Chúa đă đến

 

 

 

‘Đă vang dội lời của bao ngôn sứ,

Loan tin mừng Con Chúa đến trần gian,

Vị Cứu Tinh giờ đây đă tới gần,

Sẽ giải thoát đưa ta vào cơi phúc’  (*)


 Dâng dâng tuyết phủ núi đồi

Lâng lâng khúc nhạc chơi vơi diệu huyền,

Say say giấc ngủ bày chiên,

Mơ mơ mục tử trên miền đồng hoang

 

Chúa đă đến giữa muôn ngàn tinh tú,

Sao sáng ngời rực chói toả không gian,

Nghe tiếng Ngài bọn ác quỉ kinh hoàng,

Vụt trốn chạy t́m đường về địa ngục.

 

Chúa đă đến lúc tinh cầu rạn nứt,

Quay cuồng điên và sắp nổ tan tành,

V́ hận thù trong lửa khói chiến tranh,

Ngài giáng thế đem t́nh yêu ḥa giải.

 

 

Chúa đă đến giữa chứng nhân khắc khoải,

Hang ḅ lừa trong khung cảnh đơn sơ,

Ba Đạo sĩ lặng chiêm bái kính thờ,

Hài Nhi đấy chính Con Vua trời đất.

 

Chúa đă đến với tâm hồn chân thật,

Yêu tha nhân và khao khát ḥa b́nh.

Đêm nhiệm mầu Con Thiên Chúa Giáng sinh,

Ngài chọn kẻ chính tâm làm chứng tá.

 

Chúa đă đến cho chúng ta tất cả,

Cả cuộc đời mạng sống và t́nh yêu,

Ngài cho nhiều nhưng đáp lại bao nhiêu,

Ta hăy đến với tâm hồn thống hối.

 

Ôi Lạy Chúa con biết ḿnh tội lỗi,

Thân yếu hèn một lăng tử đi hoang,

Ngài đến rồi con tỉnh giấc bàng hoàng,

Sao rực sáng trên đầu đang soi lối.

 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

B́nh an dưới thế cho người ḷng ngay,

Dậy mau ta báo tin đây,

Ngôi Hai Thiên Chúa đêm  nay giáng trần.

 

 

 

 

Đinh Văn tiến Hùng

(*) Ghi chú : Trích Thánh Thi Phụng Vụ.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính