Nỗi ḷng Người xưa

 

Tấm thân lặn lội với gió sương,

Chẳng ngại bôn ba khắp dặm trường.

Đất nước ngả nghiêng không chèo chống,

Dân t́nh vất vưởng mất kỷ cương.

Quyết tâm diệt Cộng, dẹp bè phái,

Phấn khởi an Dân, mở rộng đường.

Đất nước vươn lên chưa trọn vẹn,

Hận bọn tôi đ̣i phá Quê hương.

 

Đinh Quân

*(Họa bài ‘Tháng ngày tưởng nhớ’ của Ngô đ́nh Chương )

 

 

Tháng ngày tưởng nhớ

 

Năm lăm năm trước sóng mù sương,

Giữa chốn kinh đô cảnh chiến trường,

Cận tướng hô hào truy soái chủ,

Tha nhân cổ súy loạn triều cương,

Ma tâm mở cửa rung thiên địa,

Quỉ tặc ra tay đm nguyện đường.

Ôi tiếng reo ḥ ngây dại ấy,

Nỗi ḷng sao giải hỡi quê hương.

 

Ngô đ́nh Chương

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính