Con Đường T́nh Yêu lên Núi Sọ

‘Suy niệm Tuần Thánh’

 

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

-         ‘Con Người cũng bị treo lên, để ai tin vào Người th́ được cứu độ.’

 (Gioan.3: 14- 15)

-         ‘Khi nào Ta chịu treo lên khỏi mặt đất- Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta.’

 (Gioan.12: 32)

 

*“…Vậy họ đem Đức Giêsu đi. Tự ḿnh vác lấy khổ giá cho ḿnh. Ngài đi đến nơi gọi là G̣ Sọ, tiếng Hipri gọi là Golgota. Ở đó họ đă đóng đinh Ngài và cùng với Ngài, 2 người khác nữa mỗi người một bên, Đức Giêsu ở giữa.

 

Philatô cho viết tấm biển đặt trên khổ giá đề rằng: Giêsu Nazaret vua Do Thái. Tấm biển ấy nhiều người Do Thái đă đọc, v́ chỗ Chúa bị đóng đinh sát bên thành và lại viết bằng các tiếng Hipri, La tinh Hy Lạp. Vậy các thượng tế Do Thái thưa với Philatô: Xin ngài đừng viết vua Do Thái, nhưng là tên này đă xưng ḿnh là vua Do TThái. Philatô đáp: Điều ta đă viết là đă viết.

 

Khi lính tráng đă đóng đinh Đức Giêsu rồi, th́ họ lấy áo sống Ngài mà chia làm 4 phần, mỗi người 1 phần, họ lấy cả chiếc áo chùng nữa, nhưng áo chùng ấy lại không có đường khâu, từ trên xuống dưới dệt liền một tấm. Họ mới bảo nhau: Ta đừng xé ra, nhưng hăy bốc thăm xem ai được, ngơ hầu Kinh Thánh được nên trọn:

 

 ‘Chúng chia nhau áo xống tôi,

 Và áo chùng của tôi chúng đă bỏ thăm’.

 

Lính tráng đă thi hành các điều ấy.

 

Đứng bên khổ giá Đức Giêsu, có Mẹ Ngài và người chị em của Mẹ Ngài, Maria vợ của Klôpa và Maria người Magdala. Vậy Đức Giêsu thấy Mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu mến đứng bên cạnh, th́ Ngài nói với Mẹ: Hỡi Bà, này là con Bà! Đoạn lại nói với môn đồ: Này là Mẹ con! Và từ giờ đó môn đồ đă lĩnh lấy Bà về nhà ḿnh.

 

Sau đó Đức Giêsu biết rằng mọi sự đă hoàn tất, để Kinh Thánh được nên trọn, th́ Ngài nói: Ta khát! Sẵn có một b́nh đầy dấm, th́ người ta lấy bọt biển thấm đầy dấm cài vào một nhánh bài hương mà đưa lên miệng Ngài. Khi đă nếm dấm rồi, Đức Giêsu nói: Đă hoàn tất! Đoan gục đầu xuống, Ngài phó thác linh hồn.

 

V́ là ngày dọn lễ, kẻo xác chết c̣n lại trên khổ giá ngày hưu lễ và ngày hưu lễ này là một đại lễ, nên người Do thái xin Philatô cho đập bể ống chân các người bị xử mà cất xác đi. Vậy lính đến đập bể ống chân người thứ nhất và cả người kía chịu đóng đanh làm một với Ngài. Đến bên Đức Giêsu thấy Ngài đă chết, th́ không đập bể ống chân Ngài, nhưng một người lính lấy đ̣ng đâm cạnh sườn Ngài và lập tức có máu và nước chảy ra. Người trông thấy đă làm chứng và chứng của người ấy là xác thực và người ấy biết ḿnh đă nói thật, ngơ hầu cả anh em nữa cũng tin. Các điều ấy đă xảy ra là để Kinh Thánh được nên trọn:

 

‘Không một xương nào của Người đă bị giập’.

 

Lại c̣n lời Kinh Thánh khác nói:

 

‘Chúng sẽ trông lên người chúng đă đâm’……

 

(Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan: đoạn 19 từ câu 17 đến 37)

 

 

 

*Đồi Can-ve sao u buồn ảm đạm!

Mây ngừng trôi che lấp ánh mặt trời,

Vũ trụ ngưng đọng, vạn vật im hơi,

Khắc khoải âu sầu ngày tang trần thế.

 

Chân đồi lớp người cuốn như sóng bể,

Bọn quan binh đang la hét mở đường,

Tiếng roi vun vút vọng xoáy bi thương,

Tội nhân bị lôi đi không thương tiếc.

 

Thân ḿnh nát tan, áo quần tơi tả,

Ṿng mạo gai đâm suốt chặt quanh đầu,

Máu nhỏ ḍng loang lổ khắp châu thân,

Quá kiệt sức nên nhiều lần ngă gục.

 

Tai vang dội biết bao lời sỉ nhục,

Các thượng tế, luật sĩ, cả đám dân,

Ngẩng mặt đắc chí, ḥ hét rần rần,

Say đắc thắng v́ âm mưu hoàn hảo.

 

Người nhân đức bước sau buồn ảo năo,

Hai phụ nữ d́u theo Người Mẹ hiền,

Ḷng Bà dâng trào đau xót triền miên,

Tội t́nh chi hỡi Con Mẹ yêu dấu!

 

Tới đỉnh đồi nơi lư h́nh đang đợi,

Chúng cởi trói, lột áo mà chia nhau,

Giật mạo gai gẫy nát đâm vào đầu,

Để quyết liệt bắt đầu cho bản án.

 

Bắt tội nhân nằm ngửa trên thập ác,

Và tay chân bị lôi kéo giăn ra,

Tới lỗ đinh c̣n một khoảng cách xa,

Nghe xương cốt đang tách ra rơi rụng.

 

Những nhát búa đập mạnh để chọc thủng,

Chân tay tội nhân vặn vẹo đau thương,

Toàn thân quằn quại đau đớn khôn lường,

Không cuộc hành h́nh nào dă man hơn thế!

 

 Thập giá dựng lên cùng hai tử tội,

Một tử tội biết thống hối kêu cầu,

Khát khao mong đợi diễm phúc bấy lâu,

Đang nhận được vinh quang nơi Thiên Quốc.

 

Ngước nh́n trời Tù nhân cầu nguyện:

Xin tha cho những kẻ làm khốn ḿnh,

Xót thương Gio-an người đệ tử chân t́nh,

Trao cho Mẹ nhận người con đau khổ.

 

Rồi xuất thần ngước mặt kêu: Ta khát!

Một lư h́nh nhúng dấm chua đưa lên,

Sau khi nếm, nghiêng đầu qua một bên,

Kêu: Đă hoàn tất! Gục đầu tắt thở.

 

Ḷng quặn đứt Bà Mẹ hiền chết ngất,

Khi lính cầm đ̣ng đâm suốt nương nong,

Máu và nước tuôn xuống chảy thành ḍng,

Bà đă chết cùng người Con yêu dấu!

 

Vũ trụ chuyển rung, quay cuồng tinh đẩu,

Bầu trời vần vũ, lốc cuộn bật mồ,

Đền thờ màn xé, mưa sóng tràn bờ,

Có phải chăng đây là ngày tận thế?

 

Dấu minh chứng cho muôn ngàn thế hệ,

Người tử tội: Đấng Cứu Thế Hiến Ḿnh!

Chết nhục nhă cho ta sống quang vinh.

Bản Ai ca nhiệm mầu đồi Thập Giá!

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính