Tổng Thống N Đ́nh Diệm

 

Người Sáng lập nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam.

(Kính nhớ qua 56 năm: 2/11/1963- 2/11/2019)

 

 

 

 

*Di ngôn của TT Ngô Đ́nh Diệm:

Tôi tiến, hăy tiến theo tôi!

Tôi lùi, hăy giết tôi!

Tôi chết, hăy nối chí tôi!”

 

 

*Nỗi Ḷng

 

Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông,

Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không.

Xe muối nặng nề thương vó kỵ,

Đường mây rộng răi tiếc chim hồng,

Vá trời lấp biển người đâu tá?

Bán lợi, mua danh, chợ vẫn đông.

Lần nữa nắng mưa theo cuộc thế,

Cắm sào đơi nước thủa nào trong?

 

Ngô Đ́nh Diệm  (1953)

 

 

*Ghi chú: Theo sưu tầm cùa nhà văn Kim Phạm, bài thơ trên được trích trong tác phẩm ‘Hồn Non Nước’ của nữ sĩ Lê Bạch Lựu, và trong quyển ‘Ngô D́nh Diệm với chủ nghĩa dân tộc’ của nhà văn Minh Vơ.

- Xe muối: theo truyện tích Chu Bá Nhạc.

- Bài ‘Nỗi Ḷng’ đă được nhiều nhà thơ nhiệt t́nh họa lại v́ kính phục và ghi ơn ḷng yêu nước thương dân của Chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm.Theo nguồn cảm hứng, người viết cũng xin phụ họa với lời chân t́nh mộc mạc, để thương tiếc công ơn Vị Lănh đạo tài đức của nền Đệ Nhất Việt Cộng Ḥa Việt Nam.

 

 

*Nỗi Ḷng Người năm xưa.

 

Đêm ngày thao thức với Non Sông,

Vận Nước ngả nghiêng có thấy không?

Chèo chống gian lao thuyền Tổ Quốc,

Vươn cao mạnh mẽ cánh Chim Hồng.

Dẹp lui Cộng Sản, tan bè phái,

Phấn khởi Quân Dân đón vầng đông.

Đất Việt tiền đồ đang tỏa sáng,

Bọn ngu khuấy đục tưởng là trong!

 

 

*Nỗi Ḷng Dân ngày nay.

 

Ngày nay Dân Tộc với Non Sông,

Hănh diện c̣n ǵ nữa biết không?

Nghèo khổ người dân mang hận tủi,

Nghênh ngang cán ngố cố tô hồng.

Nhục thay Việt Cộng hèn theo giặc,

Mặc bọn Phỉ Tàu chiếm biển đông.

Cố đấm ăn xôi hay giả điếc?

Nước đục bao giờ mới lại trong!

 

 

Hơn nửa thế kỷ qua,

Toàn Dân Việt xót xa,

Vẫn c̣n luôn luyến tiếc,

Vị Cứu Tinh Nước Nhà.

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính