CHUỖI MÂN CÔI & Đời con

 

Chuỗi Mân Côi : Ch́a khóa mở cửa Thiên đàng

 

                

 

Ngay từ lúc mới sinh,

Trong đêm vắng một ḿnh,

Ngồi bên con an giấc,

Mẹ nhè nhẹ lời Kinh.

 

                    Ngày tháng nằm trong nôi,

                    Con chưa hiểu được lời,

                    Tiếng Kinh ru ngày ấy,

                    Đem dấu ấn vào đời.

 

Đến khi con lớn lên,

Vọng tiếng chuông êm đềm,

Đôi chân chim nhỏ bé,

Theo mẹ buổi Kinh chiều.

 

                      Bước vào tuổi trưởng thành,

                      Vào đời để mưu sinh,

                      Con lên đường vội vă,

                      Trong lời Kinh độc hành.

 

Khi đến tuổi biết yêu,

Tâm hồn thấy cô liêu,

‘ Kính Mừng ‘ sao lẻ bóng,

‘ Thánh Maria ‘ ấm cúng nhiều.

 

                        Con khoác áo chiến chinh,

                        Giă từ tuổi thư sinh,

                        Quê Hương trùm lửa khói,

                        Vang dậy tiếng cầu Kinh.

 

Đeo ba-lô lên đàng,

Trong gói nhẹ hành trang,

Con mang theo ‘Hộ Mệnh’,

Mân Côi Chuỗi Ngọc Vàng. 

 

                         Ôi cuôc sống đao binh,

                         Cận kề với tử sinh,

                         Con nguyện Kinh cầu khấn,

                         Cho Đất Nước thanh b́nh.

 

 

Ḥa b́nh nào thấy đâu ?

Những tháng năm đọa đầy,

Trong ngục tù Cộng sản,

Giọt lệ nhỏ Kinh cầu.

 

                          Hoàng hôn gác đầu non,

                          Thân con đă mỏi ṃn,

                          Dâng lời Kinh ước nguyện,

                          Tổ Quốc và hồn con.

 

Đêm đêm ngồi lặng bên đèn,

Phù du cuộc sống bon chen với người,

Bao năm trôi nổi một đời,

Câu Kinh xám hối, nghẹn lời ăn năn.

 

 

Đinh Văn Tiến Hùng

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính