Niềm tin VẬN HỘI MỚI

 

 

Bao tai nạn đang phủ đầy Đất Nước,

Màu tang thương nhuộm đỏ khắp Quê Hương,

Thúc giục ta phải gấp bước lên đường,

Quyết đoàn kết mở đầu Vận Hội Mới.

 

C̣n ǵ đâu mà e dè chờ đợi,

Khi Tổ Quốc bọn Tàu cộng xâm lăng,

Từ biên cương, biển đảo đă ngàn năm,

Luôn khẳng định chủ quyền Dân Tộc Việt.

 

Một ngàn năm xưa chúng ta đều biết,

Ách đô hộ ác độc của giặc Tàu,

Bắt dân lên rừng độc, xuống biển sâu,

Chặt gỗ quí, ṃ ngọc trai cho chúng.

 

Giờ đây chúng muốn tái tṛ diệt chủng,

Khiến dân ta lây lất sống từng ngày,

Khổ cực oằn vai, kiếp sống đọa đầy,

V́ miếng cơm manh áo lo quẫn trí.

 

Biên giới chiến lược đổi thay địa thế,

Bán đất đầu nguồn, cột mốc di dời,

Bùn đỏ tuôn tràn Bâu-xít Tây nguyên,

Cửa biển chiến lược cũng không c̣n nữa.

 

Hoàng Sa, Trường Sa gồm nhiều đảo nhỏ,

Lưỡi ḅ, chín khúc lấp liếm bao vây,

Đảo giả, phi trường vội vă đắp xây,

Chủ quyền an ninh nước ta đă mất.

 

Biển xanh mênh mông chứa đầy hải sản,

Ngư dân bám biển nguồn sống hàng ngày,

Bỗng dưng sóng cuốn xac cá phơi đầy,

Độc chất tuôn tràn tuyệt đường sinh kế.

 

Đất, biển, vùng trời mỗi ngày thu hẹp,

Kiểm soát vùng trời, khóa chặt pḥng không,

Bộ đội giặc Hồ chim nhốt trong lồng,

Chiến trận xảy ra tuyệt đường tẩu thoát.

 

Dân sống đọa đầy dưới bọn gian ác,

Chính là bởi lũ Việt cộng ma quyền,

V́ chúng muốn được chễm chệ ngồi yên,

Đem Đất Nước dâng Tàu, làm thái thú. 

 

Sóng tự do đang dâng đầy hào khí,

Khắp nơi nơi vùng dậy chống tà quyền,

Không sợ côn an du đăng cuồng điên,

Ngẩng cao đầu quyết đ̣i quyền công lư.

 

Việt Nam hào hùng danh vang sử kư,

Bao anh hùng nữ kiệt đă ra tay,

Dẹp tan giặc ngọai xâm lấn nhiều lần,

Giành lại Giáng Sơn Đất Trời nguyên vẹn.

 

Có đàn áp, sẽ có vùng dậy,

Có vùng dạy, sẽ có thành công,

Nếu ta quyết chí một ḷng,

Vận Hội Mới sẽ thành công đón mừng.

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính