Cuộc triển lăm của loài “lừa”

 


Không có cái ngu nào hơn cái ngu cộng sản.

Tự bôi tro trát trấu lên mặt ḿnh.

Tự đem ra bản mặt Hồ chí Minh.

Lau nước mắt điếm lừa loài cá sấu!.


Lôi cha mẹ, vợ, chồng, con…ra đấu.

Đảo ngược cương thường, đạo lư ngàn năm.

Những chiếc búa, lưỡi cày giết người Năm năm mươi sáu.

Cả thú rừng nh́n thấy cũng thương tâm.


Chúng tự hào là một lũ có tầm…

Bày triển lăm chuyện ngày xưa cải cách!

Cho thế giới biết đảng (CS) đà cướp sạch.

Nên dân oan bờ băi ăn nằm.


Từ núi rừng, biển đảo xa xăm…

Tới đồng ruộng, phố phường đâu cũng thấy.

Giặc (Tầu) tiến lên…đảng (CS) quỳ xuống lạy.

Phục mệnh thiên triều bức hại con dân.


Cải cách sao dân chết muôn phần.

Giết hàng loạt…kẻ oan người ức?

Sai lầm ư? Nếu là có thực.

Sao có thư “Hồ xin lệnh Nga-Tàu”?


Để ngàn đời măi măi in sâu.

Tội bán nước, cúi đầu về phương Bắc.

Tội nối giáo tiếp tay cho giặc.

Cướp non sông, cương thổ nước Nam ḿnh.


Nay tự hào là “đảng anh minh”.

Đem cải cách ruộng vườn ra triễn lăm.

Nh́n lướt qua một bầy, một đám…

Nào bưng bô, đĩ bút với ăn mày…


Một bầy điên lẫn đám cuồng say.

Gặm dĩ văng thối tha không biết nhục.

Mặt vênh váo tỏ ra trí thức.

Làm việc tồi không phân biệt “giả-chân”!


Triễn lăm sao lại bắt buộc dân-

Phường Dương nội tuột áo quần vào xem ảnh?

Ô…Hô… “bác”! bác về đây ngắm cảnh.

Dân trần truồng “phó hội cải cách xưa”!!!


Ngày xưa “bác” ở ngôi vua.

Bác đem con cháu “bác” lùa lên non…

Mặc cho thịt nát xương ṃn.

Trường Sơn phơi xác vẫn c̣n nỗi đau.


Ngày xưa “bác” vâng lệnh Tàu

Cải cách ruộng đất chặt đầu muôn dân.

Giờ đây “sương đă tan dần…”.

Bày tṛ đánh tráo xóa tan vết thù.


Đảng (CS) cướp ngu, dân nào ngu!

Đổi màu, đánh tráo dấu thù được sao???


Ngày 11.9.2014

David Thiên Ngọc

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo