Ngày sắp đến???

 

Lê Thánh Tông, vị vua nổi bật trong lịch sử Việt Nam với tài trị quốc thương dân đă để lại di ngôn nổi tiếng sau:

“Ta phải giữ cho cẩn thận, đừng để ai lấy một phần núi, một tấc sông do vua Thái Tổ để lại. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất làm mồi cho giặc th́ phải tru di…”

 

 

 

*Nhục Thành Đô khiến dày ṿ thân xác,

Khí Non Sông vẫn đọng măi tâm hồn,

Tổ tiên xưa quyết chống Tàu dựng Nước,

Con cháu nay phải dẹp Cộng giữ Nhà.

 

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngă !

Sẽ chôn vùi sự nghiệp của cha ông,

Cả rừng vàng biển bạc giống Lạc Hồng,

Khi trở thành thuộc địa của Tàu cộng.

 

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngă !

Dân tộc ta đâu c̣n có tương lai,

Rồi sẽ biến thành một lũ tay sai,

Và cúi đầu sống trong ṿng nô lệ.

 

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngă !

Hăy bừng tỉnh trong mộng tưởng hoang đàng,

Bọn tà quyền đừng tham vọng giàu sang,

Ngày ấy đến phải tan tành mây khói.

 

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngă !

Sao lớp trẻ vẫn chen chúc vui chơi,

Say sưa nghiện hút nhảy nhót vùi đời,

Nhận cầu thủ siêu sao làm thần tượng.

 

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngă !

Nh́n gương tuổi trẻ bất khuất Hồng Kông,

Lớp trẻ Việt Nam có thấy nhục không ?

Vẫn câm lặng cúi đầu và vô cảm.

 

Ôi ngày sắp đến Thành Đô nghiệt ngă !

Muốn Việt Nam c̣n tên trên địa cầu,

Phải lật đổ những tên thái thú Tàu,

Đang dâng dần biển đảo đất Nước Việt.

 

 

Đinh văn Tiến Hùng

 

(*) Chú thích : Ngày 3&4/9/1990 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, bọn đầu xỏ Cộng sản VN đă âm mưu kư ‘Mật ước bán nước Thành Đô’ biến Việt Nam thành khu tự trị thuộc quyền Trung cộng giống như

Tây Tạng, Nội Mông…Hiệp ước sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 2020.

- Đại diện CSVN gồm có TBT Nguyễn văn Linh, CT Đỗ Mười và Cố vấn Phạm văn Đồng.

- Đại diện Trung cộng có TBT Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lư Bằng   

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính