*** Lễ Chúa Ba Ngôi ***

(Lễ trọng 26/5/24)

 

 

 

- “ Ai thấy Tinh Yêu là thấy Chúa Ba Ngôi.”

(Lời Thánh Augustinô)

 

- .Mỗi lần ta làm dấu Thánh Giá là tuyên xưng Chúa Ba Ngôi.

 

ALLELUIA: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Đấng đang có, đă có và sẽ đến. - Alleluia.

 

Thánh Thi BA NGÔI THIÊN CHÚA

 

- Ngày của Chúa, lạy Ngôi Hai Thánh Tử,

Diệu kỳ thay, chính Chúa đă làm nên,

Để muôn loài trong hoàn vũ ngợi khen

Và hoan hỉ mừng Mặt Trời công chính.

 

Lạy Thánh Phụ của Chúa Con chí thánh,

Xin Thánh Thần Ngài phù trợ chúng con,

Ơn tái sinh lớn măi trong tâm hồn

Hầu chiến thắng bao mê lầm tội lỗi.

 

Chúa Kitô, suối trào lân ái,

Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha

Hiệp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba

muôn phúc cả vinh Ngàn hoa đời đời.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô- rintô.

 

Anh em thân mến, anh em hăy vui lên, hăy nên trọn lành, hăy khuyến khích nhau, hăy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, th́ Thiên Chúa, nguồn sự b́nh an và t́nh yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hăy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em.

 

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và t́nh yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.     

 
Tin mừng: Mt 28, 16- 20 Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đă chỉ rước.  Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ c̣n hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đă được ban cho Thầy. Vậy các con hăy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đă truyền cho các con.Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. 

+ Lịch sử và ư nghĩa

 

Lễ Chúa Ba Ngôi dựa trên học thuyết Ba Ngôi đă được các bản tín điều Nicaea (năm 325) và Athanasius (khoảng năm 500) khẳng định là giáo lư chính thức của Hội thánh. Theo đó, Thiên Chúa là duy nhất, Thiên Chúa hiện hữu trong ba ngôi vị là Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi tuy riêng biệt nhưng b́nh đẳng, có cùng một bản thể, quyền năng, hành động và ư chí như nhau, đồng tồn tại vĩnh cửu.

Đại Lễ Chúa Ba Ngôi đă có từ hồi thế kỷ X, nhưng tùy theo mỗi địa phương mà được mừng kính vào các thời điểm khác nhau. Cho đến 1334, Đức Thánh Cha Gioan XXII đă thiết lập Đại Lễ này cho toàn thể Giáo hội Công giáo và truyền cử hành vào chung một ngày. Tuy nhiên, thời gian cử hành chung cũng đă từng bị thay đổi nhiều lần sau đó. Từ thế kỷ XVIII cho tới nay th́ Đại Lễ được ấn định cử hành vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

 

Giáo hội Công giáo cử hành Đại Lễ Kính Chúa Ba Ngôi với bậc Lễ Trọng. Trong khi đó, Giáo hội Tin Lành  cử hành Đại Lễ này.

 

+Sự kiện về Chúa Ba Ngôi: 

 

- Thánh Gioan Matha sáng lập Ḍng Chúa Ba Ngôi.

- Ḍng Đức Bà Chúa Ba Ngôi.

- Thánh Elizabesth Tông Đồ Chúa Ba Ngôi.

- Họa phẩm I- Côn nổi tiếng của Andrei Rublew

 

 

+ Ba Ngôi Thiên Chúa trong 7 Phép Bí Tích:

 

1- Bí Tích Rửa Tội.

Bí Tích Rửa Tội là Nhiệm Tích Thánh đầu tiên trong 7 Bí Tích Chúa đă lập ra để thanh tảy tâm hồn ta khỏi tội Tổ tông và tội riêng ta phạm, để ban cho ta một đời sống mới đầy ân sủng và trở nên con cái Chúa. V́ thế khi lănh nhận Phép Rửa Tội là tâm hồn ta đă trở nên  đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Trong thời Giáo Hội sơ khai, chỉ Rửa Tội cho các tân ṭng khi mới gia nhập Giáo Hội, nhưng sau này buộc cha mẹ phải cho con trẻ chịu Phép Rửa lúc mới sinh.

 

B́nh thường các Linh Mục và Phó Tế được ban Bí Tích Rửa Tội, nhưng khi khẩn cấp mọi người đều có quyền và có bổn phận làm Phép Rửa theo đúng nghi thức Giáo Hội truyền dạy.

 

Người khôn lớn muốn nhận Bí Tích Rửa Tội phải: Học Giáo lư tin vào Chúa Kitô- Cải thiện đời sống- và tham dự các nghi lễ gia nhập đạo Công Giáo.

 

Khi lập Phép Rửa Tội Chúa đă dạy các môn đệ rằng:

 

“Ta đă được mọi uy quyền trên trời dưới đất. Các con hăy đi thu nạp môn đệ trên khắp các dân tộc, rửa tội cho họ: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu rỗi, c̣n ai không tin sẽ bị luận tội.        (Mc. 16: 15- 16)

 

2- Bí Tích Thêm Sức.

Những thế kỷ đầu Giáo Hội, Bí Tích Thêm Sức thường được cử hành ngay sau khi lănh nhận Phép Rửa Tội. Nhưng sau này thường đợi đến lúc đứa trẻ khôn lớn, hiểu biết hơn về giáo lư mới cho chịu Phép Thêm Sức.

 

Thường chỉ các Giám mục được quyền ban Thêm Sức, nhưng các Linh Mục được Giám Mục uỷ quyền cũng được cử hành Thêm Sức. Nhưng sách Giáo lư Công Giáo cũng qui định: trong trường hợp bệnh nhân hay người gặp tai nạn nguy đến tính mạng th́ bất cứ Linh Mục nào cũng có thể ban Phép Thêm Sức.

 

Bí Tích Thêm Sức kiện toàn và bổ túc Phép Rửa Tội, tăng Đức Tin mạnh mẽ trong Chúa Ba Ngôi, để can đảm chống lại tội lỗi và ma qủi cám dỗ, cùng cộng tác với Giáo Hội thánh hoá trần thế.

 

Người lănh nhận Thêm Sức phải: Học Giáo lư- Sạch tội trọng cùng ước ao lănh nhận Bí Tích này.

 

3- Bí Tích Thánh Thể.

Theo Tin Mừng Thánh Gioan, chính Chúa Giêsu đă lập Bí Tích Thánh Thể:

‘Bánh bởi trời’  chính là Ngài và ai ăn sẽ được sống đời đời: “Thật Ta bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi ḿnh. Ai ăn thịt và uống máu Ta, th́ được sống muôn đời và Ta sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết, v́ Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống         (Yn. 6: 53- 55).

 

Cũng theo Phúc Âm Thánh Luca và Mác- cô: đêm trước khi chịu chết Chúa dùng Bữa Tiệc Ly cùng các Tông Đồ, Ngài đă lập phép Thánh Thể.. Nguời cầm bánh sau khi đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ông mà rằng: “ Các con hăy nhận lấy mà ăn. Này là Ḿnh Ta sắp phải hiến dâng v́ các con. Đoạn lại cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn Cha, trao cho các Tông Đồ mà phán: các con hăy cùng uống chén rượu này, đó là Máu Ta, Máu của giao ước mới sẽ đổ ra v́ các con và muôn ngươi để đền tội thay cho họ. Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta! “ 

(Mc. 14: 17- 25    Lc. 22: 14- 20)

 

Nhờ Bí Tích Thánh Thể người Tín Hữu được tham dự vào hy lễ của Chúa cùng Cộng đoàn và Giáo Hội- Bí Tích Thánh Thể làm của nuôi linh hồn, tăng sức mạnh để ta chống lại mọi tội lỗi-

Sau cùng nhờ Bí Tích Thánh Thể ban cho ta diễm phúc trường sinh cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi. 

 

4- Tích Ḥa Giải.

Buổi chiều ngày Chúa Sống Lại, Ngài hiện ra với các môn đệ và phán: “B́nh an cho các con! Như Cha Ta đă sai Ta thế nào, Ta cũng sai các con như vậy. Nói đoạn Ngài thở hơi trên các ông và dạy: Các con hăy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, th́ kẻ đó được tha; các con cầm giữ ai th́  kẻ ấy bị cầm giữ.”    (Yn. 20: 19- 23)

 

Các Bí Tích Rửa Tội- Thêm Sức- Thánh Thể là ngưỡng cửa đầu tiên đưa ta bước vào đời sống trần thế, th́ các Bí Tích Hoà Giải- Xức Dầu- Thánh Thể là hành trang gíúp ta mạnh bước tiến về Quê Trời.

 

Để được lănh nhận Bí Tích Hoà Giải cho thành, ta phải làm 5 việc:1 là xét ḿnh cho kỹ- 2 là lo buồn thống hối- 3 là quyết chí sửa ḿnh- 4 là xưng hết mọi tội- 5 là làm việc đền tội.

 

Khi lănh Bí Tích Hoà Giải, Chúa ban cho ta những ân sủng:Tăng sức mạnh tâm hồn- Hoà giải cùng Thiên Chúa và Giáo Hội- Được tha hết tội trọng và h́nh phạt đời đời- B́nh an tâm hồn.

 

Sau khi tội nhân có ḷng can đảm thống hối xưng hết các tội, lúc đó Linh Mục giơ tay ban phép lành tha tội rằng: “ Ta tha tội cho con! Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần..

 

5- Bí Tích Xức Dầu.

‘ Ai trong anh em đau yếu phải lo mời Linh Mục đến, để các Ngài nhân danh Chúa Kitô và cầu nguyện cho bệnh nhân. Kinh nguyện Đức Tin sẽ cứu người ấy, Chúa sẽ nâng đỡ và tha thứ tội họ đă phạm.   (Giacôbê 5: 13- 15) 

 

Mọi người khi già yếu bệnh hoạn hay bị tai nạn nguy đến tính mạng đều có thể lănh nhận Bí Tích Xức Dầu và có thể chịu phép này nhiều lần trong những trường hợp nguy hiểm khác nhau.

 

Chỉ các Giám Mục và Linh Mục được ban Phép Xức Dầu. Người chịu Xức Dầu phải sạch tội trọng, nếu không thể xưng tội được (như á khẩu, hôn mê bất tỉnh) phải có ḷng ăn năn thống hối.

 

Người lănh Phép Xức Dầu nhận được nhiều ân sủng: Được tha hết mọi tội- Cùng thông hiệp với khổ nạn Chúa để sinh ích cho ḿnh và Giáo hội- Được an ủi b́nh an trong tâm hồn- Tăng sức mạnh can đảm chịu đau khổ, chống lại ma qủi cám dỗ, bền vững cùng Chúa trong những giờ phút cuối đời.

 

Trong nghi thức Xức Dầu, Linh Mục dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi:

- Lạy Chúa Cha Toàn Năng! Chúc tụng Chúa là Đấng đă sai Con Chúa xuống trần gian v́ chúng con và phần rỗi chúng con.

- Lạy Chúa Con là Con Một Thiên Chúa! Chúc tụng Chúa là Đấng đă muốn chữa lành mọi tật nguyền của chúng con, khi Chúa xuống trần với bản tính loài người chúng con.

- Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi! Chúc tụng Chúa là Đấng luôn dùng thần lực của Chúa mà làm cho những yếu đuối chúng con nên vững mạnh.

  

6- Bí Tích Hôn Phối.

“ V́ thế người ta sẽ từ bỏ cha mẹ ḿnh mà gắn bó với vợ ḿnh và cả 2 sẽ thành 1 xương 1 thịt. Như  vậy họ sẽ không c̣n là 2, nhưng chỉ là 1 xương 1 thịt. Vậy sự  ǵ Thiên Chúa đă phối hợp loài người không đựợc phân ly”   (Mt. 19: 5- 6)

 

Từ vườn Địa Đàng, Chúa đă ban Phép Hôn Phối đầu tiên cho Adam và Eva . Đây cũng là h́nh ảnh phối hợp đầy ân sủng giữa Chúa Kitô và Giáo Hội.

 

Muốn lănh Bí Tích Hôn Phối cả 2 nam nữ phải: Đă chịu Phép Rửa Tội- Sạch tội trọng- Cùng Công giáo (1 trong 2 người theo đạo khác cần trở lại Công giáo).

 

Sau khi lănh nhận Bí Tích Hôn Phối, Chúa ban cho đội tân hôn những ơn: Yêu thương nhau như Chúa yêu thương Giáo Hội- Nên thánh theo đấng bậc ḿnh- Bất khả phân ly (trung thành 1 vợ 1 chồng).

 

Nhưng kèm theo những bổn phận buộc tuân giữ: Yêu thương (nhường nhịn, tha thứ, nâng đỡ nhau)- Sinh sản (Con cái là hoa trái T́nh yêu Chúa ban)- Giáo dục (Dạy dỗ con cái nên người hữu dụng đẹp ḷng Chúa)

 

Trong nghi Lễ Hôn Phối, khi đôi tân hôn trao nhau Chiếc Nhẫn T́nh Yêu, đă long trọng tuyên xưng chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa:

- Teresa…..Xin em nhận chiếc nhẫn này để làm chứng t́nh yêu và ḷng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

- Gioan…..Xin anh nhận chiếc nhẫn này để làm chứng t́nh yêu và ḷng trung thành của em.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

 

7- Bí Tích Truyền Chức Thánh.

Tích Thánh Thể cũng chính là lúc Chúa Truyền Chức Linh Mục cho các Tông Đồ. “ Lúa chin đầy đồng mà thợ gặt th́ ít. Vậy anh em hăy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về”

(Mt.9: 36- 37)

“Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta”  (Lc. 22: 19)

 

Chúa Giêsu là Linh Mục Thượng Tế, Chúa kêu gọi một số người đặc biệt, hiến thân cho Chúa để phụng sự Chúa và tha nhân. Ngay khi Chúa lập Bí Và sau này các Tông Đồ lại thông ban chức Linh Mục cho những người khác được tuyển chọn.

 

V́ thế muốn theo đuổi đời sống tu tŕ để trở thành Linh Mục phải có ư tưởng ngay lành (không phải bi quan chán đời hay t́m danh vọng cho cá nhân và gia đ́nh)- Có  đầy đủ sức khoẻ, có ḷng đạo hạnh và tŕnh độ học vấn cần thiết.

 

Sau một thời gian tu luyện thử thách, sẽ được tuyển chọn trở thành Linh Mục nếu hội đủ những tiêu chuẩn cần thiết theo giáo luật qui định. Sự tuyển chọn rất khó khăn đúng như lời Chúa phán:

“ Kẻ được gọi th́ nhiều, nhưng được chọn th́ ít “

 

Chỉ các Giám Mục kế vị các Tông Đồ mới được Truyền Chức Linh Mục.

 

Khi nhận lănh chức Linh Mục, các Tân Chức phải tuyên hứa trước Giám Mục chủ phong đại diện Chúa và Giáo Hội sẽ giữ nghiêm nhặt 3 điều: Sống Khó nghèo- Vâng lời và Khiết tịnh

 

Nhiệm vụ Linh Mục cao trọng, nên Chúa ban cho các ơn cần thiết để chu toàn sứ mệnh: Dâng Thánh Lễ- Rao giảng Lời Chúa- Ban các Bí Tích cùng Chăn dắt Đoàn Chiên dưới hộ phù d́u dắt của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Trong nghi thức Truyền Chức Linh Mục, sau cùng Giám Mục chủ phong đặt tay lần cuối trên đầu các Tân Linh Mục mà đọc:

“Hăy nhận lấy Chúa Thánh Thần! Các con tha tội cho ai th́ họ được tha, cầm giữ ai th́ họ bị cầm giữ. “

 

+ Suy niệm:

 Thiên Chúa là t́nh yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của t́nh yêu và đă được Đức Giêsu mạc khải. T́nh yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương tŕnh cứu độ:

 

Chúa Cha ban sáng kiến - Chúa Con thực hiện - và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ.

 

Đón nhận được t́nh yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm t́nh người con thảo hiếu. Ḷng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Đức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

+ Cầu nguyện:

  Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy t́nh yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm hơn về t́nh yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đ́nh, giáo xứ chúng con cũng biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong t́nh yêu của Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.

 

- Hàng ngày chúng ta đọc KINH TIN KÍNH để tuyên xưng và vững tin Ba Ngôi Thiên Chúa đă được truyền giải trong bản kinh:

 

Kinh Tin Kính

 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong- xi- ô Phi- la- tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

 

 

+. Câu truyện suy gẫm về Chúa Ba Ngôi

 

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy


Ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện về Thánh Augustinô ngày kia gặp một cậu bé đang cố sức lấy một chiếc vỏ ṣ múc nước biển đổ vào một cái hang. Thánh nhân đă chê cười cậu bé. Nhưng cậu đă đáp lại: việc tôi làm không đáng chê cười bằng việc Ngài muốn dùng trí khôn loài người để t́m hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. 


Sau một đời ăn chơi trụy lạc và chạy theo tà thuyết, Augustinô đă t́m về với Kitô giáo. Ngài được xem là điển h́nh của một sự khao khát và t́m kiếm không ngừng. Điều đó được thể hiện qua một giai thoại như sau: Augustinô thuộc khuynh hướng của những người cho rằng với kiến thức và nỗ lực t́m kiếm, con người có thể múc cạn chân lư về Thiên Chúa.

 

Một hôm, đi dọc theo bờ biển, đầu óc miên man nghĩ đến những bí nhiệm về Thiên Chúa, t́nh cờ ngài gặp một cậu bé đang ngồi chơi trên cát. Nó dùng một mảnh ṣ để đào một lỗ nhỏ trên cát, rồi dùng vỏ ṣ múc nước biển đổ vào đó. Nhưng dă tràng xe cát Biển Đông, nó cứ đổ nước vào cái lỗ mà vẫn không bao giờ đầy. Ngạc nhiên về cử chỉ của đứa bé, thánh nhân nấn ná gợi chuyện. 


Ngài hỏi nó đang làm ǵ, đứa bé trả lời không chút do dự:

- Thưa ông, cháu đang dùng vỏ ṣ này để tát cho cạn nước bể đại dương. 


Thánh nhân lắc đầu bảo nó:

Cháu không thể làm được chuyện đó đâu.

 
Đứa bé ngước lên và mỉm cười nói:

- Múc cả đại dương đổ đầy cái lỗ này c̣n dễ hơn suy về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Và Thánh Nhân đă giật ḿnh tỉnh ngộ.

 

+ Viết đến đây tôi lại nhớ đến lớp học Giáo lư nơi họ đạo khi xưa.

 

Mỗi ngày Chúa Nhật, các thày từ Đại chủng viện đến dạy Giáo lư tại các họ đạo quanh vùng.

 

Theo anh kéo chuông cho biết khi trông thấy bóng thày xuất hiện trên hương lộ, hồi chuông vang lên để học sinh vô lớp đón thày và chuẩn bị học.

 

Thày bước vào tươi cười cho chúng tôi ngồi xuống

 

Sau đó ôn lại những bài cũ về Đức Mẹ và Các Thánh  dễ hiểu nên c̣n nhớ.

 

Thày tỏ vẻ hài ḷng nói: “Các em rất tốt! Hôm nay chúng ta học bài mới về Chúa Ba Ngôi“

 

Rồi thày hỏi các em có biết ǵ về Chúa Ba Ngôi không?

Cả lớp im lặng v́ không có ai biết, một anh lớn nhất bạo dạn đứng lên thưa:

- Xin thày cho chúng con ví dụ để dễ hiểu.

- Đưc tôi sẽ cho các em 2 thí dụ.

 

Rồi thày vẽ trên bảng 1 hinh tam giác và hỏi:

- Các em thấy hinh này mấy cạnh? - Dạ, thưa 3 cạnh.

- Có mấy góc? - Thưa 3 góc.

- Vậy có phải là 3 h́nh tam giác không? – Thưa không, chỉ có 1.

- Cũng thế Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa thôi.

 

Thày vẽ h́nh thứ hai và hỏi: Đây là  h́nh ǵ? – Ấm nước đang đun sôi .

- Trước khi đun nước lỏng hay đặc? – Thưa lỏng.

- Đang khi đun nước sôi thấy ǵ? –Hơi bốc lên. 

- Nếu lạnh quá th́ sao? – Đông đặc lại.

- Vậy nước có thể ở 3 trạng thái: Lỏng- Bốc hơi- Đặc .

 

Như  thế 3 thể Lỏng- Hơi- Đặc,  c̣n gọi là nước không? – Thưa vẫn là nước.

Vậy  Ba Ngôi cũng là một Thiên Chúa thôi.

 

Tại các quốc gia Âu châu, khí hậu rất lạnh về mùa đông học sinh đến trường có thể băng qua sông đông đá trên bánh xe trượt tuyết. Nơi làng ta đây chắc các em chưa bao giờ thấy nước đông đặc v́ nước ta không quá lạnh, nên chỉ các thành phố lớn mới có nhà máy làm nước đá.

 

Thấy các em hiểu được phần nào về Chúa Ba Ngôi, thày rất hài ḷng.

Thày kết thúc buổi học giáo lư:

- Chúc tất cả các em luôn vui tươi khỏe mạnh và chăm học như hôm nay!

 

Đó là kỷ niệm đẹp nơi làng quê xưa tôi c̣n ghi nhớ trong lớp Giáo lư.

 

 

Đinh văn Tiến Hùng Tổng hợp

                                                                                              

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính