Đồng Tâm vùng dậy - Lịch Sử sang trang

 

(Ngày 15/4/17, đại diện người dân đi khiếu kiện vụ cướp đất trái phép bị nhà cầm quyền bắt giữ. Dân  làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức nổi dậy chống cự mănh liệt và bắt giam 32 công an, cảnh sát, côn đồ.)

 

 

Lịch sử sang trang, Đồng Tâm vùng dậy,

Tà quyền Việt Cộng hoảng hốt kinh hoàng,

Côn an du đăng tháo chạy tan hàng,

Khi dân chúng đă bắt đầu nổi dậy.

 

Bài học răn đe bọn chúng nh́n thấy,

Đàn áp người dân đi đến đường cùng,

Tức nước vỡ bờ không thể sống chung,

Chứng tỏ công lư đến ngày tất thắng.

 

Ba mươi hai tay sai ngậm cay đắng,

Chúng chỉ là công cụ bọn tà quyền,

Bị dối gạt nên đàn áp cuồng điên,

Khi dân bắt thật ê chề nhục nhă.

 

Đàn anh không muốn đàn em được thả,

Dùng những tên này đổi chác mưu cầu,

Lợi chúng hưởng bọn này được ǵ đâu,

C̣n bị người dân khinh chê nguyền rủa.

 

Mảnh ruộng vườn của mẹ cha tiên tổ,

Chút thừa kế để con cháu nuôi thân,

Nhưng tà quyền đă áp chế bao lần,

Phải chiếm đoạt bán ngoại bang cầu lợi.

 

 

Đă đúng lúc dân vùng lên quật khởi,

Đồi ruộng đất cuộc sống của đời người,

Tự do quyền Sống chân lư muôn đời,

Sao các ngươi u mê không hiểu thấu.

 

Đến ngày toàn dân đứng lên tranh đấu,

Không chỉ ba mươi hai tên côn đồ,

Đến ngay cả hơn ba triệu đảng viên,

Bị nhốt bởi chin mươi triệu người Việt

 

Lời quyết tử! Chính lời thề tiên quyết.

Đồng Tâm vùng dậy, Lịch Sử sang trang,

Đồng Tâm mở đầu lớp lớp hàng hàng,

Vang khúc nhạc reo vui ngày Toàn Thắng.

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính