Hăy t́m đến mà xem

(Lễ Hiển Linh 3/1/21)

 

  

 

 

 

 

* Đức Giêsu đă sinh ra tại Belem, xứ Giuđê, thời vua Hêrôđê, th́ có những đạo sĩ phương Đông đến Jerusalem hỏi rằng: ‘ Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? V́ chúng tôi  đă thấy ngôi sao Ngài bên trời Đông và chúng tôi đến yết kiến Ngài? ‘ - Nghe vậy Hêrôđe hoảng hốt và cả thành Jerusalem cùng hoảng hốt theo ông. Ông cho triệu tập các thượng tế và kư lục trong dân mà hỏi cho biết Đức Kitô sinh ra ở đâu.

 

Họ trả lời: Tại Belem, xứ Giuđê v́ đă có lời tiên tri chép thế này:

Và ngươi, hỡi Belem, xứ Giuđê, bộ lạc Giuđê! V́ từ ngươi sẽ xuất hiện một thủ lănh, kẻ sẽ chăn dắt

Israel dân Ta.’

 

Bấy giờ Hêrôđê bí mật cho mời các đạo sĩ mà hỏi kỹ về thời giờ ngôi sao xuất hiện, rồi bảo ba đạo sĩ đi Belem và dặn: ‘Các ông hăy ḍ hỏi tường tận về Hài Nhi, khi t́m thấy sẽ báo lại cho trẫm để cùng đi bái  yết Ngài’.

 

Nghe nhà vua nói, họ ra đi và này ngôi sao lại hiện ra đi trước dẫn đường cho đến khi dừng lại nơi Hài Nhi.

 

Thấy ngôi sáng các ông hết sức vui mừng. Vào nhà họ thấy Hài Nhi và Maria mẹ Ngài. Họ phũ phục xuống bái lạy, đoạn dâng lên lễ vật châu báu là Vàng- Nhũ hương và Mộc dược.

 

Rồi được mộng báo đừng trở lại với vua Hêrôđê và các ông theo đường khác về quê.

 

       (Tường thuật theo Phúc Âm Thánh Mátthêu.2: 1-12)

 

* Đức Giêsu đă sinh ra tại Belem Giuđê thời vua Hêrôđê, th́ có những Đạo Sĩ Phương Đông đến Jerusalem hỏi rằng:

“Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? V́ chúng tôi đă thấy ngôi sao của Ngài bên trời Đông và chúng tôi đến yết kiến Ngài.”  ( Mt.2: 1-2 )

 

 

Ba nhà Đạo Sĩ Phương Đông,

Ngắm nh́n sao lạ trên không sáng ngời,

Tiên tri báo trước những lời:

Một Vị Cứu Thế ra đời rồi đây!’

 

Hành tŕnh vội vă đi ngay,

Ánh sao dẫn lối đêm ngày ruổi rong,

Ḷng chưa đạt được ước mong,

Ánh sáng vụt tắt nơi vùng Be-lem.

 

Vào vua Hê-rô hỏi xem,

Sao lạ xuất hiện báo điềm ǵ đây?

Thày cả, thông luật tŕnh bày:

‘Tiên tri có chép nơi này Be-lem :

 

Dù ngươi nhỏ bé khó hèn,

Xuất hiện một Đấng sẽ đem an b́nh’

Nhà vua nghe bỗng giật ḿnh,

Truyền ba Đạo Sĩ đăng tŕnh đi ngay:

 

‘Khi xong hăy trở lại đây,

Trẫm cũng sẽ đến tỏ bày ḷng ta.’

Ba Vị Đạo Sĩ trở ra,

Ánh sáng dẫn lối chói ḷa trên không,

 

Đến nơi chiêm bái Hài Đồng,

Lúc này thỏa nguyện ước mong đêm ngày,

Nhũ hương, mộc dược, vàng đây,

Tiến dâng Vương Tử giờ đây giáng trần.

 

Rồi trong giấc ngủ an tâm,

Thiên Sứ báo mộng phải quay trở về.

Từ đây ḷng hết nặng nề,

Cuộc đời đổi mới tràn trề hồng ân.

 

Chúa ơi!

Bao năm con đă lỗi lầm,

Nh́n ánh sao lạ chẳng cần quan tâm.

Đời con Chúa gọi nhiều lần,

Con vẫn ch́m đắm xác thân bụi trần,

 

Con nghe tiếng Chúa rất gần,

Nhưng con mê mải ham cầu lợi danh.

Lạy Chúa xin hăy đồng hành,

Dắt d́u nâng đỡ chớ đành bỏ con,

 

Thân con giỡ đă mỏi ṃn,

Được dựa bên Chúa chẳng c̣n sợ chi!

Tháng ngày lặng lẽ trôi đi,

Đời con Chúa thấy c̣n ǵ nữa đâu?

 

Lời con tha thiết nguyện cầu,

Phó dâng tất cả khổ đau thế trần,

Đời con lạc lối bao lần,

Xin chiếu ánh sáng hồng ân dẫn đường.

 

 

* Lời nguyện:

Lạy Chúa Hài Đồng!

Xin chiếu ánh sáng kỳ diệu xưa đă dẫn đường cho ba đạo sĩ đến bái lạy Chúa và nay cũng xin soi sáng tâm hồn u tối  chúng con, đế cùng Chúa hướng dẫn cho mọi người trên đường về quê thật là Nước Trời.

Lạy Chúa là Đấng Hằng Sống và Hiển Trị muôn đời- Amen.

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng 

 

(*) Ghi chú: Ba vua là tên gọi phổ thông b́nh dân, các Ngài có thể là đạo sĩ, chiêm tinh gia hay những nhà thông thái,

mang tên là Mechior- Gaspar – Balthasar. Dựa vào 3 lễ vật: vàng- nhũ hương và mộc dược, dâng tiến Chúa Hài Đồng

Nên con số Ba vua được chấp nhận hơn.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính