Khát vọng  H̉A B̀NH

 

* Đức Giáo Hoàng Phanxicô đă gởi Sứ Điệp nhân ngày Ḥa B́nh Thế Giới 1/1/2018,

Với chủ đề : ‘Di dân và tị nạn- Những người nam nữ t́m kiếm Ḥa b́nh’

ĐTC khẳng định “…Cởi mở tâm hồn trước những đau khổ của tha nhân, điều này chưa đủ, c̣n phải làm sao để cho anh chị em di dân và tị nạn có thể sống an b́nh trong một căn nhà an ninh…”

 

* “Bấy giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng c̣n giá gươm lên nghịch cùng mước khác, người ta chẳng c̣n tập sự chiến  tranh”    ( E-sai.2 : 4 )

 

 

Chúa đă đến từ hai ngàn năm trước,

Khi đất trời đang yên giấc ngủ say,

Ngài vẫn hiện diện trong thế giới này ,

Dưới thân phận người nghèo loài thụ tạo,

Đem t́nh thương thay cho ḷng tàn bạo.

Mang an b́nh trải rộng khắp muôn nơi,

Đổ Hồng ân cứu độ cho loài người

Để nhân loại sống Ḥa b́nh bất diệt.

 

Lạy Thiên Chúa Đấng Toàn Năng diễm tuyệt!

Con dâng Ngài lời nguyện ước Hoà b́nh

Cho địa cầu chấm dứt cảnh đao binh,

Mượn danh Thượng Đế, mưu đồ quỉ quyệt,

Thôi thù hận đừng bày tṛ chém giết,

V́ an b́nh thật sự ở trong tim,

Ngông cuồng càng cao, càng lạc hướng t́m,

Ḥa b́nh sẽ chôn vùi trong ác mộng,

Cho nhân loại đừng lao vào tuyệt vọng,

Biết nhận ra một chân lư ngàn đời,

Trong Phúc âm mang ấn tích từ trời,

Đuổi Ác quỉ và dẹp tan Thần chết.

Ḥa b́nh – Chiến tranh thật là khác biệt,

Bom bạo tàn khác hoa nở yêu thương,

Say chiến thắng làm sao thấy Thiên đường,

Mà nhân loại muôn đời hằng mong ước.

Nhưng hiện nay bao triệu người không được,

Sống nơi mảnh đất yêu quí của ḿnh,

Phải chạy sang sứ lạ để mưu sinh,

Tránh tàn sát dưới chiêu bài chủng tộc,

Phân biệt tôn giáo lại càng thâm độc,

Yêu công lư phải được sống yên lành,

Yêu Ḥa b́nh đừng hủy diệt tan tành.

Nhân hậu trung thành phải cùng  gặp gỡ,

Công minh b́nh an cùng nhau gắn bó,

Trên mặt đất trung thành sẽ nở hoa,

Từ trời nh́n xuống công minh ḥa ca.  (*)

Đó chính là thiên đường nơi trần thế !

 

Chúa đă đến từ hai ngàn năm trước,

Khi đất trời đang yên giấc ngủ say,

Xưa Chúa xuống thế cũng như ngày nay,

Mang thân phận nghèo nàn loài thụ tạo,

Đem tinh thương thay cho ḷng tàn bạo.

Con cúi đầu dâng nguyện ước lời kinh,

Tâm hồn thiết tha KHÁT VỌNG  H̉A  B̀NH,

Cho nhân loại và hồn con tội lỗi……

 

 

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

 

 

(*) Ghi chú: Dựa theo ư Thánh Vịnh 84: “Ḷng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau. Đức công minh và sự b́nh an hôn nhau âu yếm.

Từ mặt đất đức trung thành sẽ nở hoa và đức công minh từ trời nh́n xuống.”

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính