Bài ca T́nh Yêu

 

Lễ T́nh Yêu – Valentine’s Day: 14/2/17

 

 

* Với thế giới Bạn chỉ có thể là một người,

Nhưng với một người Bạn có thể là cả thế giới.

 

 

Bạn Đời ta gọi là Ḿnh,

Ḿnh ơi! Ta gọi thân t́nh Nhà Tôi.

Đời người cuộc sống lứa đôi,

Thân ta một nửa nguyện thời trao nhau.

 

Trọn t́nh vẹn nghĩa trước sau,

Dẫu trăm năm bạc mái đầu chẳng thay,

Lời đầu giao kết c̣n đây,

T́nh yêu bền vững nối giây thề nguyền,

An ḥa giữ tṛn mối duyên,

Keo sơn gắn bó chớ quên ban đầu,

Cuộc sống trôi nổi mai sau,

Cùng nhau chia sẻ buồn vui ân t́nh.

 

Bạn Đời t́nh nghĩa trung trinh,

Ḿnh ơi! Ta gọi thân t́nh Nhà Tôi,

Một đời ta đă kết đôi,

Trăm năm nương tựa luôn thời bên nhau.

 

 

Đinh văn Tiến Hùng

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính