Đốt ḷ hương cũ – Giấc mơ chưa thành

 

 

Nh́n gương Uy Viễn tướng công,

Noi theo hậu duệ một ḷng sắt son,

Ngả nghiêng Đất Nước cơ đồ,

Đốt ḷ hương cũ, giấc mơ chưa thành !

 

Thân trai sống giữa thời chinh chiến,

Dẹp bút nghiên, chọn cuộc sống tang bồng,

Vui buồn sinh tử với Non Sông,

Dưới bóng nguyệt say sưa vung kiếm báu.

 

‘Ṿng trời đất dọc ngang, ngang dọc,

Nợ tang bồng vay trả, trả vay,

Chí làm trai nam bắc đông tây,

Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.’

 

Chàng xông pha khắp bốn vùng chiến thuật,

Rừng núi là nhà, bạn cùng mưa nắng gió sương.

Sáng săn giặc Cộng vùng A-sao, A-lưới,

Chiều Tây nguyên bom cầy nát Đắc-tô.

Tay gh́ súng quyết ngăn xe giặc không cho vào An-lộc,

Cùng tiếng hét, tiếng hô, đè lên tiếng súng,

Xác giặc bật lên như h́nh nộm có ḷ xo cuồng điên say máu.

Đây Ma-thiên-lănh, hang tử thần Tức-chụp,

Đă bao năm là sào huyệt bất khả xâm của Cộng thù,

Không thể dùng bom, dùng súng, ta phải dùng dao quyết tử.

Thân nam nhi có xá chi đâu!

Một lời thề không thể lùi bước!

‘Nhân sinh từ cổ thùy vô tử,

Lưu thủ đan tâm chiếu hăn thanh, (*)

Đă chắc rằng ai nhục ai vinh,

Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ,

Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,

Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong,

Chí những toan xẻ núi lấp sông,

Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.’

 

Nhưng than ôi ! Ta thấy ǵ hôm nay,

Non Sông tan tác tràn đầy,

C̣n đâu hạnh phúc bao ngày đă qua,

Chỉ v́ giặc Cộng gian ngoa,

Theo gương Mao Mác dân ta điêu tàn,

Giặc Hồ một lũ tham lam,

Bán đất dâng biển ngoại bang giặc Tàu,

Âm mưu ác hiểm khởi đầu,

Thảm họa môi sinh lan tràn khắp nơi,

Cá chết, ruộng vườn héo khô,

Xả lũ mênh mông cuốn trôi cửa nhà,

Thành Đô chẳng c̣n bao xa,

Việt Cộng thái thú thật là nhục thay.

 

Oai linh sông núi cơi bờ,

Dân tộc sẽ thắng đón chờ quang vinh,

Hồi sinh Đất Nước thanh b́nh,

Thỏa ḷng tâm nguyện mà ḿnh ước mơ,

Toàn dân Nước Việt đón chờ,

Non Sông bừng sáng rợp cờ vàng bay,

Bên trời gác kiếm từ đây,

Công thành thân thỏa tháng ngày tiêu dao.

 

‘Đường mây rộng thênh thang cử bộ,

Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo.’

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

- Ghi chú : Xin mạo muội mượn lời thơ của cụ Nguyễn công Trứ qua bài ‘Chí Làm Trai’

Lời thơ của Uy Viễn tướng công xin để trong ngoặc với chữ nghiêng.

(*) Người đời ai mà không chết, phải làm sao ghi tấm ḷng son trong sử xanh.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính