Chiếc đầu trên đĩa

(Lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô bị chém đầu: 29/8/19)

 

* “Có tiếng hô nơi hoang địa: hăy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lơm hăy san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

( Is.40: 3- 5 ; Mc.1: 3 ; Mt.3: 3 )

 

 

 

 

Một vũ điệu cuồng loạn,

Một dục vọng dâng trào,

Một phần thưởng được trao,

Một chiếc đầu trên đĩa.

 

Đó là cả ư nghĩa,

Cuộc đời đẹp biết bao,

Đấng Tiền Hô Gio-an,

Đă chứng minh v́ Chúa.

 

Tiếng vang trong hoang địa:

Hăy dọn sẵn con đường,

Uốn cho thẳng khúc quanh,

San cho bằng đồi núi,

 

Để đón Đấng cứu độ,

Chính là Chúa Ki-tô,

Tôi sứ mạng tiền hô,

Được Ngài sai đi trước.

 

Đấng các người mong ước

Ngài sẽ đến sau tôi,

Nhưng cao trọng tuyệt vời,

Tôi chỉ là đầy tớ.

 

Đấng Thiên Sai chứng tỏ,

Sẽ cứu độ dân Người,

Ban cuộc sống đẹp tươi,

Thoát khỏi ṿng u tối.

 

Thánh Gio-an tiên khởi,

Mở đường nơi trần gian,

Muôn ḷng đầy hân hoan,

Đón nhận Chúa Cứu Thế.

 

Trải muôn ngàn thế hệ,

Không ai diễm phúc bằng,

Được Thiên Chúa tin dùng,

Như Gio-an Tẩy Giả.

 

Ôi cuộc đời cao cả,

Nhận thiên chức cao sang,

Tṛn sứ nghiệp huy hoàng,

Chết tín trung can đảm.

 

Một vũ điệu cuồng loạn,

Một dục vọng dâng trào,

Một phần thưởng được trao,

Một chiếc đầu trên đĩa.

 

Ôi cuộc đời trần thế,

Làm xao động ḷng người,

Bao tiếng khóc tiếng cười,

Sẽ ch́m vào dĩ văng.

 

Cuộc đời sẽ viên măn,

Xin soi sáng tâm hồn,

Cho con phải nhớ luôn,

Theo gương Người Mở Lối.

 

Hỡi Ánh Sáng ngàn thu,

Vắng Ngài đời sẽ khổ,

Có Ngài không chết nữa,

Gần Ngài sáng đầy dư. (*)

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

(*) Trích Thánh Thi Phụng Vụ.

- Ghi chú : Vua Hêrođê đă lấy bà Hêrodia là vợ của người em ḿnh. Việc lọan luân này đă bị Gioan Tẩy giả nặng lời quở trách. Nhân một ngày kia, vua mở tiệc đăi các quan triều đ́nh, con gái của Hêrodia nhảy múa làm vua ưa thích. Vua hứa sẽ ban cho bất cứ điều ǵ cô xin. Cô hỏi ư mẹ, bà nói : “ Hăy xin đầu Gioan Tẩy Giả “. Vua đă chót hứa không muốn thất lời với cô trước bá quan, nên đă sai thị vệ vào tù chém đầu Gioan đặt trên đĩa mang đến.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính