Tưởng nhớ & Ghi ơn Tổng Thống NG ĐNH DIỆM

 

 

 

Người Sng Lập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ha.
(Lễ giỗ thứ 55 : 2/11/1963 2/11/2018)

* Di ngn của TT Ng Đnh Diệm :
Ti tiến, hy tiến theo ti,
Ti li, hy giết ti,
Ti chết, hy nối ch ti

 

 * Nỗi lng Người xưa.
Bao năm lặn lội với gi sương,
Chẳng ngại bn ba khắp dặm trường,
Đất nước ngả nghing khng cho chống,
Dn tnh vất vưởng mất kỷ cương.
Quyết tm diệt cộng, dẹp b phi,
Phấn khởi an dn, mở rộng đường,
Đất nước vươn ln đang ngời sng,
Hận bọn ti đi ph Qu Hương.

* Lng dn ngy nay.
Hận bọn ti đi ph Qu Hương,
Khiến dn cực khổ mọi trăm đường,
Giết người ti đức yu tổ quốc,
Để lũ tranh quyền bỏ bin cương,
Tiếc sao ngy thng dn no ấm,
Nhục nh từng ngy cộng mở đường,
Để cho bọn cướp Tu xm lấn,
Cn đu dn tộc với Qu Hương!

* Năm mươi lăm năm qua,
Người dn Việt xt xa,
Vẫn cn lưu luyến mi,
Vị Cứu Tinh Nước Nh.Đinh Văn Tiến Hng

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh