“Thiên Chúa là T́nh Yêu,

ai ở trong T́nh Yêu th́ ở trong Thiên Chúa

và Thiên Chúa ở trong người ấy” (Ga,14: 16)

 

 

 

 

‘Đối ngoại hữu kỳ tâm,

Đối nội vô tâm giả’

 

 

Để trái tim bên ngoài,

Không c̣n giữ ở trong,

V́ cho đời tất cả,

C̣n ḿnh kể như không.

 

Đâu có t́nh yêu nào,

Mà nhân loại khát khao,

Bằng T́nh Yêu Thiên Chúa,

Chết v́ yêu chúng ta!

 

Nhưng than ôi ḷng người!

Đă phụ bạc biết bao,

Quên đem ḷng đáp trả,

T́nh yêu Chúa đă trao.

 

Thương dân Ít-ra-en,

Bốn mươi năm ngày đêm,

Chúa nuôi trong sa mạc,

Từ trời đổ man-na.

 

Chúa từ bỏ trời cao,

Hạ sinh nơi thế trần,

Trong khung cảnh nghèo khó,

Cũng v́ yêu thế nhân.

 

Trên khổ giá năm xưa,

Ta gọi con không thưa,

Tim Ta buồn rỉ máu,

Yêu con mấy cho vừa.

 

Diễm phúc đồi Can-vê,

Loài người được thứ tha,

Chúa treo trên Thập giá,

Ơn cứu chuộc giao ḥa.

 

Trước khi vĩnh biệt ta,

Chúa trao Thánh Gio-an,

Người đại diện nhân loại,

Cho Mẹ Ma-ri-a.

 

Không chỉ yêu người lành,

Kẻ thống hối tội ḿnh,

Cũng được ơn tha thứ,

Lănh nhận phúc trường sinh.

 

 

Trong Thánh Thể giờ đây,

Nuôi dưỡng ta đêm ngày,

Cho hồn lành xác mạnh,

Hồng ân Chúa ban đầy.

 

 

Chúa như chim bồ nông,

V́ yêu con hết ḷng,

Hy sinh cả mạng sống,

Cho con thịt máu hồng (1)

 

Con dâng Chúa, Chúa ơi!

Với xác thân mỏi ṃn, .

Với tâm hồn thống hối,

Nguyện yêu Chúa suốt đời.

 

Chúa ơi! con hiểu rồi,

Chỉ ḿnh Chúa mà thôi,

V́ đời con có Chúa,

Sẽ vĩnh phúc muôn đời .

 

‘Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới,

Sẽ đặt Thần Khí mới vào ḷng,

Lấy khỏi ḿnh các ngươi quả tim chai đá,

Ban tặng một quả tim biết yêu đương’ (2)

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

* Ghi chú: (1) Trong nhiều Thánh đường thường minh họa chim bồ nông lấy thịt chính ḿnh nuôi con.

Biểu tượng việc Chúa nuôi chúng ta bằng thịt máu Ngài.

(2) Trích Thánh Vịnh Phụng vụ.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính