*Lễ Truyền Tin*

(Lễ Truyền Tin  8/4/24- Lễ Trọng)

 

 

 


Theo truyền thống của Giáo hội, Lễ Truyền tin được cử hành chính xác vào ngày 25 tháng 3, đúng 9 tháng trước lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Tuy nhiên, Lễ Truyền tin năm nay 2024 lại rơi vào Tuần Thánh v́ vậy Giáo hội theo nghi lễ Rôma không cử hành lễ này vào ngày 25 tháng 3.

 

Dù vậy, phụng vụ Lễ Truyền tin được phép dời sang một ngày trong tuần tiếp theo nếu không trùng với lễ trọng. Tuy nhiên, sau Tuần Thánh là Tuần Bát Nhật Phục sinh, bởi vậy Lễ Truyền tin phải lùi thêm một tuần nữa.

 

Năm 2024, Lễ Truyền Tin chính thức được chuyển từ ngày 25 tháng 3 sang Thứ Hai, ngày 8 tháng 4.

 

Tất cả các bài đọc phụng vụ và lời nguyện của Lễ Truyền tin (25/3) được sử dụng vào ngày 8 tháng 4.

 

 

  • Tin mừng: Lc 1, 26-38

 

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, th́ Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đă thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc ḍng dơi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa ǵ.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, v́ bà được đẹp ḷng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.

32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

33 Người sẽ trị v́ nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, v́ tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; v́ thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

36 Ḱa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đă có thai được sáu tháng, 37 v́ đối với Thiên Chúa, không có ǵ là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

                         

 

KINH TRUYỀN TIN 

                                                                                                                                                                                                                                                * Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.


Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

 

Kính mừng….. Thánh Maria……

 

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.


Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

 

Kính mừng….. Thánh Maria……

 

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.


Đáp: Và ở cùng chúng con.

 

Kính mừng….. Thánh Maria……

 

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.


Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đă hứa.

 

 

LỜI NGUYỆN:

 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đă nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đă xuống thế làm Người, th́ xin v́ công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng v́ công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con -Amen 

 

                                                                                                                                                          

KÍNH MỪNG MARIA

 

 

 

 

 

* KÍNH  chào Trinh Nữ hiển vinh,

Ngôi Hai bỏ chốn thiên đ́nh cao sang,

Hạ sinh trần thế nghèo nàn,

Chọn Bà làm Mẹ vinh quang hơn người.

 

MỪNG đón hạnh phúc tuyệt vời,

Nhờ ơn cứu độ loài người đổi thay,

Lời nguyền tha tội từ đầy,

Này E-Và Mới tràn đầy hồng ân.

 

MARIA  trinh tuyết vô ngần,

Một lời thề hứa ‘Xin Vâng’ vẹn toàn,

Đồng công cứu chuộc nhân gian,

Cùng con Thiên Chúa hoàn toàn hiến dâng.

 

ĐẦY tràn muôn phúc bội phần,

Từ tay Thiên Chúa nguốn ân cứu đời,

Chắp tay con nguyện xin Người,

Tuôn ơn lành xuống như trời đổ mưa.

 

ƠN  Mẹ con nói sao vừa,

Ngàn lời ca tụng vẫn chưa thỏa ḷng,

Đời con chỉ biết cậy trông,

Phó trong tay Mẹ xác thân tâm hồn.

 

PHÚC  thay những lúc cô đơn,

Về nương bóng Mẹ là nguồn ủi an,

Cuộc đời dù lắm gian nan,

Không c̣n đau khổ với hàng lệ rơi.

 

ĐỨC  Maria Mẹ Chúa Trời,

Trạng Sư quyền thế muôn đời ngợi ca,

Người là Từ Mẫu giao ḥa,

Cầu xin Thiên Chúa thứ tha loài người.

 

  CHÚA  thương nhân loại Mẹ ơi !

Mặc thân xác xuống làm người trần gian,

Cùng Mẹ nhận sống nghèo nàn,

Chết trên Thập Giá ơn ban cứu đời.

 

TRỜI cao giáng phúc muôn nơi,

Mưa hồng ân xuống đất trời hoan ca,

Gieo nguồn nắng ấm chan ḥa,

Làm cho trần thế nở hoa reo mừng.

 

Ở  đời cuộc sống mông lung,

Biển trần giông tố chập chùng vây quanh,

Thuyền con lạc lối bồng bềnh,

Mẹ là Sao Sáng lộ tŕnh dẫn đưa.

 

CÙNG  con ngày tháng sớm trưa,

Ủi an phù trợ nắng mưa ân cần,

Đời con biết bao lỗi lầm,

Mẹ luôn che chở tấm thân mọn hèn.

 

  được Thiên Chúa nâng lên,

Xác hồn thanh khiết ngự trên thiên đ́nh,

Loài người muôn vật cúi ḿnh,

Tôn vinh Mẹ Chúa hiển vinh muôn đời.  

 

 

Lời nguyện:

 

Lạy Chúa, Chúa đă cho Con Một Chúa mặc lấy xác phàm trong ḷng  Đức Trinh nữ Maria để cứu độ loài người. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho chúng con luôn sẵn sàng đón rước Chúa Kitô là sự cứu rỗi và b́nh an của chúng con, để cuộc đời chúng con tràn ngập niềm vui và hạnh phúc v́ có Chúa ở cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 

 

 

Đinh văn Tiến Hùng

 

(*) Ghi chú : Việt Nam xưa nơi các họ đạo mỗi buổi trưa khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, dù đang làm việc ngoài đồng hay ở nhà, đều ngưng công việc đọc kinh Truyền tin. Nay ở nước ngoài v́ hoàn cảnh xă hội, truyền thống tốt đẹp này không c̣n giữ được. Thật đáng tiếc!

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính