* Câu Hỏi và Trả lời *

 

Bài thơ của cô bé bán bánh ḿ 16 tuổi đăng trên

Diễn Đàn Độc Giả.

 

* Sao c̣n mê ngủ?

 

Vận nước th́ đă ngả nghiêng

Ḷng dân th́ cứ ngồi yên thế này!

Bao giờ vận nước đổi thay?

Khi mà dân cứ ngủ ngày ngủ đêm

Ngủ như một kẻ say mềm

Ngủ để quên hết niềm đau tháng ngày

Ngủ đợi vận nước đổi thay?

Hay đợi mất nước làm nô lệ "Tàu "?

Ngủ để dân tộc bể dâu

Ngủ để con cháu về đâu th́ về

Ngủ để mất nước mất quê

Ngủ để mất cả tính người Việt Nam!

Ngủ để dân tộc lầm than

Ngủ để mai thức gian nan vẫn c̣n

Ngủ để khổ cháu khổ con

Ngủ để nước Việt không c̣n là sao?

Ngủ vậy cho đến khi nào?

Ngủ đợi Trung quốc nó vào, đúng không?

 

Ngủ để hưởng những bất công

Ngủ để nước mất diệt vong giống ṇi

Ngủ để quên hết kêu đ̣i

Ngủ để tiếng nói không thuộc về dân

Ngủ để thành kẻ ngại ngần

Ngủ để dân Việt thành nô lệ Tàu?

 

 

Thùy Dương

 

 

Xin có đôi ḍng hồi đáp bài thơ trên của Thùy Dương- không phải bài họa lại.

 

 

 

 

 

* Hăy thức dậy

 

Vận nước thống khổ tang thương,

Dân tộc thức dậy đứng lên quật cường,

Tổ tiên ǵn giữ biên cương,

Xây dựng Tổ quốc hùng cường vang danh.

 

Đợi trông Đất nước đổi thay,

Không c̣n lo lắng thức ngày thức đêm,

Thức mong cuộc sống êm đềm,

Thức cầu Đất nước mai sau,

Không phải nhục nhă cúi đầu lầm than,

Thức chê một lũ gian tham,

Vơ vét đầy túi dân than ngất trời.

 

Thức khinh một lũ đười ươi,

Đỉnh cao trí tuệ làm người hồng hoang,

Thức căm một lũ côn an,

Hành vi trắng trợn gian tà bất công.

 

Thức luôn thổn thức trong ḷng,

Đợi đàn con cháu thành công nên người,

Thức xin thành kính ư trời,

Tai ương hết nạn qua đời ngả nghiêng.

Thức cười Hán hóa mất quyền,

Giang sơn tổ quốc b́nh yên phục hồi,

Thành đô đă hết thời rồi,

Đừng mong thuộc địa ở nơi đất này.

Sông núi Đất Việt từ đây,

Vang vang khúc hát dựng xây thanh b́nh,

Thức chào ánh sáng b́nh minh,

Cờ vàng lộng gió lung linh sáng ngời.

Thức xin cảm tạ ơn trời,

Từ nay Đất nước hết thời nhiễu nhương,

 

Lâng lâng ḷng hết sầu vương,

Đoàn kết xây dựng hùng cường Quê Hương.

 

 

Đinh Quân

 

 

 

 

     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính