Nhị thể hay nhất thể?

 

(Hiện nay đảng Cộng sản Việt Nam đang thâu tóm quyền lực ‘Nhất thể hóa’ : Bí thư kiêm luôn Chủ tịch.

Âm mưu đó đang dọn đường cho Nguyễn Phú Trọng vừa là Tổng bí thư đảng kiêm luôn Chủ tịch nước.)

 

 

* “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh,

là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi cuộc đời.”

(Đức Đạt-lai-lạt-ma)

 

* “Chế độ Cộng Sản mà tôi đă mang cả cuộc đời ra phục vụ,

chỉ toàn là sự tuyên truyền và các cán bộ đảng trong đó có tôi,

chỉ điều hành quốc gia bằng sự dối trá.”

(Cựu TBT Đảng Cộng Sản Liên Sô  Mikhail  Gorbachev)

 

-Việt Nam Cộng Sản tranh quyền,

‘Đỉnh cao trí tuệ’ xỏ xiên t́nh người,

Vậy xin đóng góp đôi lời,

Tự ḿnh xướng họa tṛ đời đảo điên.

 

*Xướng.

Nhị thể, nhất thể cũng thế thôi,

Bạch tuộc luôn luôn vẫn nhiều ṿi.

Chủ tịch phân chia thêm rắc rối,

Bí thư kiêm cả tiện cho rồi,

Đại Quang đứng đó làm chi nữa,

Phú Trọng ngồi đây cũng đủ rồi.

Chỉ khổ dân đen làm nô lệ,

Nhị thể, nhất thể cũng thế thôi !

 

*Họa.

Nhị thể, nhất thể cũng thế thôi,

Chỉ khổ cho dân sống nổi trôi,

Trung quốc ông B́nh thâu quyền lực,

Việt nam chú Trọng muốn đổi đời.

Cộng Sản vượt xa thời phong kiến,

Giặc Hồ bám gót kiếp tôi đ̣i.

Dân Việt cầu xin trời giáng phạt,

Nhị thể, nhất thể cũng hết thời !

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính