Pht Sng Lệnh mở đầu Tổng Biểu Tnh 5/3/17

 

Đinh Văn Tiến Hng

 

 

 


Trăm năm bia đ th mn,
Ngn năm bia miệng vẫn cn trơ trơ,
Giang Sơn biển đảo ci bờ,
Dn Việt quyết giữ cơ đồ tổ tin.

Pht Sng Lệnh mở đầu trang sử mới,
ch quật cường sng đạn l đy,
Khng khiếp sợ đn p đọa đầy,
Quyết đi lại chủ quyền cho Dn tộc.

Tổ tin đ nu cao bao bi học,
Nghn năm xưa cai trị bởi giặc Tu,
Can đảm chống lại khng chịu ci đầu,
Đuổi bọn xm lăng ph tan xiềng xch.

Chu con vẫn căm hờn kẻ th địch,
Nối ch ng cha đon kết vng ln,
Giải Non sng gấm vc suốt ba miền,
Khng thể nhỏ khi giặc Tu lấn chiếm.

Biển đng mnh mng ti nguyn qu hiếm,
Bnh minh đon thuyền phấn khởi ra khơi,
Chiều trở về trĩu nặng tm c tươi,
Lng do dạt yu trng dương mở rộng.

Những bỗng một ngy bầu trời xao động,
Sng cuốn trội mun hải sản vật vờ,
Chất chồng lớp lớp nối tiếp trn bờ,
Ngấm độc chất xng ln mi hi thối.

Chứng cớ tội c Việt cộng mở lối,
Tiếp tay đồng la hủy diệt mi sinh,
Do bọn t quyền độc c sc sinh,
Bun dn bn nước tham tiền đầy ti.

Dn tộc ta khng cn thể chờ đợi,
Khắp Trung Nam Bắc đồng loạt xuống đường,
Rừng người biển ngữ cng l biểu dương,
Quyết đuổi Formosa ra khổi nước.

Gi trẻ nam nữ khng cn khiếp nhược,
D lũ du đng v bọn cn an,
Thẳng tay bắt bớ đn p d man,
Vẫn ngẩng cao đầu hin ngang tiến bước.

Pht Sng Lệnh mở đầu trang sử mới,
Dng mu hng anh khng thể ci đầu,
Khng quật khởi th chẳng cn bao lu,
Đất Nước đu thuộc Con Rồng Chu Lạc.


 

Đinh Văn Tiến Hng

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh