Lời nguyện H̉A B̀NH

 

* Đức Giáo Hoàng Phanxicô đă gởi Sứ Điệp nhân ngày Ḥa B́nh Thế Giới 1/1/17 với lời Chúa dạy trich trong Thanh Kinh : “Chiến trương đích thực trong đó Bạo lực và Ḥa b́nh đương đầu với nhau, chính là tâm hồn con người.”  ( Mc.7 : 21 )

 

 

* “Bấy giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng c̣n giá gươm lên nghịch cùng mước khác, người ta chẳng c̣n tập sự chiến  tranh”    ( E-sai.2 : 4 )

 

 

 

 

Chúa đă đến từ hai ngàn năm trước,

Khi đất trời đang yên giấc ngủ say,

Xưa Chúa xuống thế cũng như ngày nay,

Mang thân phận nghèo nàn loài thụ tạo,

Đem t́nh thương thay cho ḷng tàn bạo.

Mang an b́nh trải rộng khắp muôn nơi,

Đổ Man-na cứu độ cho loài người

Để nhân loại sống ḥa b́nh bất diệt.

 

Ôi Đêm Thánh! Đêm Hồng ân diễm tuyệt!

Con dâng Ngài lời nguyện ước Hoà b́nh

Cho địa cầu chấm dứt cảnh đao binh,

Mượn danh Thượng Đế, mưu đồ quỉ quyệt,

Thôi thù hận đừng bày tṛ chém giết,

V́ an b́nh thật sự ở trong tim,

Ngông cuồng càng cao,càng lạc hướng t́m,

Ḥa b́nh sẽ chôn vùi trong ác mộng,

Cho nhân loại đừng lao vào tuyệt vọng,

Biết nhận ra một chân lư ngàn đời,

Trong Phúc âm mang ấn tích từ trời,

Đuổi Ác quỉ và dẹp tan Thần chết.

Ḥa b́nh – Chiến tranh thật là khác biệt,

Bom bạo tàn khác hoa nở yêu thương,

Say chiến thắng làm sao thấy Thiên đường,

Mà nhân loại muôn đời hằng mong ước.

 

Chúa đă đến từ hai ngàn năm trước,

Khi đất trời đang yên giấc ngủ say,

Xưa Chúa xuống thế cũng như ngày nay,

Mang thân phận nghèo nàn loài thụ tạo,

Đem tinh thương thay cho ḷng tàn bạo.

Con cúi đầu trước Máng cỏ Chúa sinh,

Thiết tha dâng LỜI  NGUYỆN  ƯỚC  H̉A  B̀NH,

Cho nhân loại và hồn con tội lỗi……

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính