Lưỡng Hổ tranh hùng

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

Trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung diễn tả hai nhân vật nổi tiếng tranh hùng, đó là Đô đốc Chu Du và quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng bên Đông Ngô.                                                              

 

 

Nhưng có một số người cho rằng nếu dựa theo chính sử Trung Hoa th́ 2 nhân vật nổi tiếng nêu trên trong truyện Tam Quốc của họ La có phần nào hư cấu.

 

Nhưng người viết không luận bàn việc đúng sai ở đây, mà chỉ muốn trưng dẫn sơ lược sự kiện để rút ra bài học cùng Quí độc giả ‘Luận Cổ Suy Kim’.

 

*CHU DU  văn vơ song ṭan, danh tướng trẻ tuổi, cùng con Tôn Kiên là Tôn Sách hợp sức chinh chiến đánh đông dẹp bắc, xưng bá Giang Nam. Chu Du nổi tiếng nhất trong trận hỏa chiến Xích Bích chỉ dùng 3 vạn quân đánh tan 15 vạn quân Tào Tháo. Du quân ít nhưng giỏi thủy chiến. Tào Tháo quân nhiều nhưng không dám vượt sông, đóng trại trên bờ, dùng xích nối thuyền lớn với nhau theo thế ‘Liên hoàn thuyền’. Một đêm lợi dụng gió đông nam, sai tướng Hoàng Cái giả vờ đầu hàng, rồi dùng thế hỏa công đánh trại Tào Tháo, trong khi chiến thuyền bên Tào khóa chặt vào nhau không tản ra kịp bị hoàn toàn thiêu rụi, quân Tào hoảng kinh tháo chạy.

 

Sau này Kiều gia mến chuộng 2 chàng tuổi trẻ tài cao đă gả 2 cô con gái quốc sắc thiên hương và Tôn Sách lấy cô chị Đại Kiều, c̣n Chu Du kết duyên với cô em Tiểu Kiều- Thi hào Nguyễn Du trong truyện Kiều đă dùng điển tích này mô tả 2 chị em Thúy Kiều và Thúy Vân:

 

-Trộm nghe thơm nức hương lân,

Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều.

 

Chu Du chết khi mới 36 tuổi, Lă Quán Trung nói ông v́ ghen tài Khổng Minh quá uất ức thổ huyết mà chết.

 

Nhưng nhiều sử gia phản bác nói Du là người rất độ lượng hào phóng, khi nằm trên giường bệnh đă cảm phục tài trí ḿnh không bằng Gia Cát Lượng than thở rằng:

“Trời đă sinh Du sao c̣n sinh Lượng!”

 

*KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG, thông thiên văn địa lư, đa mưu túc kế. Lưu Bị nghe tiếng biết là hiền tài, nên 3 lần khổ công đứng dưới mưa tuyết ngoài lều tranh mới mời được Khổng Minh ra làm quân sư,  phong thừa tướng thống lănh ba quân. Nhờ tài trí mưu lược Khổng Minh cùng với Lưu Bị và 2 em kết nghĩa là Quan Vân Trường và Trương Phi đă lập nhiều chiến công hiển hách và gây dựng nhà Thục Hán.

 

Trận nổi danh nhất cũng tại Xích Bích, c̣n được gọi là ‘Thuyền cỏ mượn tên’. Ông đă dùng 20 chiến thuyền bọc rơm với cỏ, lợi dụng ngày sương mù ra khiêu chiến với địch, quân Tào Tháo sợ bị phục kích bắn tên như mưa cắm vào rơm. Khi rút về, quân Đông Ngô không một tổn thất nào, lại thu được hàng vạn mũi tên. Chính Đô đốc Chu Du giám sát trận này đă phải phục tài trí của Khổng Minh hơn ḿnh.

 

- Sương mù mờ mịt khắp Trường giang,

Gần xa không rơ nước mênh mang,

Tên bắn như mưa thuyền không núng,

Khổng Minh đa trí vượt Chu lang.”

 

       *Chu Du văn vơ song toàn,

         Khổng Minh đa mưu túc trí.

 

- Cảo thơm lần giở trước đèn  (*)

Nhân t́nh thế thái c̣n truyền sử xanh,

Tranh giành vương bá hùng anh,

Người trong Tam quốc nổi danh một thời,

Chu Du văn vơ hơn người,

Đánh đông dẹp bắc khắp nơi tung hoành.

Gia Cát sống ở lều tranh,

Ba lần Lưu Bị thân hành mời ra,

Mưu cao sách lược thông qua,

Quân sư bày kế bôn ba trận tuyền,

Làm cho Tào Tháo đảo  điên,

Nổi danh lừa địch bằng thuyền cỏ rơm,

Chu Du nào có giận hờn,

Nghiêng ḿnh bái phục người hơn ta rồi,

Nh́n lên than thở với trời:

“Trời đă sinh Du sao c̣n sinh Lượng!!!”

 

                             

Song Long Giao Đấu

 

*Tập Cẩm B́nh gian hùng quấy phá,

  Đô-na Trump  hào kiệt dẹp tan.

 

Truyên xưa ‘Luận cổ suy kim’,

Ngày nay cũng thế cần t́m đâu xa,

Hăy nh́n qua nước Trung Hoa,

Ông Tập ngạo mạn tưởng ḷa được ai,

Nghênh ngang lộ mặt khoe tài,

Xưng hùng xưng bá nơi ngoài biển đông,

Lưỡi ḅ lấn chiếm khoanh vùng,

Tham vọng mơ tưởng sẽ thành đế vương.

Than ôi! Xuất hiện ông Trump,

Con người cương quyết chẳng nhường ai đâu,

Dân tộc Tổ quốc đi đầu,

Tâm niệm ấp ủ bấy lâu trong ḷng,

Ông Tập đừng có mong rằng,

Chi vài năm tới tiến bằng Cờ Hoa.

Hăy nh́n chỉ hai năm qua,

Kinh tế, quân sự bị vây tứ bề,

Bá quyền giấc mộng ngủ mê,

Sẽ lănh hậu quả ê chề đắng cay,

Ông Tập lo lắng đêm ngày,

Nh́n tri oán trách hai tay xuôi dần,

Than trời đầy đọa tấm thân:

“Trời đă sinh Tập sao c̣n sinh Trump!!!”

 

+ Phụ dẫn: Chắc Tập Cẩm B́nh đă nh́n thấy trước sự thất bại nơi Biển Đông trong gian kế ‘Đường Lưỡi Ḅ Chín Khúc’, nên đă chuyển xoay qua thủ đoạn mới ‘Một Ṿng Đai, Một Con Đường’ để lôi kéo đồng minh và thôn tính các nước nhỏ bằng tung tiền cho vay hào phóng, khiến các nước này mang nợ chồng chẩt không thể trả nổi, phải dâng đất thế vào.

Và mới đây, ngoại trưởng Trung cộng Vương Nghị khoe khoang sẽ tổ chức Diễn đàn ‘Một Ṿng Đai, Một Con Đường’ vào tháng 4/19 sẽ lớn hơn năm 2017, để t́m đối tác toàn cầu tham gia dự án. Đúng là thua keo này bày keo khác,  rồi sự tham gia của Ư vào ‘Con đường tơ lụa mới’ phải chăng tăng thêm ư đồ thâm hiểm của ông Tập nhằm gây xáo trộn chia rẽ các quốc gia Liên Âu và một chiêu nữa thách thức ông Trump?

Nhưng hăy chờ xem! Con đường này sẽ đứt đoạn dần dần như 9 khúc Biển Đông.  

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

(*) Ghi chú: Mượn ư 2 câu thơ trong phần mở đầu truyện Kiều của Nguyễn Du:

‘Cảo thơm lần giở trước đèn,

Phong t́nh cổ lục c̣n truyền sử xanh.’

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính