản quốc là tên Việt gian, làm việc theo lệnh và ăn lương của ngoại bang để phá hoại đất nước, giết hại đồng bào… Từ định nghĩa trên đây, hăy lần lượt chỉ đích danh những hành động phản bội tổ quốc của Hồ Chí Minh và Băng Đảng CSVN qua việc chúng rước con voi Mác Lê về dày mả tổ.

 

1 – Cuối năm 1924, Hồ Chí Minh – một tên Bolshevik được Liên Xô huấn luyện tại trường Đại Học Phương Đông của Đệ Tam Quốc Tế chuyên về sách động, tuyên truyền và nổi dậy cướp chính quyền – đă theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế đến hoạt động tại Quảng Châu, Trung Hoa để ám hại các lănh tụ quốc gia và phá hoại các đảng phái cách mạng quốc gia đang mượn đất Trung Hoa để hoạt động chống thực dân Pháp. Hồ Chi Minh đă bán Cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy 100,000$ tiền Đông Dương; đă xâm nhập và phá nát Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của Cụ Hồ Học Lăm; đă xâm nhập, chiếm đoạt Tâm Tâm Xă của Phạm Hồng Thái để thành lập một tổ chức cộng sản mang cái nhăn hiệu Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội; đă xâm nhập, lũng đoạn Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Cụ Nguyễn Hải thần và leo tới chức Uỷ Viên Trung Ương… Hồ Chí Minh đă báo cáo từng chi tiết tất cả những việc làm phản quốc trên đây cho Đệ Tam Quốc Tế để lănh lương và xin phụ cấp công tác. Đây là những hành động phản quốc đầu tiên trong suốt cuộc đời làm Việt gian của Hồ Chí Minh.

 

2 – Theo lệnh của Stalin, ngày 3/2/1930, tại một địa điểm ở Hương Cảng, Trung Hoa, Hồ Chí Minh đă bí mật thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cương lĩnh của đảng này được mô phỏng theo cương lĩnh của Đảng Cộng Sản Liên Xô. Đích thân Stalin đă chỉ định Trần Phú – một tên Bolshevik được Liên Xô huấn luyện tại trường Đại Học Phương Đông của Đệ Tam Quốc Tế – làm Tổng Bí Thư đầu tiên của ĐCSVN và hàng tháng phát cho Trần Phú 1,500 rúp  tiền lương. Sự kiện trên đây đă chứng minh rằng ĐCSVN là một đảng tay sai được thành lập theo lệnh của Stalin, và Trần Phú là một tên Việt gian, ăn lương và hoạt động theo lệnh của ngoại bang chống lại tổ quốc. Tên phản quốc Trần Phú đă rước con voi Stalinist về dày mả tổ. Trong hơn 80 năm tồn tại, Băng Đảng CSVN đă theo lệnh ngoại bang gây muôn vàn tội ác đối với dân tộc…. Tất cả những tội ác của chúng được phân loại theo bốn nhóm tội ác có tính quốc tế (International crimes) được dự liệu tại Đạo Luật Rome (The Rome Statute). Có nhiều tội ác trong mỗi nhóm; sau đây, chỉ xin kể một tội ác tượng trưng trong mỗi nhóm tội ác kể trên:

 

·                     Tội Ác Diệt Chủng (The crime of genocide) - Theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Động, Hồ Chí Minh đă tổ chức “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất” mà chúng đặt cho cái tên là “Cuộc Cách Mạng Long Trời Lở Đất” trong ba năm, từ năm 1953 đến năm 1956. Thực chất, đây là một cuộc đấu tố, tiêu diệt giai cấp đẫm máu: “trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ”. Đây là một tội ác diệt chủng. Theo “chỉ tiêu” do Mao Trạch Đông đặt ra, Hồ Chí Minh phải tiêu diệt 5% của 14 triệu nông dân Miền Bắc, tức 700,000 người; trong số này, có hơn 200,000 nông dân bị chúng giết bằng cách xử bắn và chôn sống, số c̣n lại th́ bị tù đày vô thời hạn. Những nạn nhân này là những nông dân hiền lành, chân thật, chăm chỉ đă quanh năm suốt tháng cúi mặt xưống những cánh đồng ngập nước, đổi từng giọt mồ hôi lấy những hạt gạo để nuôi cả dân tộc. Trong ba năm đấu tố, khắp nông thôn Miền Bắc ảm đạm thê lương, trắng xoá khăn tang, đẫm máu và nước mắt trong cơn say máu điên cuồng hận thù giai cấp của Hồ Chí Minh và Băng Đảng CSVN, một lũ quỷ đỏ giết người không gớm tay:

 

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong

Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung ḷng

Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Sit-Ta-Lin bất diệt”

                                                                   Tố Hữu

 

Việt gian Hồ Chí Minh đă theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông để giết đồng bào. Đây là tội rước voi về dày mà tổ, tội phản quốc.

 

·                     Tội Ác Chống Nhân Loại (crimes against humanity) – Sau năm 1954, khi chiếm đuợc Miền Bắc, Hồ Chí Minh đă thi hành chính sách cải tạo theo đúng khuôn mẫu “lao cải” của Mao Trạch Đông đă được thực hành bên Tầu nhằm “cải tạo những người chống đối chủ nghĩa xă hội để trở thành công dân của nước xă hội chủ nghĩa”. Với chủ trương phi nhân này, Hồ Chí Minh đă đưa hàng triệu người Miền Bắc đi tù cải tạo phi pháp vô thời hạn, không dựa trên một cơ sở pháp lư nào (imprisonment without formal charges or trial). Trong số hàng triệu tù nhân này đă có 850,000 người chết. “Never forget…When Ho Chi Minh sent 850,000 Vietnamese to their graves in education camps”. (victimsofcommunism.org/history_communism.php). Đây một là tội ác chống nhân loại.  Sau tháng 4/1975, tên Lê Duẩn cũng đă đưa 1,000,000 quân dân cán chính VNCH vào những trại tù cải tạo trong khắp nước từ nam ra bắc để giam cầm phi pháp tử 3 tới 17 năm để trả thù. Trong số 1,000,000 người tù này đă có 165,000 người chết v́ bị tra tấn, hành hạ, suy dinh dưỡng… Hai tên Việt gian Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đă theo lệnh của Mao Trạch Đông thi hành chính sách vô nhân đạo của Trung Cộng để đày đoạ, sát hại đồng bào. Đây là tội rước voi về dày mả tổ, tội phản quốc.

 

·                     Tội Ác Chiến Tranh (War crimes) – Được sự yểm trợ và tiếp vận của khối Để Tam Quốc Tế, Băng Đảng CSVN đă mở một “cuộc tổng công kích” trong toàn Miền Nam trong Tết Mậu Thân, 1968. Trong cuộc tổng công kích này, VC đă chiếm giữ thành phố Huế 22 ngày. Trong thời gian này, chúng đă giết và thủ tiêu hơn 6,000 người dân Huế trong tay không vũ khí. Đây là một tội ác chiến tranh. Cuộc tổng công kích này là một trận tấn công trong kế hoạch xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà theo lệnh của Liên Xô và Trung Cộng như tên Việt gian Lê Duẩn đă công khai thú nhận sau ngày 30/4/1975 như sau: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” “Ta đă thành công trong việc cắm lá cờ Mác-Lê trên toàn cơi Việt Nam”. Lời thú nhận trên đây đă chứng minh cuộc tổng công kích tết Mậu Thân nói riêng và cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà nói chung là một cuộc chiến tranh phá hoại đất nước theo lệnh của Liên Xô và Trung Cộng. Đây là tội rước voi về dày mả tổ, tội phản quốc.

 

·                     Tội Ác Xâm Lược VNCH (The crime of aggression) – Theo công pháp quốc tế, VNCH hội đủ tất cả tiêu chuẩn của một một quốc gia độc lập có chủ quyền tuyệt đối trên một lănh thổ có biên cương được quốc tế công nhận. Do đó, khi xâm lăng chiếm đóng VNCH một cách phi pháp trong tháng 4/1975 với sự yểm trợ và tiếp vận của Trung Cộng và Liên Xô, Băng Đảng CSVN đă phạm tội ác xâm lược được dự liệu tại Đạo Luật Rome. Và lời khai của Lê Duẩn: “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” đă chứng minh rằng Việt Cộng xâm lăng VNCH theo lệnh của ngoại bang để phục vụ quyền lợi của ngoại bang. Đây là một hành động phản quốc, rước voi về dày mả tổ.

 

3- Sau khi chiếm được quyền thống trị một nửa đất nước trong tháng 7/1954, Hồ Chí Minh đă hănh diện tuyên bố: “Nhận chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế để giải quyết vấn đề cách mạng (vô sản) tại Việt Nam, tôi đă hoàn thành nhiệm vụ”. Lời “khai báo thành thật” trên đây đă chứng minh rằng cuộc chiến giữa Việt Minh với Pháp trong tám năm mà Hồ Chi Minh đă hy sinh xương máu của hàng triệu thanh niên Việt Nam không phải là cuộc chiến giành độc lập như Hồ Chí Minh và băng đảng của y đă ṛng ră tuyên truyền suốt bao năm nay để lừa bịp lịch sử mà là một cuộc chiến để “giải quyết vấn đề cách mạng vô sản tại Việt Nam” theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế, tức Liên Xô. Hy sinh xương máu của đồng bào để thi hành “chỉ thị” của ngoại bang là hành động phản quốc của tên Việt gian Hồ Chí Minh.

 

4 – Năm 1950, trong hội nghị chuẩn bị cho Đại Hội 2 của Đảng CSVN được tổ chức vào năm 1951 trong một khu rừng ở Bắc Việt, Hồ Chí Minh đă tuyên bố: “Đệ Tam Quốc Tế là một đảng cộng sản thế giới, các đảng ở các nước như là chi bộ đều phải nghe theo kế hoạch và quy tắc chung. Việc ǵ chưa có lệnh và kế hoạch của Đệ Tam Quốc Tế th́ các đảng không được làm…Các cô các chú nên biết rằng việc đổi tên đảng ta, Bác đă xin ư kiến của các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông rồi, các đồng chí ấy đă đồng ư. Các cô các chú nên biết rằng ai đó có thể sai chứ đống chí Stalin và Mao Trạch Đông th́ không thể sai được”. Lời “khai báo” trên đây đă chứng minh rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế và chỉ làm theo lệnh và được phép của Đệ Tam Quốc Tế. Điều này chứng minh rằng Hồ Chí Minh là một tên Việt gian và Đảng CSVN là một đảng phản quốc, chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu thi hành lệnh của quan thày ngoại bang một cách mù quáng bất chấp và kể cả phải hy sinh quyền lợi của quốc gia dân tộc.

 

5 – Hồ Chí Minh đă từng nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội, phải có con người xă hội chủ nghĩa và phải có tư tưởng xă hội chủ nghĩa”. Đây là một tội ác lịch sử của Hồ Chí Minh nhằm tiêu diệt nền văn hoá truyền thống của dân tộc và thay thế bằng một thứ văn hoá xă hội chủ nghĩa phi nhân tính. Trong thực tế, trước năm 1975, xă hội Miền Bắc đă bị Hồ Chí Minh nhuộm đỏ bằng một thứ mà chúng tuyên xưng là “văn hoá mới xă hội chủ nghĩa” man rợ như con tố cha, vợ tố chồng, anh chị em tố nhau… trong  cái gọi là “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất”. Ngoài tội ác lịch sử đă nói ở trên, đây c̣n là tội phản quốc bởi v́ khi nền văn hoá của dân tộc bị tiêu diệt cũng có nghĩa là dân tôc bị tiêu diệt. Lịch sử nhân loại đă chứng minh trên thế giới có nhiều dân tộc đă bị tiêu diệt chỉ v́ nền văn hoá của họ bị tiêu diệt.

 

6 – Hồ chí Minh đă thú nhận: “Không, tôi không có tư tưởng ǵ khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thoả đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói lạt mềm buộc chặt; đó là phương pháp cột cái ǵ đó của tôi (…). Chớ c̣n tư tương là quan niệm về vũ trụ, về thế giới xă hội con người th́ tôi là học tṛ của Mác, Anghen, Lê-nin, chớ làm ǵ tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác”. Một lần khác, khi trả lời câu hỏi tại sao không viết sách về lư thuyết cộng sản, Hồ Chí Minh đă nói: “Không cần viết v́ đă có Mao Trạch Đông viết hết rồi”. Qua những lời tự thú trên đây, Hồ Chí Minh đă tự tố cáo y không có tư tưởng ǵ cả mà chỉ là một tên ít học, cuồng tín, cúi đầu làm nô lệ cho một thứ chủ nghĩa ngoại lai. Và y đă thống trị đất nước bằng phương pháp lạt mềm buộc chặt, tức khủng bố do Liên Xô huấn luyện. Hồ chí Minh đă rước ư thức hệ Mác-Lê về dày mả tổ. Đây là tội phản quốc.

 

7 – Hồ Chí Minh đă ra lệnh cho Phạm Văn Đồng kư công hàm ngày 14/9/1958 để dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Tầu bằng cách công nhận tuyên bố phi pháp của Tầu về chủ quyền của hai quần đảo này. Lợi dụng chức vụ phi pháp, mang gia tài của tổ tiên để lại – dù chỉ một tấc đất – dâng cho kẻ thù truyền kiếp là hành động của tên Việt gian phản quốc.

 

8 – Trong một số báo xuất bản trong tháng 5/1976, tờ Sàig̣n Giải Phóng – một cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN – đă viết: “Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà c̣n là người thày tin cẩn đă cưu mang chúng ta nhiệt t́nh để chúng ta có ngày hôm nay. V́ vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay Trung Quốc cũng vậy thôi.” (www.nhohue.org/lamthancocu.htm – Làm thân cỏ cú của Lê Minh Nguyên).  Lời tự bào chữa đốn mạt trên đây càng làm tăng thêm tội Việt gian bán nước của Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Những sự kiện trên đây đă đủ để chứng minh rằng Hồ Chi Minh là một tên phản quốc và Đảng Cộng Sản Việt Nam là một băng đảng phản quốc, và cái cờ đỏ sao vàng là lá cờ của một băng đảng phản quốc.

 

Ngoài ra, Hồ Chí Minh và Lê Duẩn c̣n được xếp vào loại những con quỷ vĩ đại trong lịch sử nhân loại (www.filibustercartoons.com/monsters.htmHistory’s greatest monsters). Hồ Chí Minh là một trong số 15 con quỷ đă giết từ một triệu người trở lên, và Lê Duẩn là một trong số 16 con quỷ đă giết từ 10,000 người trở lên. Trong thực tế, hai con quỷ đỏ Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đă giết hại ít nhất năm triệu đồng bào Việt Nam. Do đó, cờ đỏ sao vàng c̣n là lá cờ của những con quỷ uống máu đồng bào.

 

Về bản chất, ĐCSVN là một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, là tay sai của Liên Xô và Trung Cộng. Do đó, chúng đă luôn luôn giấu kỹ cái tông tích tay sai phản quốc của chúng bằng cách treo những cái bảng hiệu giả mạo như: Mặt Trận Việt Minh, Uỷ Ban Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác Lê, Mặt Trận Liên Việt, Đảng Lao Động Việt Nam…. Sau ngày 30/4/1975, chúng mới dám lộ cái chân tướng của chúng ra và treo cái bảng hiệu chính thống Việt gian bán nước: Đảng CSVN.

 

Lịch sử của dân tộc Việt Nam là một tiến tŕnh của ư thức về hướng dân chủ tự do. Đây là một xu thế lịch sử không thể đảo ngược. Chế độ Việt Cộng – một chế độ độc tài hủ lậu c̣n sót lại trong thế giới văn minh ngày nay – chắc chắn sẽ bị đào thải và sẽ cùng với lá cờ đỏ sao vàng đi vào hố rác đă được lịch sử đào sẵn. Và ngày đó, lá Cờ Vàng truyền thống 2000 năm của dân tộc sẽ lại tiếp tục tung bay trên khắp vùng trời của quê hương Việt Nam trong một chính thể dân chủ tự do của nền Đệ Tam Cộng Hoà. Đây là tiến tŕnh tất yếu của lịch sử cũng như lá cờ truyền thống ba màu của nước Nga đă lại tiếp tục tung bay trên bầu trời nước Nga kể từ năm 1991 sau khi chế độ Liên Xô cùng với lá cờ đỏ búa liềm của chế độ này bị dân tộc Nga vứt vào sọt rác của lịch sử.   Cũng cần nói thêm rằng sau khi chủ nghĩa cộng sản bị lịch sử đào thải, lá cờ của các nước cộng sản trong Liên Bang Xô Viết và Đông Âu cũng bị vứt vào sọt rác lịch sử và quốc kỳ truyền thống của những quốc gia này đă lại tiếp tục tung bay trên khắp bầu trời đất nước của họ.

 

Ngày hôm nay, những ai c̣n tự nguyện đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng – lá cờ của băng đảng phản quốc vô tiền khoáng hậu trong suốt ḍng lịch sử của dân tộc – không thể tự hào ḿnh là người Việt Nam. Họ là những người không có bộ óc và không có trái tim theo như câu nói sau đây của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, một thẩm quyền có tư cách nói về cộng sản: “Ai tin những người cộng sản là người không có bộ óc. Ai đi theo những người cộng sản là người không có trái tim – He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart.”

 

Có thể tha thứ cho “kẻ thù” của dân tộc nhưng không thể tha thứ cho bè lũ Cộng sản Việt Nam phản quốc !

 

Đỗ Ngọc Uyển

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo