Thứ Tư Lễ Tro

(Khai Mạc Mùa Chay 17/2/21)

 

Đinh Quân

 

 

 

LỊCH SỬ VÀ Ư NGHĨA THẦN HỌC PHỤNG VỤ

 

Ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta nghe văng vẳng lời thánh ca từ Sách Sáng thế: Hỡi người hăy nhớ ḿnh là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Lời Kinh thánh này nhắc nhở chúng ta ư thức về thân phận con người qua biểu hiệu “bụi tro” được dùng trong Kinh thánh và trong nghi lễ ngày Thứ Tư đầu Mùa Chay. Trong bài viết này tôi sẽ nói qua về lịch sử và ư nghĩa thần học phụng vụ của Ngày Thứ Tư Lễ Tro.

 

1.     Lịch sử Thứ Tư Lễ Tro

 

Những Quy luật tổng quát của Năm phụng vụ nói về ngày Thứ Tư Lễ Tro như sau: “Mùa Chay bắt đầu từ Thư Tư Lễ Tro và kết thúc ngay truớc Thánh lễ Tiệc Ly. Ngày Thứ Tư đầu Mùa Chay có xức tro; ngày đó khắp nơi ăn chay” (số 28 và 29). Lời chỉ dẫn này cho chúng ta biết ư nghĩa của Ngày Thứ Tư Lễ Tro trong Năm phụng vụ, cũng như trong suốt Mùa Chay thánh. Với Thứ Tư Lễ Tro, Giáo hội bắt đầu Mùa Chay. Ngoài ra trong cơ cấu phụng vụ của ngày này, Giáo hội cử hành lễ nghi làm phép tro và xức tro.

 

Trong truyền thống phụng vụ từ thế kỷ thứ 7, Ngày Thứ Tư Lễ Tro là một ngày quan trọng, và không một lễ nào có thề vượt lên trên. Người ta cũng gọi ngày này là “Đầu Mùa Chay” (Caput ieiunii), hay “Đầu Mùa ăn chay 40 ngày” (Caput Quadragesimalis). Việc ăn chay trong Mùa này đă có từ thời Đức Giáo Hoàng Gregoriô Cả (590-604).

 

Về nghi thức làm phép tro và xức tro, qua thời gian lễ nghi này đă có sự biến đổi từ một nghi thức nghi thức thống hối trong định chế về tập tục thống hối công cộng thời xưa. Lịch sử phụng vụ về việc thành h́nh Nghi thức cử hành bí tích thống hối và ḥa giải, cũng như định chế Giáo hội về một số sinh hoạt đặc biệt, đă có tục lệ bỏ tro cho hối nhân công cộng đă phạm một số tội nặng cách công khai, mà mọi nguời đều biết, như chối bỏ đức tin, giết người, ngoại t́nh... Những người này bị loại ra khỏi cộng đoàn tín hữu. Để được nhận lại trong cộng đoàn, họ phải làm việc thống hối công cộng theo định chế Giáo hội đưa ra. Vào ngày thứ tư trước Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, những hối nhân công cộng này sẽ tụ tập lại tại nhà thờ chính ṭa, và sau khi xưng thú tội của ḿnh, họ sẽ được Đức Giám mục trao cho chiếc áo nhậm mang trên ḿnh, rồi lănh nhận tro trên đầu và trên ḿnh. Sau đó họ bị đưổi ra khỏi nhà thờ và được chỉ định đi tới một tu viện để ở đó và thi hành một số việc thống hối đă ra cho họ. Vào sáng thứ năm Tuần thánh, các hối nhân này tụ tập lại tại nhà thờ chính ṭa, được Đức Giám mục xem xét việc thực hành thống hối của họ trong Mùa Chay, sau đó ngài đọc lời xá giải tội lỗi của họ để giao ḥa với cộng đoàn. Từ đây họ được quyền tham dự các buổi cử hành bí tích. Tại Rôma, vào thế kỷ thứ 7, các hối nhân công cộng tập họp tại một số nhà thờ tước hiệu (tituli) của thành phố, cũng như tại 4 Đại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, thánh Phaolô ngoại thành, thánh Gioan Lateranô và Đức Bà Cả, để cử hành nghi lễ như vừa nói trên đây.

 

Về sau định chế thống hối công cộng không c̣n nữa, tuy nhiên lễ nghi bỏ tro vẫn c̣n giữ lại trong ngày Thứ Tư Lễ Tro. Đầu tiên chỉ có các tín hữu lănh nhận tro trên ḿnh. Về sau các Đức Giáo hoàng và tín hữu đều lănh tro, để tỏ ḷng thống hối. Sang thế kỷ thứ 10, th́ có việc làm phép tro và một lời nguyện kèm theo bắt chước cơ cấu thánh lễ, nghĩa là có lời nguyện giống như Kinh nguyện thánh thể, và việc lănh nhận tro như khi cử hành việc rước lễ.

 

Vào thế kỷ thứ 11, cũng tại Rôma, Đức Giáo Hoàng tập họp các giáo sỹ, giáo dân tại nhà thờ thánh Anastasia. Ngài làm phép tro, bỏ tro cho mọi người, sau đó tất cả đi kiệu về nhà thờ thánh nữ Sabina ở đồi Aventino. Trong khi đ kiệu, Đức Giáo Hoàng và cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Tất cả đều mặc áo nhậm, đi chân không, để tỏ ḷng thống hối ăn năn. Khi đoàn kiệu đến nhà thờ thánh Sabina, Đức Giáo Hoàng đọc lời xá giải và cộng đoàn cùng hát bài “Chúng ta hăy thay đổi đời sống, Xức tro và ăn chay hăm ḿnh, khóc than v́ lỗi lầm đă phạm. Hăy khẩn cầu Thiên Chúa chúng ta. V́ Người rất từ bi nhân hậu sẵng sàng tha thứ mọi tội khiên” (Immutemur, xc. Ge 2, 13). Sau đó ngài cử hành thánh lễ. Đó là trạm đầu tiên (statio) của Mùa Chay. Ngày nay vào Thứ Tư Lễ Tro, Đức Giáo Hoàng cũng đến làm phép tro và bỏ tro tại nhà thờ thánh nữ Sabina theo truyền thống xưa. Trước đó có cuộc rước kiệu từ nhà thờ thánh Anselmô cũng trên dồi Aventino. Tại nhà thờ thánh nữ Sabina, ngài công bố sứ điệp Mùa Chay cho toàn thể Giáo hội (Sứ điệp Mùa Chay năm 2002 mang tựa đề: Anh em đă lănh nhận nhưng không, th́ hăy cho đi nhưng không [Mt 10,8]).

 

Vào năm 1091, Công đồng Benevento (Nam Italia) đă truyền cử hành nghi lễ bỏ tro cho tất cả các nơi trong Giáo hội. Trong khi bỏ tro, vị linh mục đọc lời: “Ta là thân cát bụi sẽ trỏ về cát bụi” (St 3, 19). Tro này lấy từ những cành lá đă được làm phép trong ngày Chúa nhật Lễ Lá năm trước để lại. Trước công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng chung Vaticanô II, lễ nghi làm phép tro và bỏ tro được cử hành trước thánh lễ. Vào năm 1970, khi công bố Sách Lễ Rôma được tu chính, th́ lễ nghi này được cử hành sau phần phụng vụ lời Chúa. Ngoài câu trích từ Sách Sáng thế, c̣n có thêm một công thức dùng khi bỏ tro, lấy từ Phúc âm: “Hăy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” (Mc 1,15). Với công thức mới này được thêm vào, th́ biểu hiệu “tro” đă mang thêm một ư nghĩa mới nữa đó là việc canh tân đời sống trong suốt Mùa Chay thánh. Sau đây là một trong hai lời nguyện làm phép tro: “Lạy Chúa, Chúa nhân từ đối với ai khiêm tốn, và tha thứ cho kẻ biết ăn năn. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và rộng tay giáng phúc cho hết thảy chúng con sắp nhận lấy tro này, để chúng con kiên tŕ giữ bốn mươi ngày chay thánh, và nhờ đó được nên tinh tuyền, xứng đáng cử hành mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, Con Một Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời” (c̣n có một lời kinh khác trong Sách Lễ Rôma).

 

2. Ư nghĩa việc bỏ tro và ngày Thứ Tư Lễ Tro

 

Trong Cựu Ước, việc xức tro và mặc áo nhậm được dùng để thực hành và biểu lộ ḷng thống hối cá nhân hay toàn thể cộng đoàn dân Israel. Tro chỉ thân xác chúng ta là bụi tro, sẽ phải chết (xc. St 3,18.27; Giob 34, 17; Gr 6, 26; 25, 34; Est 4,13; Is 58, 5; Dn 9,3; Giona 3,6; Giudith 4,16; 9,1).

 

Trong truyền thống các đan sĩ và tụ viện, tro được dùng để nói lên mối liên hệ với sự chết và sự khiêm nhường thống hối trước mặt Chúa. V́ thế, các tu sĩ, các đan sĩ có tục lệ tại một số nơi, muốn nằm trên đống tro với chiếc áo nhặm để chết. Thánh Martino thành Tours bên Pháp đă nói: “Không ǵ xứng hợp hơn cho một tu sĩ là việc nằm chết trên đống tro bụi”. Các vị này lấy tro đă được làm phép trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, rồi vẽ h́nh thánh giá trên đất, trên đó c̣n trải thêm áo nhặm và rồi các vị nằm trên đó khi hấp hối và khi chết. Các tu sĩ cũng có thói quen trộn tro vào bánh như của ăn. Đó là một h́nh thức hăm ḿnh nhiệm nhặt mà các tu sĩ phải giữ.

 

Từ đây chúng ta nhận ra, trước tiên Giáo hội đă đặt nền tảng cho việc thống hối, đó là nh́n nhận lại t́nh trạng nguyên tuyền của ơn thánh đă bị mất do tội nguyên tồ, và hậu quả là con người xa Thiên Chúa, ttốn tránh Thiên Chúa. Con người sẽ phải chết như là một hậu quả của tội lỗi. V́ thế cần phải “quay trở lại” một cách tận căn, như ư nghĩa diễn tả qua từ “canh tân” trong ngôn ngữ Do thái, là quay ngược lại với 360 độ. Đàng khác suy tư về bụi tro, để cho thấy sự yếu hèn của ḿnh và tính cách tùy thuộc vào Thiên Chúa v́ con người được Ngài tạo dựng. Nhưng Thiên Chúa đoái thương và ban ơn cứu rỗi. Phụng vụ đă diễn tả nền tảng này qua các biểu hiệu và các lời kinh của ngày Thư Tư Lễ Tro.

 

Cùng với một số biểu hiệu khác được Giáo hội dùng trong Mùa Chay, như mầu áo lễ tím, không đọc Kinh Vinh Danh, không trưng bông hoa trên bàn thờ, không dùng đàn trong thánh lễ, bụi tro cũng được dùng để cho thấy tính cách thống hối của Mùa Chay và thân phận của con người hay chết.

Nói tóm lại, lễ nghi làm phép tro và bỏ tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro gợi ra cho tín hữu về một thời điểm quan trọng đang bắt đầu liên hệ tới ơn cứu rỗi của họ, đó là Mùa Chay. Đồng thời, lễ nghi khởi đầu này cũng đề ra cho tín hữu một hành tŕnh phải đi theo trong thời gian suốt Mùa Chay.

 

Hành tŕnh đó là thực hành các việc làm biểu lộ sự thống hối, sống bác ái; đàng khác, tín hữu cũng phải đi sâu vào tâm t́nh thống hối, khi suy tư về thân phận con người, về lỗi lầm của ḿnh và nhu cầu khẩn thiết phải trở về, phải canh tân cuộc sống. Tuy nhiên, tín hữu không làm những việc này trong ư thức khổ.

 

(Tinh Thần)

 

Hăy nhớ người là tro bụi

 

 

*Thực ngàn năm trước như ngày hôm qua đă khuất, như một đêm thức giấc cầm canh.

 

Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hăy trờ về gốc, hỡi con người! -  (Tv.89)

 

Ôi Lạy Chúa! Con chỉ là tạo vật,

Chúa dựng con từ nắm đất bụi tro,

Ban con đời sống hạnh phúc tự do,

Nhưng con đă quay đầu phản nghịch Chúa.

 

 

Ôi Lạy Chúa! Một đời con lạc lối,

Ham danh lợi và mê muội phù vân,

Hồn hoảng loạn rời ră cả tấm thân,

Đi đi măi càng ch́m trong vô vọng.

 

 

Ôi Lạy Chúa! Suốt đời con phiêu bạt,

Sống dật dờ của một kiếp phù du,

Hồn đớn đau trong thân xác ngục tù,

Lang thang măi càng xa rời Thiên phúc.

 

Ôi Lạy Chúa! Cho hồn con bừng tỉnh,

Biết ăn năn và xám hối chân t́nh,

Như kẻ chết được diễm phúc hồi sinh,

Trong cứu độ nơi T́nh yêu Thiên Chúa.

 

Ôi Lạy Chúa! Cho ḷng con đón nhận,

Một tín điều suy gẫm cả cuộc đời,

“Hỡi người hăy nhớ ḿnh là bụi tro.

Rồi sẽ phải trở về cùng tro bụi.”

 

 

Đinh Quân

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính