Tặng cc bạn cn lưu tm đến 

HỎI - NGÔ

 

 

 MŨM MĨM bo, MỦM MỈM cười.

 CỦ quả dnh để biếu người CŨ xưa.

 KIỄNG chn, chậu KIỂNG đu đưa

KẺO hết, KẼO kẹt đm mưa vng buồn.

HỔ thẹn chưa HỖ trợ lương.

G kia GẢ bn người thương v tiền

HẢO tm lo chuyện HO huyền.

Đi bun LỖ vốn, nước mu LỔ loang.

PHỦ ph chừ mới PHŨ phng

Nửa đường GY gnh, GẢY đn tm vui.

GI đầu tnh ngược, tnh xui.

Cn lưng NỬA vốn NỮA thời tnh sao.

GII by GIẢI nghĩa dễ đu

Chưa kịp ẩu ĐẢ qua cầu Đ xong.

Run RẨY pht RẪY dọn nương

GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhn sinh.

Ch RỂ bứt RỄ cy quỳnh

 Ra sức BỬA củi cho mnh BỮA ăn.

 BẨM thưa, bụ BẪM con người

 Ni năng tao NH, chim kia NHẢ mồi.

 M ngoi mồ MẢ xinh tươi

Nhường cơm SẺ o cho người SẼ vui.

Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi

CỮ king CỬ động bệnh thời sẽ qua.

TẺ nhạt, gạo TẺ của ta

Gần m giữ KẼ th ra KẺ th.

KHẺ mỏ, ni KHẼ như ru

CỖ bn, CỔ knh cng phu phụng thờ.

BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ

BĨU mi d BỈU ai chờ đợi ai.

Bắt BẺ, BẼ mặt ta tai

LẺ loi l LẼ gạt ngoi chẳng nghe.

Ngoi vườn CHỎNG gọng CHNG tre.

CẢI thiện, CI lại kh m ho nhau.

CHĨNH (hũ) tương nghing, CHỈNH sửa mau.

CỦNG cố lời ni cho nhau CŨNG đnh.

CỞI tri CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh

Xem ai cứng CỎI được dnh CI tin.

BẢO ban, BO tố khắp miền

HẢNH nắng, HNH diện tuỳ duyn tuỳ thời.

Hồ đầy XẢ nước cho vơi

Giữ gn X tắc kẻo thời suy vong.

Cho BẺO, bạc BẼO di dng

 Qu hương rất ĐỖI ĐỔI thay phố phường.

NGHĨ mnh ngơi NGHỈ dưỡng thương

TĨNH tm TỈNH ngộ tm đường ẩn cư.

TIỂU đội cn bận TIỄU trừ

Ngỡ rằng bảnh TẺN thnh dư TẼN t.

SẢI tay ch SI thập th

 Nhn sự thừa THI bị to THẢI ra.

Đứng SỮNG, SỬNG sốt sợ ma

Trẻ thơ ni SI nhặt SỎI đ tri.

TRẢ nợ bằng một TR xi

NY giờ cn đợi hạt thi NẢY mầm.

 Ẩn SĨ, SỈ nhục giận căm

GIẢ dại GI gạo thăng trầm cho qua.

QUẪN tr nghĩ QUẨN sa đ

Chấp nhận xi QUẨY hơn l QUẪY đui.

Đm THỦNG, THŨNG xuống thấp rồi

Đn BẨY được dịp ln đồi BẪY chim.

Đội NGŨ giấc NGỦ lim dim

n SỦNG ướt SŨNG nằm im chờ thời.

TỦM tỉm, đnh TŨM khng lời

VĨ cầm, VĨ tuyến... VỈ ruồi gip ta.

Rc RƯỞI gấp RƯỠI hm qua

ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ.

ĐẢNG phi, ĐNG tr ưu tư

DỞ hơi, DỞ thi tật hư DỠ nh.

LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi gi

ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng l ĐỈNH cao.

ĐỂ dnh, hiếu ĐỄ về sau

C b trn trịa thật l DỄ thương.

 DỎNG tai, DNG dạc khim nhường

RẢNH rỗi san lấp RNH mương trước nh.

 Qua NG, NGỎ lời ht ca

 QUẢNG co - thực tế cch ba QUNG đường.

RỦ r quyến RŨ nhiễu nhương

 RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời.

CHỬA đẻ, CHỮA bệnh ai ơi

Trường hợp HN hữu xin thời bỏ qua.

Ph CŨI lm CỦI bếp nh

 Xn bớt cng QUĨ, QUỈ ma chẳng từ

Hạt DẺ, đất DẼ suy tư.

Sng SẢY t gạo đến giờ chưa xong

RỬA nhục thối RỮA mặc lng.

Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngy.

CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay

Xin đừng c RỠN... RỞN gai ốc rồi.

 SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi

SẪM mu, SẨM tối xin mời gh thăm.

 MẨU bnh dnh biếu MẪU thn

Đắt RẺ, ng RẼ bao lần em qua.

 SỖ sng, SỔ toẹt chẳng tha

 GIẢ thật, GI gạo cho qua thng ngy.

 Gy GỔ, cy GỖ chuyền tay

Cnh HẨU chầu HẪU ngồi chờ đổi ngi.

 Mưa rỉ RẢ mệt R người

 RO gn cốt, RẢO bước thời đi nhanh.

 Cy SẢ, suồng S l anh

TẢ thực, T lt để dnh trẻ con.

Chng HẢNG ai mở HNG bun

KỶ luật KỸ xảo mnh lun ghi lng.

HỦ tục, HŨ gạo ngy đng

Hỏi NG kh, chớ NG lng NGẢ nghing...!

 

 

 (Đinh Trực sưu tầm)

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh