LTS: Hồn Việt UK online nhận được tập Biên Khào "Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa Ra Khơi, 1975" của tác giả Điệp Mỹ Linh gửi tặng, chúng tôi lần lượt đăng tải để gửi đến quư độc giả khắp nơi chi tiết cuộc "Di tản" của Hải Quân VNCH trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam, kết thúc ngày 30/4/1975. Chúng tôi được biết đây là một tập Biên Khảo thật công phu và tâm huyết của tác giả.

Trân trọng giới thiệu.

 

 

HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975

******

NHỮNG BIẾN CHUYỂN QUÂN SỰ

CÁC CUỘC RÚT QUÂN BẰNG ĐƯỜNG THỦY

 

ĐIỆP MỸ LINH

Biên khảo

Trích tài liệu Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975

 

 

 

 

CUỘC ĐÀM THOẠI BẤT NGỜ

 

Vào cuối tháng 2 năm 1975, một phái đoàn lưỡng đảng, gồm nhiều nghị sĩ và dân biểu Hoa-Kỳ đến Saigon với mục đích t́m hiểu thực trạng và thành quả của vấn đề Việt-Nam-Hóa chiến tranh, để duyệt xét thỉnh cầu của Tổng-Thống Ford về việc xin chuẩn chi ngân khoảng 300 triệu Mỹ-Kim viện trợ bổ túc cho Việt-Nam Cộng-Ḥa.

 

Trong phái đoàn lưỡng đảng Hoa-Kỳ có nhiều nghị sĩ và dân biểu phản chiến. Nhưng đáng kể nhất là dân biểu phản chiến Bella Abzug, thuộc Dân-Chủ, New York.

 

Phái đoàn viếng thăm Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân và Hải-Quân Công-Xưởng để t́m hiểu về những nỗ lực tự túc tự cường qua chương tŕnh đóng tàu Ferro Ciment của Hải-Quân Việt-Nam.

 

Tư-Lệnh Hải-Quân chỉ định Hải-Quân Đại-Tá Đỗ Kiểm – Tham-Mưu-Phó hành quân Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân – hướng dẫn phái đoàn.

 

Xuất thân khóa 3 Brest, Đại-Tá Đỗ Kiểm là một trong những sĩ quan Hải-Quân rất uyển chuyển trên mọi vấn đề và có kiến thức sâu rộng về cả quân sự lẫn văn hóa và chính trị. Đại-Tá Đỗ Kiểm được đặt vào một vị thế thiết yếu cho sự ngoại giao vốn đă khó khăn giữa phái đoàn Hoa-Kỳ và Hải-Quân V.N.C.H.

 

Dù đă được chỉ thị của cấp trên là phải hết sức mềm mỏng, khéo léo khi tiếp xúc với phái đoàn Hoa-Kỳ, các sĩ quan cao cấp Hải-Quân V.N.C.H. được chỉ định tiếp đón phái đoàn vào bữa hôm đó cũng không thể không khỏi bất măn khi thấy thái độ thờ ơ, thiếu lễ độ, kém thân thiện của phái đoàn. Nữ dân biểu Bella Abzug tỏ cử chỉ xem thường thuyết tŕnh viên và cử tọa bằng cách hích mặt nh́n ngắm trần nhà trong khi miệng nhai kẹo cao-su chóp chép!

 

Trong khi phái đoàn lưỡng đảng đang lơ là nghe Đại-Tá Đoàn Ngọc Bích – Chỉ-Huy-Trưởng Hải-Quân Công-Xưởng – thuyết tŕnh th́ Dân Biểu Murtha kéo Đại-Tá Đỗ Kiểm ra ngoài, hỏi nhỏ:

- Nếu phải chuyển binh sĩ từ Đà-Nẵng về đây, Hạm-Đội Hải-Quân Việt-Nam có thể chở tối đa bao nhiêu Sư Đoàn?

 

Với phản ứng của một sĩ quan hành quân, Đại-Tá Đỗ Kiểm nghĩ đến sự chuyển vận hành quân, cho nên Ông đáp:

- Một Sư Đoàn là tối đa, v́ Hạm-Đội chuyển vận của Hải-Quân Việt-Nam không được trang bị để chuyên chở cơ giới và vũ khí nặng.

 

Dân Biểu Murtha gạt ngang:

- Không! Tôi không muốn nói đến hành quân. Nếu phải rút binh khẩn cấp, bằng tất cả chiến hạm của Hạm-Đội Hải-Quân Việt-Nam, Đại-Tá nghĩ có thể chở tối đa bao nhiêu binh sĩ – chỉ người thôi?

 

Vẫn chưa hiểu dụng ư của Dân Biểu Murtha, Đại-Tá Đỗ Kiểm hỏi gằn:

- Kể cả những chiến hạm tuần dương?

- Vâng! Kể cả những chiến hạm tuần dương. Và, nếu cần, bỏ lại cơ giới.

 

Ít ai nghĩ rằng cuộc đàm thoại ngắn ngủi đó ngầm báo trước những tai biến sắp phủ chụp xuống Quân-Khu I và miền Nam Việt-Nam!

   

 

VÙNG I DUYÊN-HẢI

 

Kể từ sau khi Ban-Mê-Thuột thất thủ – ngày 11 tháng 3 năm 1975 – sự tuần tiễu của Hải-Quân V.N.C.H. được thay đổi như sau: Các trục tuần dương được rút lại tối thiểu; các trục ngang từ bờ ra đến 150 hải lư được hủy bỏ; chỉ c̣n trục dọc theo duyên hải vẫn hoạt động b́nh thường.

 

Khi Việt-Nam Cộng-Ḥa rút khỏi Pleiku – ngày 16 tháng 3 năm 1975 – Hải-Quân được lệnh chuẩn bị tất cả chiến hạm. Hầu hết chiến hạm dồn về miền Trung, ưu tiên là Đà-Nẵng, đặt dưới sự xử dụng của Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng I Duyên-Hải – Phó-Đề-Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.

 

Hải-Quân cũng dồn nhiều nỗ lực để bảo vệ những đơn vị Hải-Quân tại Thuận-An.

 

Tư-Lệnh Hạm-Đội Hải-Quân lập Bộ-Chỉ-Huy nhẹ ra miền Trung. Bộ-Chỉ-Huy Tiền-Phương Hải-Quân gồm có:

§  Tư-Lệnh Hạm-Đội – Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn Xuân Sơn.

§  Chỉ-Huy-Trưởng Hải-Đội I Duyên-Pḥng – Hải-Quân Trung-Tá Vơ Văn Huệ.

§  Chỉ-Huy-Trưởng Hải-Đội II Chuyển-Vận – Hải-Quân Trung-Tá Lê Thuần Phong.

§  Chỉ-Huy-Trưởng Hải-Đội III Tuần-Dương – Hải-Quân Trung-Tá Phạm Ứng Luật. Chức vụ này về sau được Hải-Quân Trung-Tá Lê Thành Uyển thay thế.

§  Trưởng pḥng hành quân Hạm-Đội – Hải-Quân Thiếu-Tá Ninh Đức Thuận.

§  Một số hạ sĩ quan pḥng hành quân

§  Một số hạ sĩ quan kỹ thuật

 

Khi Bộ-Tư-Lệnh Tiền-Phương Hải-Quân lên đường ra Trung th́ Đại-Tá Đỗ Kiểm cũng tháp tùng Tư-Lệnh Hải-Quân bay ra Thuận-An, đến Duyên-Đoàn 12, bàn định kế hoạch di tản Thủy-Quân Lục-Chiến từ cửa Thuận-An, nếu t́nh thế bắt buộc.

 

Cho đến lúc đó cũng vẫn chưa có một Tướng lănh nào đề nghị hoặc nghĩ tới một kế hoạch di tản bất cứ một binh chủng nào khác, trong trường hợp V.N.C.H. không giữ được miền Trung!

 

Lúc này vùng Trị Thiên – từ đèo Hải-Vân trở ra Bến-Hải – được thành lập Bộ-Tư-Lệnh đặc biệt, gọi là  Bộ-Tư-Lệnh Tiền-Phương Quân-Đoàn I, do Trung-Tướng Lâm Quang Thi làm Tư-Lệnh; hậu cứ đặt tại Mang-Cá, Huế. Bộ-Tư-Lệnh Tiền-Phương vẫn trực thuộc sự chỉ huy của Bộ-Tư-Lệnh Quân-Đoàn I, Quân Khu I, do Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng làm Tư-Lệnh.

 

Bộ-Tư-Lệnh Tiền-Phương gồm có:

§  Sư-Đoàn I Bộ-Binh

§  Sư-Đoàn I Nhảy-Dù

§  Sư-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến

§  Liên-Đoàn Biệt-Động-Quân

§  Thiết Giáp

§   Pháo Binh

§  Tiểu-Khu Quảng-Trị

§  Tiểu-Khu Thừa-Thiên

§  Không-Quân

§  Hải-Quân

 

Hải-Quân có Bộ-Chỉ-Huy Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm đóng tại Thuận-An; do Hải-Quân Trung Tá Vơ Trạng Lưu chỉ huy. Về sau, Hải-Quân Thiếu Tá Nguyễn Văn Hy được chỉ định thay thế Trung Tá Lưu. Những đơn vị cơ hữu của Vùng I Duyên-Hải trực thuộc Bộ-Chỉ-Huy Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm gồm có:

§  Giang-Đoàn 32 Xung-Phong, đóng tại Huế; do Hải-Quân Thiếu Tá Nguyễn Văn Hy chỉ huy.

§  Giang-Đoàn 92 Trục-Lôi, đóng tại Thuận-An; do Hải Quân Thiếu Tá  Nguyễn Hữu Sử chỉ huy.

§  Giang-Đoàn 60 Tuần-Thám, đóng tại Thuận-An; do Hải Quân Thiếu Tá Trần Văn Căn chỉ huy.

§  Duyên-Đoàn 12, đóng tại Thuận-An; dưới sự chỉ huy của Đại Úy Sinh.

§  Duyên-Đoàn 13, đóng tại cửa Tư-Hiền; dưới sự chỉ huy của Hải-Quân Thiếu Tá Trương Văn Phương.

§  Tiền-Doanh Yểm-Trợ Thuận-An.

§  Căn-Cứ Hải-Quân tại Thuận-An.

§  Đài kiểm báo 101, đóng tại La-Chữ, cách Huế khoảng 30 cây số.

§  Toán đặc trách an ninh, t́nh báo.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính